Menu


Úvod

 
 
  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání pravdy
 
 o  o  o

Nepřijímejte nic jako pravdu, co je bez lásky. Ale rovněž nepřijímejte nic jako lásku, co je bez pravdy. Jedno bez druhého není nic jiného než lež, která boří.

sv. Terezie Benedikta od Kříže

 o  o  o
 

 V pátek 16. září zemřel po krátké těžké nemoci v nemocnici sv. Lucie římský exorcista P. Gabriel Amorth .
 

Řím tak demonstroval, kdo se těší jeho sympatiím a kdo může být deklasován. Tento signál mohou uvítatt také jiné katolické univerzity, jejichž katolický profil se vytrácí.

Hluboké znepokojení ze současného pontifikátu

Úvodní část  obšírného obžalovacího spisu, který zveřejnil  časopis The Remnant

Jak to vypadá s františkány Neposkvrněné?

Pro mladý kvetoucí řád, který se za pontifikátu Benedikta XVI. těšil velké přízni papeže, nastal pod Bergogliem zcela opačný kurs.

Bojkot prefektů Kongregace pro nauku víry

Po třiceti letech kontroverzních modliteb za mir se situace jen ještě více vyhrotila.

Nepřekonatelný omyl - nejvýkonnější  Satanova past

Jako nepřekonatelný označujeme omyl, který dotyčná osoba není schopna poznat, protože buďto nemá prostředky nebo vhodné podmínky, anebo objektivní kapacitu, aby si opatřila potřebné informace; jedná se tedy o situaci, která nezávisí na její svobodné vůli.Odlišný je případ hrubé nevědomosti (ignorantia crassa), která je důsledkem zanedbání a nedodržení povinností, které si laxní svědomí ospravedlňuje, i když by stačilo vynaložit více úsilí, aby se dobralo pravdy.

Islamizace Francie

Každý třetí muslim ve Francii vykazuje radikální profil. Podle Le Journal du Dimanche žijí ve Francii 2 – 3 miliony radikálních muslimů.

"Je tento papež katolík?"

Navzdory klimatu strachu, jaké Bergoglio nastolil – vyvolal těžké polemiky jeho dopis argentinským biskupům,  který má potvrdit jejich ultramodernistickou interpretaci AL, podněcující k cizoložství a k profanaci svátostí.

Vzorkový veletrh posvátna

Až do středy bude Assisi hlavním městem světa synkretismu, indiferentismu, svatého čehokoliv. Kéž má víra přežije tváří v tvář podobnému divadlu.


Tradiční římská liturgie získala svůj domov v konkatedrále

Dosud měla své místo v malém předměstském kostele v Cacere v oblasti Extramadura, prožívá nyní své ocenění. Nadále bude slavena každou neděli v 11 hod v konkatedrále biskupství Coria – Caceres.

Líheň katoislámu v Bari

Dómský farář v Bari Franco Lanzolla prohlásil: „Jsme všichni věřící, každý si zvolil svou cestu, buďto evangelium, nebo Korán". Lanzolla byl iniciátorem oné kontroverzní „odpovědi“ na vraždu Abbé Hamela v Rouenu a jako první pozval muslimy 31. července na nedělní mši v katedrále .

Kanadští biskupové provincie Alberta zveřejnili Pastorační směrnice, dokument adresovaný kněžím, jáhnům a těm, kteří pracují v pastoraci týkající se lidí a rodin v těžké situaci. Odmítají s veškerou rozhodností názor, že postsynodální list AL může něco změnit na církevní praxi vůči těm, kteří žijí v nedovoleném svazku. 
 

Informace, dezinformace, pravda, polopravda a lež, to vše se směšuje v komunikační strategii Svatého stolce. Dějiny církve se píší prostřednictvím interview, improvizovaných projevů, článků na polooficiálních stránkách a v mediálních indiskrecích, a všem je ponecháno, aby si udělali jakékoliv interpretace, takže vzniká oprávněné podezření, že jde o plánovité vyvolávání zmatku.

