Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 

Nejposvátnější týden církevního roku


 

+++++++++++HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

.............................................VELIKONOČNÍ OKTÁV 

 
 
Forenzní analýza provedená za pomoci lékařů na základě historických, fyzických a archeologických analýz a projevech na tělech živých osob zavěšených na kříž. Závěry potvrzují autentičnost svatého plátna a přinášejí některé nové nečekané poznatky.
 

»Kdybych nehořela láskou, mnozí by zemřeli zimou«

Kajetána Tolomeo byla nucena strávit 61 let svého života na lůžku, ale nalezla tolik síly a radosti, že spojovala toto své utrpení s utrpením ukřižovaného Ježíše a obětovala sama sebe za spásu duší.

Svatý týden 2019: chrám hoří!

Proč požár katedrály Notre Dame vyvolal velké pozdvižení na celém světě? Protože Notre Dame mimo svou vnitřní hodnotu je také symbolem. Všichni psali: symbol křesťanství, symbol svědomí Západu, symbol kolektivního kulturního dědictví, symbol evropské identity, symbol národních dějin Francie.

S Luisou Piccarettou pod křížem

Z meditací italské mystičky ct. Luisy Piccaretti, která část života žila jen z Eucharistie

Notre Dame hoří,  a....

na mysl přicházejí určité zprávy, určité definice  a určitá fakta....

Pařížská Notre Dame v plamenech

V pařížské katedrále Notre Dame vypukl požár. Příčina je zatím neznámá.

Lékaři, léč se sám  (Lk, 4,23)

Odpověď zveřejněná již před sedmi lety u příležitosti  rezignace Ratzingera, který 32 let zastával  ty nejodpovědvější funkce v církvi.

+
 
Je nezbytné se vracet k slovům, která napsal Benedikt XVI. o sexuálním zneužívání v Církvi. Vrátit se k Bohu a hájit  Eucharistii.

200 věřících proti 600  Číňanů vyslaných, aby zbořili mariánskou svatyni v Mujiaping

Od včerejška střeží věřící chrám, který se nachází v okrsku Taibai, hornaté, velmi chudé oblasti. Úřady požadují, aby se celá diecéze dala zapsat do vlasteneckého sdružení. Věřící žádají všechny křesťany o modlitbu za záchranu svatyně a obrácení národa.

Cesta do bezpečí

To, co navrhuje papež Benedikt XVI. není alternativa za papeže Františka podle soudů a úvah tohoto světa. Dívá se dále, za Františka, a ukazuje cestu k obrodě víry.

 Povolání pro všechny: cesta ke svatosti

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5,48). Je to univerzální výzva, se kterou se Ježíš obrací na každého z nás nejrůznějším způsobem podle mnohotvárné Boží fantazie, jak nám to připomínají světci - od sv. Františka Saleského po sv. Terezičku z Lisieux. Najít své povolání v jakémkoliv životním stavu je tedy základním předpokladem pro uskutečnění toho, k čemu nás Bůh volá
 

Aldo Maria Valli s Roberto de Matei o pošlapávání nauky cíkve, pokrytectví a lži a plánech na zničení nejvýznamější církevních struktur.

 
 
Svatý synod pravoslavné církve v Bulharsku není nadšen návštěvou papeže Františka 5. - 7. května.
 
 
Mladá žena vypověděla válku Bohu a propadla se až do předsíně pekla. Ze Satanovy kněžky se stala milovanou učednicí Kristovy lásky.

 
Abychom   neupadli do léčky, je třeba zachovat jasnou mysl a usilovat o pokojnou a jasnozřivou duši, osvícenou Duchem Svatým. Nedbat na jeho vedení a ztratit čistotu srdce vlastními rebeliemi v příboji, v jakém se nacházíme, bylo by největším neštěstím a současně zářivým vítězstvím nepřítele.
Bylo to přesně 3. dubna, kdy vyšla apoštolská konstituce Missale Romanum, kterou Pavel VI. promulgoval Novus Ordo Mše. Uplynulo tedy 50 let od té doby. Jakou tedy bilanci možno učinit? Odpověď nabízí dubnové číslo Radici Cristiane.
 

