Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
 
 
 
*  *  *

Arcibiskup   Aguiar prolomil tabu „mučedníka“ Angelelliho

Biskup Angelelli má být blahořečen, protože udržoval kontakty s marxistickými kruhy? A novotomista Carlos Alberto Sacheri nemůže být blahořečen, protože ho zavraždili marxističtí teroristé?

Všechno jen ne katolík

Bergoglio rouhavě uráží Nejsvětější Trojici
 
 
Publikujeme článek, který musel být v květnu odstraněn ze stránek STILUM CURIAE
 
 
Otevřený dopis  Dr. Maike Hickson generaci ´68

Argentinský senát se vyslovil pro život

Argentinský senát, 2. komora parlamentu, odmítl 38 hlasy proti 31 a 2 zdrž. vyslovit souhlas s prováděním potratů. Biskupská konference vyslovila své uspokojení nad postojem senátu.

Biskup, který si dovoluje zesměšňovat zbožné věřící

Biskup v Santa Rosa v Argentině mons. Raul Martín patří mezi první biskupy, které Bergoglio po svém nástupu jmenoval. Patří k těm kněžím z kléru arcibiskupství Buenos Aires, které až do své volby vedl osobně kardinál Jorge Mario Bergoglio.

Bergoglio se bojí shromáždění svých kardinálů?

Potřetí po sobě   po  tajné konzistoři nenásledovalo shromáždění všech kardinálů, kteří jsou v Římě přítomni. Naposled se tak stalo 14. února 2015.

K tragickému výročí: Proč právě Nagasaki?

Prorocké vidění sv. Pia z Pietrelciny před více než 100 lety

V současné epoše zmatků, mystifikace, podvodů a bludů víry je velmi zajímavé věnovat pozornost tomu, co napsal P. Pio z Pietrelciny svému zpovědníkovi otci Agostinovi 7. dubna 1913.

Dva skuteční mučedníci:

       Patronka Evropy a pravého ekumenismu

       sv. Maximilián Kolbe

Kardinál Guglielmo Massai

Světec, jehož proces postupuje hlemýždím tempem, protože je bergogliovsky nekorektní.

Iritující procesy blahořečení a svatořečení

Argentinský papež nejenže převrací naruby pozemskou církev, ale chce vytvořit i zcela originální církev vítěznou.

Bergogliova popularita na sestupu

Úřadujicí papežové se v Itálii tradičně těší největší popularitě. Bergogliova popularita je však na sestupu.

Katolický guvernér odporuje papeži Františkovi

Při vší úctě k papeži trest smrti vyjadřuje vůli lidu a zůstane nadále zákonem ve státě Nebrasca. Je to významný nástroj k ochraně veřejné bezpečnosti.

Heretický restrikt papeže Františka

Papež František prohlašuje  trest smrti za nepřípustný a popírá tak neomylnou pravdu definovanou učitelským úřadem církve.

Účinná pomoc v době sucha

Modlitby Římského misálu za vyprošení deště

Výzva nenáviděného ritu

Jedna ze základních směrnic  na zničení církve pochází   od Ludwiga Feuerbacha jakožto uznávané a nesporné hlavy hegelovské levice; veřejně ji formuloval jakožto rozpuštění teologie v antropologii. Hlavní zásluha za realizaci  se nikoliv neprávem přisuzuje jezuitům.

Oprávněná stížnost našeho Pána

»Jsem svým kněžím na obtíž. Kněží svatokrádežníci by chtěli, aby svatostánky na zemi ani neexistovaly, rozmrzele utíkají od jediné věci, která by je mohl zachránit: od Mojí společnosti.«

Conchita Maria Armida  bude  blahoslavenou

8. června 2018 autorizoval papež František Dekret Kongregace pro svakterý uvádí mimo jiné potvrzení zázraku, který se udál na přímluvu významné mexické mystičky ctihodné služebnice Boží Conchity Marie Armidy, vdovy a matky rodiny, narozené 8. prosince 1862 v Luis Potosí ( Mexiko) a zesnulé 3. března 1937 v Mexico City. 
 
 
Pro člověka je nemožné pochopit, kde všude se odrážejí hříchy pohoršení, které působí moji kněží.
 

Vedle textů o biskupu světci a učiteli církve sv. Alfonsu z Liguori se smutně vyjímá zpráva, že v minulých dnech zemřeli dva ultraprogresivní katoličtí biskupové. Zprávu o jejich odchodu vzala veřejnost, a to i ta, která byla jejich směru, s naprostou lhostejností.