 

Papež František pokračuje v jednostranných rehabilitacích osob a institucí, především těch, které papež Benedikt XVI. postihl sankcemi, protože se vážně odchýlily od nauky víry a církevního řádu

Modlitba z Mekky

Jsou lidé, kteří tvrdí, že islám je náboženství míru a džihádisté jsou jen extrémní okrajové skupiny. Toho vytoužené přání rozšířené především na Západě uvedl na správnou míru Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais – imám a recitátor Koránu ve svaté mešitě v Mekce.

Kdo je vlastně papežem a kolik jich je?

Nejnovější kniha Benedikta XVI. Poslední rozhovory místo aby do věci vnesla jasno, jen znásobuje panující pochybnosti.

Pravda rozděluje.  Proto katolíci rozdělují
 
Dialog, ve kterém se opomíjí všechno to, co by ten druhý nemusel sdílet, již není dialogem a nic nesděluje. Dialog je dialogem jen tehdy, když směřuje k pravdě.
 

110 let po vydání encykliky Pascendi Dominici gregis o modernismu máme před sebou konkrétní realizaci oné megahereze, proti které sv. Pius X. svou encyklikou prorocky bojoval. Kdyby se Loisy & spol mohl účastnit oficiální prezentace projektu „Farnost nového typu“ v diecézi Limburg, pokládal by to za velkou satisfakci, že jejich podněty nalezly nakonec v katolické církvi tak živnou půdu, tak horlivou a tvůrčí aplikaci, že mohou být představeny již nikoliv jako návrh, ale jako konkrétní program, a to nikoliv nějakými disidenty, ale samotným nově jmenovaným diecézním biskupem, který může počítat s plnou podporou svého nejvyššího představeného.

 
 
Po Španělsku dochází také na Sicílii k „církevnímu žehnání“ lesbického páru, přitom obě dotyčné ženy ve věku 46 a 49 let  ani nejsou praktikující věřící, ale angažují se na homo-scéně.

Klamná a heretická homilie mons. Nunzio Galantiniho

Proti autentickému textu Písma svatého tvrdil mons. Galantino, že Sodoma byla zachráněna na Abrahámovu přímluvu.

Doplňující poznámka: Svévolné překrucování Písma svatého a nauky církve, jaké představuje homilie sekretáře italské biskupské konference, je pouhým camráním proti herezím, jaké záměrně chrlí Bergoglio ve své »katechezi«.

 
Ve svém posledním komentáři staví nás Antonio Socci před úděsnou a nejvýš bolestnou skutečnost: Ten, který má představovat náměstka Kristova na zemi, stojí často oběma nohama v táboře jeho úhlavních nepřátel.
 

Do seznamu biskupů, kteří se museli předčasně rozloučit se svou diecézí, ačkoliv se těšili plnému zdraví, můžeme připsat další uzavřený případ.

Džihádisté se budou modlit v Římě

Na nejnovějším propagačním videu teroristické milice islámský sebevražedný atentátník píše své poselství, se kterým se obrací na džihádiskty v Sýrii a Iráku a přeje jim vítězství.
 

Guido Vinelli, který má dvacetileté zkušenosti z práce na poli ochrany rodiny, napsal pohotově knihu, která demaskuje aplikaci   podvodné  pastorační metody na konkrétním příkladu Bergogliova traktátu Amoris laetitia

 

V hanopisu „Židé a jejich lži“ žádal říšského knížete, aby zemi zbavil ďábelského břemena Židů, žádal spálení synagog a jejich knih, vyvlastnění majetku, zbourání domů a internování k nucené práci.

 

Jihoamerická země Paraguay se postavila proti usmrcování nenarozených dětí. Její parlament schválil rezoluci, která se zasazuje za právo na život. Parlament obviňuje mezinárodní organizace, mezi nimi Organizaci amerických států a OSN, že vyvíjejí na země tlak, aby legalizovaly potraty

Věřící očekávají od papeže  nejen slova o tom, že materiální pohromy zabíjejí těla. Zemětřesením je dnes zasažena ve svém nitru samotná katolická církev.