Jedná se o biskupy, kněze a věřící z »Traditional Anglican Communion«, skupiny anglikánů, kteří jsou současně odloučeni od společenství anglikánské církve v Canterbury a žádají Řím o přijetí jako celek.

100leté výročí misionářů della Consolata

Z pověření Ježíše Krista počínaje apoštoly, misionáři vždy hlásali evangelium, křtili a obraceli ve jménu Otce, Syna i Duch Svatého; ovšem dnes? »mezináboženský dialog« se neomezuje jen na to, že nevede k ničemu, ale navíc   ochuzuje, vysušuje a dusí semeno evangelia, jak to dokládají dvoutisícileté dějiny katolické církve.

Ctihodný Fulton J. Sheen a zlověstné roky »1858« a »1917«

»Protože svět ztratil Krista, může se stát, že ho získá zpět skrze Marii. Když se náš Pán Ježíš Kristus jako dvanáctiletý ztratil v chrámě, byla to Nejsvětější Matka, která Ho nalezla«.

Ohlasy od  jedné poustevnice

Aldo Maria Valli zveřejnil na svém blogu  list, který mu poslala jedna poustevnice s mimořádně bystrým postřehem a  hlubokou vírou.
 

Po  Bergogliově cestě do Maroka protkané dvojsmyslnými podvody a lží  si připomeňme, co bylo avizováno předem. 
 

Tradiční breviář v textech části Prima (z neznámých důvodů z reformovaného breviáře odstraněné) obsahuje opravdový program pro cenný den křesťana, který touží následovat svého Mistra.

Znesvěcené hostie,  polámané kříže, profanace po celé Evropě
 
Požáry v chámech, poškozené kříže, vpády feministek a satanské symboly. Po četných profanacích v únoru také v měsíci březni pokračovaly případy svatokrádeží v nejméně v patnácti případech.
 

Podle úřední statistiky se v roce 2018 narodilo 15,23 mil. osob, to je o dva miliony méně než předchozího roku.

Nedůvěryhodní kardinálové. Křivopřísežní nebo bezvěrci?

Všechny intriky a kuriozity spojené s volbou Bergoglia byly publikovány v knize, kterou vydal vatikanista O´Conell. Všechno to, co kniha obsahuje, mělo zůstat skryto v absolutním tajemství. Popisuje to v Catholic Culture novinář Phil Lawrer.

Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

Označovat římsko-arabský dokument za projev hereze je zcela nedostačující, neboť v tomto případě se jedná o jednoznačnou apostazi. Jediná Bergogliova věta nenechává v dvoutisíciletém náboženství kámen na kameni.

Bez komentáře

Papež žádá informační centra média a univerzity, aby šířily jeho tézi, že „různost náboženství“ je „Bohem chtěná skutečnost“.

Slibná velikonoční noc ve Westminsteru

Ve westminsterské katedrále bude o letošní   velikonoční noci přijato do katolické církve více než 500 katechumenů.

 Že by by šlo o proroka nejen falešného, ale i nedotknutelného?

Komentář Paola Pasqualucciho k dokumentu mons. Schneidera. Sočasná situace nemá v dějinách precedent.

 
Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života.
 
 
Neuvěřitelná naléhavost textu starého 2 a půl tisíciletí
 
 
Jeho sesazení není pro mě aktuální pro tento konkrétní historický okamžik, ale všechno se může změnit ze dne na den.
 
 
Bergogliovy hereze jsou jako rekordní vysoce výkonní červotoči a lýkožrouti

Kde je nějaké globální rozhořčení? Máme se o nich dovídat jen v okrajových zprávách? Do jakého rodinného alba uložíme tyto černé mučedníky?