Radikalizace islámu ve Švédsku

Oficiální Evropa nechce o islamizaci slyšet. Toto téma je tabu, kdo je jiného názoru, má být stíhán. Islám se však šíří rozšiřováním území Dar al-Harb neboli Dům války, kde podle islámského pojetí není míra vše je podřízeno džihádu.

»Mafie v barvě lila je často u moci v diecézích, klášterech a seminářích«

Pater Dariusz Oko z Univerzity Jana Pavla II. již před několika lety upozorňoval na šířící se homosexuální síť mezi církevní hierarchií. Případ kardinála McCarricka se všemi jeho přílohami a případ pomocného biskupa v Hondurasu jsou toho dokladem.

 
Neobvyklá reakce prezidenta při setkání s katolickým knězem.
 

»Neexistuje nic, čemu by se moudrý člověk měl více vyhýbat, než žít podle soudu druhých a přizpůsobovat se proudům veřejného mínění, místo aby se dal vést správným úsudkem. To znamená, i kdyby se měl vzepřít všem lidem, být předmětem pohrdání a vystavovat v nebezpečí svou čest, moudrý člověk nikdy nebude chtít vzdát se těchto správných zásad.« ( sv. Bazil Veliký)

Ameriku zaplavila vlna rozhořčení

Jak mohl být jmenován arcibiskupem ve Washingtonu a zastávat zvláštní diplomatické funkce pro Vatikán, ovlivňovat jmenování biskupů a dokonce volbu římského papeže muž, jehož výstřednosti byly známé celé veřejnosti?

 
ve světle vatikánských archivů« neboli znovuzrození této encykliky ve světle Amoris laetitia.
 

22. července 2018 nastoupil polský biskup Mons. Hoser jako apoštolský delegát v Medjugorje. Tím převzal prakticky Vatikán kontrolu nad farností, ve které se údajně od roku 1981 zjevuje soustavně Matka Boží.
 
 
protože luteráni jsou heretici. Touto větou se biskup Juan Rodolfo Laise přihlásil o slovo ve sporu, který rozpoutal německý episkopát. Laise je kapucín a je krajanem Bergogliovým.
 
 
Nová Bergogliova církev postavila na hlavu paradigmata etických hodnot. Dokumentuje to kniha Americo Mascarucciho Revoluce papeže Františka – Jak se mění církev, od Dona Milaniho k Lutherovi.

Funkce nejvyššího pastýře se  sekularizovala v tom smyslu, že její nositel se stal světský leadership (dříve manažer), který v masách znovu zavádí kult osobnosti připomínající komunistické režimy, který nemá pranic společného s autentickou katolickou tradicí.

Barbarský postup čínských úřadů

V Lianwangu, hlavním městě provincie Shandong, byl velký katolický kostel náhle srovnán se zemí. Je to o to pozoruhodnější, že se jednalo o regulérně registrovaný kostel z roku 2006.

Kniha Papež - diktátor vyšla ve francouzském překladu

Papež - diktátor vyvrací představu západních médií, že Bergoglio je velký obnovitel církve, proti kterému se ozývají pouze „ultrakonzervativní kardinálové“. Kniha je zveřejněním skutečných cílů současného pontifikátu.

Druhá osobní farnost pro tradiční ritus v Itálii

Arcibiskup v Cagliari, primas pro Sardinii a Korsiku Mons. Arrigo Miglio zřídil v hlavním sardinském městě osobní farnost v duchu Motu proprio Summorum Pontificum.

Amazonská synoda či nové modely pro planetu?

Synoda byla svolána, aby dala odpověď na otázku, zda církev plní své poslání v Amazonii. (...Konkrétně řečeno: Jak je třeba evangelizaci aktualizovat?)

Skutečná tvář evropského soudu

Evropský soud pro lidská práva vysílá signály, a ty jsou vysloveně politické: odsoudil Rusko k zaplacení odškodného za příliš přísný trest feministkám Pussy Riot, které v roce 2012 zneuctily katedrálu Krista Spasitele v Moskvě.

 

Záludnost zjevení
 
V době krize víry a autority, ve které žijeme, mnohé duše hledají na poli mystiky to, čeho se jim nedostává od hierarchie: nauky o objektivní pravdě a bezpečné cestě ke spáse. Ale řešení krize nespočívá v zázračnosti a mimořádnosti, ale v bohumilém životě, založeném na tradičních svátostech, katechismu a praktikování ctností.
 