 
Ocitáme se na prahu nejdusnější totality, jaká nemá obdoby. Nový zvrácený španělský zákon doslova deptá po samotné lidské přirozenosti. Kdo se chce zbavit nežádoucích sklonů i ten, kdo mu může poskytnout odbornou pomoc, má být pokládán za zločince.
 
 
Že Maria dala slyšet svůj mateřský hlas v Lurdech či ve Fatimě, je všeobecně známo. Ale existují také další neslýchané a vzrušující události, které dávají nahlédnout do Mariina působení.  
Jsou to slova papeže, jehož život je příkladem pro každého opravdového věřícího, zrcadlem, ve kterém spatříme svůj vlastní život jak v omylech, protože žádný člověk není bez hříchu, tak především ve ctnostech. Tento papež je vzor přísné zbožnosti oživovaný pravou vírou, který nepřestal hledat a následovat Pravdu.
 
 

Ničivé otřesy se nevyhýbají klášterům

Při posledním zemětřesení kolem italských obcí Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto byly postiženy významné kláštery. V Amatrice, kde bylo zatím nalezeno 15 mrtvých, pokračuje pátrání po třech řeholnicích

 

Ilegální „žehnání“ lesbického páru

Španělský farář ve svém kostele "žehnal" dvěma lesbičkám, které den předtím uzavřely sňatek na radnici. Prohlásil, že jde o „žehnání lásky a prstenů“.

Z odhalených dokumentů George Sorose vysvítá, že tento „sponzor“ se pokouší manipulovat také s hierarchií katolické církve.

 

Renomovaný vědecký časopis The Atlantis uveřejnil ve svém vydání 50/2016 obšírnou studii, která vyvrací ústřední teorie homo-lobby a gender-ideologie o transsexualitě a homosexualitě. Konečným výsledkem je skutečnost, že ani homosexualita ani transsexualita nejsou vrozené.

 

Nové Bergogliovo náboženství dostává stále konkrétnější obrysy a charakteristické cíle: „odclonit“ Eucharistii a Pannu Marii a velebit ekumenické objetí se všemi možnými vyznáními (především s islámem a protestantismem, ale také sektami à la „New Age“)

Ekumenická „vstřícnost“ pro sv. Františka neplatí

Setkání sv. Františka se sultánem v r. 1219 se v této době nové islámské zběsilosti stalo modelem dokonalého mezináboženského dialogu, při čemž by měl existovat fantastický protiklad mezi světcem z Assisi a údajným válečnickým duchem, který tehdy hýbal církvi. Teoretizuje se o „duchu setkání“ jako protikladu k zaujatému hledání nepřítele.

 

Římská říše se nezhroutila v důsledku ekonomické krize, jak se snaží tvrdit marxistická historiografie, nýbrž podlehla duchovní krizi, způsobené mravní zkázou. Materialistický epikurejský hedonismus, který se v posledním století před Kristem rozmohl ve vyšší společnosti, měl zhoubný dopad na veřejnou i soukromou mravnost.

 
Hackeři z DC Leaks zveřejnili více než 2500 dokumentů a e-mailů, jimiž komunikují neziskové organizace s miliardářem Sorosem, který svými milionovými dotacemi ovlivňuje politiku EU, imigraci, potraty a dehonestuje odpůrce nového pojetí liberalismu, demokracie a lidských práv.
 

Za přispění filozofů sestavil si svět anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. Je to přirozené náboženství občanské epochy a Satan je pohotově vyzdobil a zdokonalil, až z něho učinil idol pravdy. 

Zhoubný vliv zhoubné ideologie

Američtí pediatři konstatují: čím více se dětem vnucuje gender-ideologie, tím více se množí případy poruch pohlavní identity.

Věřící žádají od papeže jasno ve věci útoků zla

Ekumenické aktivity jsou hlavním bodem jeho pontifikátu, což představuje budování mezináboženské platformy s rizikem, na které mnozí upozorňují: katolicismus se u něho stává prázdným pojmem ve prospěch výstavby nového synkretického supernáboženství.