Tento papež se nám nelíbí

 Téměř neuvěřitelné. Tento text četl svět ji půl roku po Bergogliově nástupu
 
Žaloba jednoho kněze, který se nehodlá vzdát...

Je neuvěřitelné, aby tváří v tvář viditelnému úpadku, který se stále víc šíří, nenašel nikdo konečně odvahu poukázat na zdroj zkázy a prolomit tabu

Kam se poděla někdejší postní praxe?

Srovnáme-li katolický kalendář z roku 1927, musíme konstatovat, že z původní postní praxe nezbylo téměř nic, stejně tak jako z kázně a příkladu křesťanů pro zpohanštěný svět. Není divu, že se  také zachovávání šestého Božího přikázání stalo zcela neúnosným. ( viz také  epištolu 2. neděle postní [1 Sol 4, 1-8).
Volné svazky, onanie, homosexualita atd - "balík“ s apekty aspekty, které jsou zcela v rozporu s dosavadní naukou církve.
 

Bergogliovo zavádění heretického paradigamtu se neděje jen slovy, ale celým jeho jednáním, všemi gesty včetně jeho zapřisáhlého mlčení, při kterém se opírá o své domněle nedotknutelné suverénní postavení všemohoucího diktátora. Je to ve skutečnosti ten nejpodlejší způsob plánovitého a systematického podvádění a svádění pastýřů i ovcí na scestí, přesně podle záměru a taktiky Otce lži.


 
Přijetí LGBT+ Bergogliem je v absolutním rozporu s úřadem nejvyššího pastýře
 

Až do včerejška platilo, že homosexualita je jeden ze čtyř hříchů, které volají do nebe o pomstu. Dnes se z hříchu stala pojednou „ctnost“. Jak to? To se neví, nikdo vám to nevysvětlí, Vatikán se tak prostě rozhodl a hotovo.

Z interview, který poskytl biskup Schneider redakci LiveSiteNews po návštěvě asijských biskupů ve Vatikánu

Papež František vyhlásil v  Abu Dhabi konec křesťanství
 
Nehorázná Bergogliova  veřejná hereze zůstává herezí i po marném pokusu biskupa Schneidera přimět ho ke korekci. 
 

Církev byla zaskočena Bergogliem, protože o něm nemá jasno: Je to Juan Perón v církevním vydání. Ti, kteří ho chtějí vykládat jinak, postrádají jediné platné kritérium.

Kázal po celé Itálii, ale nejčastější oblastí bylo Toskánsko, a to v důsledku ledového jansenismu, který tam zavládl a který chtěl překonat svým horoucím srdcem a svými nejpůsobivějšími tématy o jménu Ježíš, Panně Marii a křížové cestě

 
Geneze a cíle Bergogliovy  strategie mlčení v "církvi na odchodu"
 
 
Připomeňme si materiál z října 2014

MILÁ CÍRKVI, PŘESTAŇ BÝT GAYFRIENDLY A BUĎ SUVERÉNNÍ!

Historik: Nad homosexulály vládne omerta. Vatikán se zříká své autority. A papež? Prosazuje etnickou výměnu.
 

Autentické svědectví o zdrojích katastrofy

Maďarská karmelitka  Kinga od Proměnění

Je pro mladého člověka dnes možné, aby plně žil za zdmi kláštera? Bůh skrze tuto třicetiletou ženu našich dnů smazává všechny cesty modernismu, který poukazuje na mnišský život jako na absurditu této doby.

Kardinál Pell odsouzen za  údajné zneužívání

Připomíná pravdu, na kterou by někteří po padesáti letech rádi zapomněli: není možný žádný kompromis mezi církví a světem, protože svět církev nenávidí a chce ji zničit. Rozsudek dokazuje navíc úplné selhání strategie tohoto pontifikátu, který rezignoval na suverenitu církve a důvěřuje pochopení světa.