Nejnovější vydání Catholica se v hlavním článku zabývá „neuvěřitelným“ mlčením prakticky všech kardinálů a biskupů – s výjimkou čtyř signatářů dubií – k zrušení tradiční formy katolicity, jak to prosazuje Jorge Mario Bergoglio.

Druhá obří socha sv. Charbela v Libanonu

Na výšině u obce Hammana v Libanonu byla instalována 16 m vysoká socha světce Charbela. První vysoká 27 m s nachází v horách u Faraya.

Humanae vitae ve světle Casti connubii

Encyklika Pavla VI: Humanae vitae, jejíž 50. výročí připadá na 25. červenec 2018, má zásluhu na tom, že znovu zdůraznila neoddělitelnost dvou významů manželství a odsoudila jasně umělou antikoncepci, která se rozbujela v šedesátých letech minulého století spolu s komercializací pilulky doktora Pinkuse.

Nauka církve o manželství byla definitivě a závazně potvrzena v encyklice Pia XI. Casti Connubii z 31. prosince 1930. V tomto dokumentu papež připomíná celé církvi a celému lidskému rodu základní pravdy o povaze manželství, instituce pocházející nikoliv od lidí, ale od samotného Boha, a o jeho požehnání a přednostech, které z toho vyplývají pro společnost.

Mafie uplatňuje kontrolu v Medjugorje

Papežský vyslanec pro Medjugorje arcibiskup Henryk Hoser varuje před infiltrací neapolské mafie Camora  do podnikání na tomto místě

Další tři černé perly
 
Jeden kardinál, jeden biskup a jedna ministryně
 

Zatímco italská biskupská konference prosazuje nekontrolovanou imigraci, afričtí biskupové otcovsky napomínají své syny, aby neopouštěli vlastní zemi. Někteří pastýři, kteří mají na mysli dobro svých populací, povzbuzují mladé lidi, aby neopouštěli zemi svého původu, ale podíleli se na rozvoji své vlasti a nenechali se ošálit chimérami zámořských vládců, kteří nezodpovědně chtějí destabilizovat evropské národy a etnicky i nábožensky s nimi maninulovat

Ruský zakázaný film o Sodomě stojí za zhlédnutí, dokud je dostupný

Návštěva oněch tragických míst

 
Evidentní snaha současného pontifikátu přizpůsobit církev protikřesťanskému zaměření současné společnosti  nás opraňuje a zavazuje k rozhodnému odporu.
 

Pompejské Pride 2018 se koná provokačně ve městě, které za svou existenci vděčí růženci; pramálo scházelo, a bylo by dnes známé pouze jako mrtvé město. Pompeje v těchto staletích žily díky Madoně, která se však v sobotu stala objektem výsměchu a pobavení neapolských gayů.

Soud nad tímto světem

Kdo přijímá Kristovo slovo, stává se synem světla, ale kdo je odmítá, zůstává synem temnot. A tak i když Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, jeho příchod provokuje tento soud, neboť přináší uskutečnění velkého Božího plánu, který měl připraven od jeho stvoření: dát tvoru možnost, aby svobodně rozhodl, zda si chce zvolit Boží synovství spojené s nezrušitelným poutem lásky.

Jednoznačný postoj biskupa z Kazachstánu

Že by byl tento statečný bikup posledním Mohykánem?

Přijímání ve vlnách a v bikinách

Litrugická podnikavost bez hranic

Jiný liturický horor

Ve farnosti San Giuseppe di Santa Marinella byl aplikován protestantský pojem „poslední večeře“ doslova tak, že při prvním svatém přijímání bylo prvokomunikantům servírováno Tělo našeho Pána a Boha na talíři. Kostel se proměnil na restauraci.

Potřebujeme matky feministky nebo světice? 

O kolik světců by byla církev ochuzena, kdyby jejich matky byly feministky?Mezi ty, kteří měli tu milost, že jejich matka byla rozhodujícím činitelem jejich cesty k pravému křesťanství, patří sv. Alois z Gonzagy.Byl prohlášen blahoslaveným ani ne 15 let po své smrti, zatímco jeho matka ještě žila.

Bůh si volá za své svědky mladé

Matouš  od malička toužil přinášet každému lásku, kterou cítil ve svém srdci, příbuzným, kamarádům, přátelům: doufám, že se mi podaří zachovat si radost, kterou mám, abych ji daroval všem těm, kteří ji potřebují - píše ve svém deníku.