Modlitba a moudrost prostého faráře 

Myslím, že osoba, která nenaslouchá Božímu slovu, jak je třeba, se nemůže spasit. Nikdy se nedoví, co je třeba udělat, aby došla spásy.                              

I svatá KLára měla co do činění s muslimy

Ve vrcholném středověku pronikli saracéni do středoitalské Umbrie až k Assisi. Odtud a z jiných opěrných bodů dělali výpady, zakládali požáry v městech a hradech, pustošili kostely a kláštery. Věřící odvlékali do otroctví. Císař Fridrich II. byl v konfliktu s církvi a nechal muslimu proniknou do církevního státu.


 Několik obrazů místo slov.
 
Kolik uřezaných hlav bude ještě zapotřebí, aby evropské vlády pochopily, v jaké situaci se nachází Západ?  Robert kardinál Sarah 
 

 

Snad si to papež včera v Porciunkuli v Assisi, srdci františkánství, ani neuvědomil, že vzdal holld největšímu katolickému fundamentalistovi - symbolu onoho katolického fundamentalismu, který se stal terčem jeho polemiky ve známé tiskové konferenci při nedělním letu.


Podle Vatican Insiderhlásí  si židé a muslimové osobují  právo určovat katolické církvi, co si může  a co si naopak nesmí dovolit. Na jedné straně je zde přání papeže urovnat v církvi teologické neshody. To se však týká  dokumentů Nostra aetate o vztahu církve k židovskému národu a Dignitatis humanae o náboženské svobodě.

 
Bergogliův krajan vystupoval s bludnou naukou, ale dnes se dočkal rehabilitace, která z něho činí nevinnou oběť Kongregace pro nauku víry.
 
 
Muslimové ovládající IS veřejně odmítli tvrzení papeže Františka, který prohlásil, že válka vedená islámskými teroristy není povahy náboženské. Ujišťují naopak papeže, že jejich jedinou motivací je náboženská válka uložená Koránem.
 

Minulou neděli něco prasklo

Po rituální vraždě Abbé Jacquese Hamela následoval další islámský úder. Islámské spolky pozvaly samy sebe do katolických chrámů, kde už na ně čekaly televizní kamery.

Co tomu říká Bergoglio?

Tentokrát nemohl použít svá obvyklá vyhýbavá vysvětlení (prodejci zbraní, Západ) protože stojíme tváří v tvář jasné protikřesťanské nenávisti, která zmasakrovala nožem ubohého starého, nemocného a nevinného Kristova kněze

Konec křesťanů na Blízkém Východě je předchutí pro mučednictví Západu

První křty v  městě na Tigridu v severním Iráku se konaly ještě v dobách apoštolů. Nyní je Mosul bez křesťanů, tak zní poselství chaldejského patriarchy.


Koncilní dokument církví odsouzený

Kostnický koncil nejednal pouze o herezích Jana Husa. V pohledu do historie představuje Roberto de Mattei dění kolem dokumentu, který měl v církvi nastolit svrchovanost koncilu nad papežem. Dekret Haec Sancta,  byl nakonec  odsouzen jako heretický.

Nice: Náboženská válka pokračuje

Papež má pravdu, když již rok tvrdí, že třetí světová válka již propukla, ale je třeba dodat, že se jedná o válku náboženskou, protože důvody těch, kteří ji vyhlašují, jsou náboženské, a jejich rituály jsou dokonce vraždy, které jsou jejím jménem páchány.


Úděsná úspěšnost masonského plánu

»Druhý vatikánský koncil je pro triumf našich idejí velkou příležitostí, na kterou jsme čekali..«

Špatný strom přináší své plody

Patří k nim i všeobecná slepota.

Co nám v dějepisu neřekli

Na otázku, proč neoslavuje Francouzkou revoluci, odpovídá prof. Pierre Chaunu:Rok 1789 prý znamená přechod ze tmy do světla“. Do jakého světla? Vždyť oslavujeme revoluci podvodů, zločinnosti a kriminality. Velmi zaráží, že i zbytek Evropy oslavuje dobu, kdy jsme se chovali jako agresoři ke všem sousedům, vyplenili jsme půl Evropy a způsobili smrt milionů lidí. To se má oslavovat? To je výsměch.
 