Pozvání pokorného Krále

Udělejte mi místo ve svém srdci. Nemohu vstoupit tam, kde se nahromadilo a zabydlelo tolik jiných věcí. Nemohu vyplnit srdce, které miluje cokoliv více než mne.

Proč věci probíhají právě takto? Kdo to způsobil, že slovo homosexualita bylo zcela vyloučeno? Kdo to zařídil tak, aby určité záležitosti zůstaly zahalené do mlhy?

Primární cíl podle Stvořitele

Dnes více než kdykoliv jindy je třeba formovat autentické katolické  rodiny jako početné a bohaté na povolání, schopné vzdávat Pánu tu největší chválu, jakou mu může vzdávat jeho tvor, schopný milovat ho a sloužit mu i svým tělem.

Rodí se člověk jako homosexuál?

Homosexuální tendence nemají s geny nic společného

Biskup zneužíval 13 let svou vlastní neteř pod záštitou kardinála Danneelse

Theodore McCarrick byl vyloučen z duchovního stavu

Jezuitská zrada

Není rozvratnéhu hnutí v církvi, do kterého by nebyli zapojeni jezuité

Když vyloučíme¨Kristův kříž, zbude jen (masonský) deismus

Velká média spustila aplaus k dokumentu »Lidské bratrství za světový mír a všeobecné soužití«, podepsaný v Abu Dhabi v Arabských emirátech velkým imámem z Al Azhar a papežem Františkem.I když pokusy nastolit vztahy přátelství s islámským světem je třeba brát pozitivně, je třeba také vidět, jak se tyto vztahy utvářejí.

Pádná kritika profesora Josefa Seiferta

Prohlášení v Abu Dhabi je nejheretičtější hereze mezi herezemi.

Křesťanství v Sýrii stojí před úplným zánikem

V kolébce křestanství na konci druhé světové tvořili křesťané 25% populace, v roce 2011 klesl teto podíl na 6% a současný stav jsou pouhá 2%.

Manifest víry kardinála Müllera

V důsledku šířícího se zmatku v nauce víry požádali mě mnozí biskupové, kněží, řeholníci a laici katolické církve o veřejné svědectví o pravdě zjevení. Je to prapůvodní úkol pastýřů, kteří vedou svěřený lid po cestě spásy.

Malé krůčky k rehabilitaci Boha

Ke katastrofání "teologii" falešného pastýře

Představujeme vám významné prohlášení biskupa Athanasia Schneidera, kterým reaguje na Bergogliovu cestu do Spojených emirátů.

Papeži Františku, uznáváte za závaznou a pravdivou směrodatnou trvalou nauku katolické církve?Všichni lidé na světě – ale především ti, kteří se identifikují jako homosexuálové, mají před Bohem právo poznat pravdu.

 Věřím v trojjediného Boha bez dodatečných korektur

Docela krátké užitečné zamyšlení

Dopis jednoho kněze

»Kam nás to Petrův nástupce vede? Kam chce dovést tuto církev, když neumí definovat těžký hřích a nepomáhá nám, jak se ho varovat? Co tím chce říct, když zapomíná zdůraznit, že Kristus je jediný Spasitel a že všechna náboženství nemohou být stejná? Chce nás dovést do nebe, nebo někam jinam?«

Poprava  francouzské královské rodiny

To, co královská rodina prožila za Francouzské revoluce, jícnu pronásledování a zrůdností, patří k událostem, které nikdo nemůže vymazat, i když se o nich nevypráví a nevyučuje, protože by to znělo nepřátelsky vůči těm principům, které dodnes ovládají Francii a Evropu.