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Bergogliův imigracionismus

Je to hereze, která pochází od kardinála Martiniho

Zázak života v italské porodnici

V nemocnici Carlo Poma v italské Mantově porodila zdravé dítě 33letá matka, která leží již téměř čtyři měsíce v kómatu. Porucha krevního oběhu vyvolala u ní mozkovou mrtvici a její zdravotní stav se neurologickým poškozením ještě zhoršil. Mezitím v jejím lůně dále rostla její dcera.

Vyhlášení duchovní mobilizace

Padesát let spouště v katolické církvi a pět let její pozitivní spolupráce s revolučními agenturami nabídly biřicům Zlého nevídanou aroganci, která nezná mezí a ničeho se neštítí. Mezi umělci, vědci, herci, zpěváky, novináři, vůdci, politiky, aktivisty, kněžími, protestantskými pastory existuje úplná soutěž v nestoudnosti, rouhání a znesvěcování.

Zázraky křesťanských světců

Převzato z časopisu ENIGMA

Proč se neoznačuji jako gay

Napsal jsem knihu, jakou bych byl rád četl, když mi bylo 19. Pospal jsem svůj život v naději, že pomohu osobám, především mladým, které se ocitají v podobné situaci.

Jsme svořeni pro věčnost, nikoliv pro tento svět

Přesvědčení, že život je pouhé putování a není třeba se potýkat s lákadly světa, stal se srdcem nové křesťanské psychologie. Tím se otevírají brány zesvětštění a vytrácí se všechno transcendentní, duchovní a mystické. Je to důsledek koncilního rahnerovského antropologického převratu.


Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.

Nový Sión

Biskupové, kteří krouží jako korouhvičky při každé papežově novotě a podobně jak se mění vítr obecného mínění, podstupují riziko, které znamená ztrátu samotného Boha. Jejich přizpůsobování jim může posloužit k udržení jejich křesla, nikoliv však ke spáse duše.

Jde o obrácení Amazonie, nebo o církev s „amazonskou“ tváří?

V přípravném dokumentu k amazonské synodě 2019 jsou „viri probati“ stejně jako „jáhenky“ hotovou věcí. Baldisseri zdůrazňuje: I když téma se týká jednoho teritoria, úvahy překračují teritoriální hranice, protože se týkají celé církve.
 
 
Schvalovat nečistý hřích proti přirozenosti nebo ho jen tolerovat s omluvou, že jde o přijetí osob, nejen demoluje základy víry a katolické morálky, ale zcela staví na hlavu racionalitu, etiku, antropologii, psychologii i medicínu.
 

Kromě potratů  dějiny jednou odsoudí naši dobu za naši neochotu uchránit děti před pornografií. Sám známý pornoherec řekl, že je znechucen tím, jak děti propadají pornografii.

Sylabus herezí současné církve

Z odpovědí mons. Athanasia Schneidera na otázky Maike Hickson v OnePetrFive

Protestantské rouhání na veřejné scéně

„Platím i se svou paní daň katolické církvi. Za to chci také oplatek, když jdu se svou ženou na mši.Soubor pomluv na adresu těch členů církve, kteří překážejí jeho velkým plánům.
 
 
Svatý Hilarius napsal během ariánské krize, že uši věřících, kteří interpretovali v pravověrném smyslu tvrzení teologů poloariánských, byly světější než srdce kněží. Křestané kteří po tři staletí vzdorovali císařům, nyní odporovali vlastním pastýřům, ba dokonce i papeži, že pokud se neproviňují zjevnou herezí, pak se proviňují těžkou nedbalostí.
Kardinál Jozef Kesel jako horlivý apoštol sodomie

Kardinál uvažuje o určité formě „slavení“ těchto svazků formou modlitby a náboženského znamení pro tyto zvrácené vztahy. Kardinál vyjádřli přaní vyjít vstříc požadavkům homosexuálních katolíků a poskytnout jim nějaké symbolické uznání ze strany církve.

Bůh se nenechá posmívat

Současné počínání kardinálů Kesela a Marxe & spol. a   jim podobných dokumentuje, že pětileté školení falešného proroka slaví dokonalý úspěch. Je to dovršení koncilního projektu, jak dát stranou teologii a nastolit humanismus, čili jak dát stranou Boha a na jeho místo nastolit samosprávu nikým neomezovaného člověka.

Jako matka musím konstatovat, že nechcete před státem hájit moje rodičovská práva, která stát ustavičně porušuje. Pokud nejste schopen a ochoten vést tento boj, pak přenechejte svůj úřad někomu, kdo je k tomu připraven.

Jsou lidé opravdu totožní s opicemi?

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví. Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale opice nejsou jediné toho druhu.