Ježíš přijde od Východu, jenže ve Vatikáně ztratili kompas

Jak zopakoval kardinál Sarah, je to právě ona formule „reforma reformy“, na čem    se s papežem dohodli.

»Celebrování mše: žádné změny oltářů«

Sarahův podnět vyvolal velký rozruch a představoval v církvi něco jako píchnutí do vosího hnízda. Papežův vatikanista Tornielli napsal hned v pondělí: „Celebrování mše: žádné změny oltářů“.

Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce

Podnět k tomu zavdal  kardinál Schönborna, který přikládá dokumentu vysloveně sporný smysl, a  navádí k svatokrádežnému přijímání Eucharistie.
 

Kardinál Sarah: Slavte mši svatou tváří k Východu!

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád,  opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, a to počínaje 1. nedělí adventní 2016.

Současné plody dřívější setby

Dějiny moderní  civilizace spočívají na dvou sloupech: odbourání Boha a exaltaci člověka.

Stalo se před 44 lety

Podivná jistota papeže Františka

Gianna Jessen, která přežila svůj potrat a zasvětila svůj život Bohu jako obránkyně života a zdrženlivosti až do uzavření sňatku, vyjádřila velké rozhořčení na výroky papeže Františka 16. června při pastoračním kongresu pro rodiny


2. vatikánský koncil  si vytkl cíl vyhlásit novou epochu míru a pokroku v církvi, ale pokoncilní doba se projevila jako jedno z nejdramatičtějších období v životě církve. Benedikt XVI. použil metaforu sv. Bazila a přirovnal pokoncilní období k námořní bitvě uprostřed noci na rozbouřeném moři. To je epocha, kterou právě prožíváme.

Je zcela vyloučeno, že se vyhýbá pokleknutí kvůli fyzickým problémům, protože existují jiné situace, kdy Nejsvětější Svátost není přítomná a kdy nemá žádné problémy s klečením. Tato neschopnost nastupuje výlučně před Nejsvětější Svátostí.


Jsme v epoše rozhodujícího zápasu

Existuje proroctví sestry Lucie dos Santos o konečném střetu mezi Pánem a královstvím Satana. Bitevním polem je rodina. .

To nejdůležitější už není důležité

Ježíšova závěť, kterou uslyšíme opět ve čtvrtek, pro Bergoglia nic neznamená:To není důležité. Hlavně, abychom byli všichni lidští.

Nejnovější světsko-kostelní morálka se již nesklání před Bohem, ale před „Já“. Je všechno ztraceno? Jistěže ne. Pán prostě provádí své třídění a rozlišuje své věřící od pokrytců, ty první očišťuje a ty druhé demaskuje ve světle svého triumfu nad otcem lži.

Veledílo kouzla zbavené

Demaskování dokumentu, který hodil přes palubu s extrémní lhostejností dvoutisíciletou mravní nauku církve


Bergogliovo semeno bujně klíčí

Všechno  bylo řečeno,  progresisté tomuto poselství porozuměli

Bergoglio proti Ježíši Kristu

Neměl pravdu kardinál Kasper, když ohlašoval „velkou revoluci“? Nestaví Bergoglio apoštolskou exhortací „Amoris laetitia“ na hlavu učitelský úřad církve a sám sebe  nad Kristova slova a Boží přikázání?

Všem, kdo tak dosud neučinili, nemohu než naléhavě doporučit, aby se seznámili    s realistickým portrétem Jorge Bergoglia podle knihy, kterou mu Antonio Socci věnoval.  (viz) (viz) (viz)


Soros a „Open Society“ neomaltuziánů

Celosvětová mediální síť, kterou se honosí jako falešný filantrop miliardář a spekulant Soros, má podstatný vliv ve všech oblastech společnosti. Tento magnát vystupuje velmi aktivně především ve státech bývalého východního bloku.