Nejen koncil, ale také gnóze

Neexistuje již náležité rozlišování mezi pravdou a domněnkou, mezi omylem a lží, mezi dobrem a zlem, mezi přáteli a nepřáteli; triumfoval luterský princip svobodného bádání, Písmo svaté je zbaveno veškeré autority. Tradice je skutečnost pro většinu věřících neznámá, zatímco učitelský úřad neznamená nic.Nigerijským křesťanům hrozí vyhubení

Svědectví katolického kněze Josepha Fidelise z diecéze Maiduguri: »Boko Haram mi vyhrožovalo, ale já své věřící neopustím. Lépe je zemřít v kostele než utéct. Víra pro nás znamená více než život“

»Hříchy těla jsou ty nejlehčí!«

Že „teologie“ argentinského jezuity Jorge Bergoglia má málo společného s teologií katolické církve, je snad už jasné i jeho někdejším ctitelům. Podle bergologie hovění tělesným žádostem neboli hříchy pod pasem jsou ty nejlehčí, protože tělo je slabé

Historické kořeny všeho zla 2

Bergogliovy vazby na hebrejský svět a jejich důsledky

 Satan bude vládnout ve falešné církvi

Čím více se ovšem šíří Bergogliem požehnaná lavina cizoložství a svatokrádeží, tím více se šíří také nakažlivé mínění, jakoby to vlastně bylo v pořádku. Závrať liduvládného sebevědomí chlácholí davy, že pravda bude nakonec tam, kde je většina. Ale jak nás poučila Sodoma a Gomora, je tomu zcela naopak: pravdu si zachovala jen nepočetná Lotova prchající rodina.

Nic není skryto, co by nebylo odhaleno

Po Barrosovi, McCarrickovi, Pinedovi vyplaval na povrch té páchnoucí žumpy další Františkův chráněnec - biskup Gustavo Zanchetta.

Smilstvo a svatokrádeže!

Svatý František z Assisi  podvodně zfalšovaný

Bergogliovi nic není svaté, ani největší svatí.

Tisíciletá  konspirace není pouhou černou legendou, kterou vynalezla extrémní pravice, ale   jedná se o objektivní realitu uznávanou samotnými Židy mentálně liberálnějšími a pozornějšími na nezvratná historická fakta.
 

Tento velikán  egyptského mnišství žil ve čtvrtém století a zvolil si život na poušti a v samotě. Tato volba ho neušetřila boje proti ďáblu, vlastní slabosti a pokušením.

 
Publikujeme další dokument C. M. Viganò, který nese datum 13. ledna 2019. Je to otevřený dopis arcibiskupu McCarrickovi.

Na adresu samozvaného světapána

Církev nemůže a také nesmí určovat státu, jak řídit migrační problém, který je v tomto případě ve skutečnosti islámskou invazí. To prohlašuje Mons. Michele Crociata, sicilský Ital, který nedávno publikoval knihu: Křesťané a muslimové v průběhu staletí. Je velmi fundovaným znalcem islámu.

Lapidární katecheze, která vyvolala mediální bouři

Všechna čest Donu Albertovi, knězi v Udine, který ve své krásné katechezi hovořil o péči o tělo a o střežení zraku: Postavili ho na pranýř, protože se dotkl citlivého bodu otců a matek, kteří pozbyli svou odpovědnost a stali se narcisty, kteří zapomínají na výchovu a pletou si svobodu s nevázaností.

Tragédie hebrejského národa

Při všech zázracích, které se ukázaly při Pánově narození nebo při jeho smrti, musíme se zamyslet nad tím, jak tvrdá byla srdce oněch Židů, kteří ho nepoznali ani z daru proroctví ani z jeho zázraků. (sv. Řehoř  Veliký)

Pomáhat obětem zneužití podle příkladu světců

Žena, která se sama stala obětí, když jí bylo pět let, ve svém mimořádném procesu vykoupení čerpá ze života mnoha světců, kteří podstoupili pokoření zneužití: sv. Kateřina, Gemma Galgani, Markéta z Kortony, Růžena z Limy, Markéta Marie Alacoque, svatá Bakhita a blahoslavená Vicuña.