Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově příchozí

Druhá neděle po Zjevení Páně

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

21. ledna: sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

 

Josef a Maria – obraz svazku Kristus - Církev

Již v prvních stoletích spatřovali křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie obraz manželského svazku mezi Kristem a církví, což je historické znamení velkého tajemství, o kterém mluví svatý Pavel.

Svět se musí dovědět, že můj bratr chce žít

Zabíjejí postiženého muže, který je dokonale při vědomí: »Na Vánoce, když nás uviděl, začal plakat a sledoval naše pohyby očima. Ale od té doby, co jsme šli k soudu zachránit mu život, zakázali nám ho navštěvovat». Rozhovor se sestrou RS, zdravotně postiženého Poláka, o kterém britský zdravotnický a právní systém rozhodl, aby zemřel hladem a žízní.

Věčný Velekněz podle řádu Mechizedechova

V krátkém, ale velkolepém a tajemném žalmu (109,4) David prorocky oznamuje, že Mesiáš v sobě sjednotí královskou a kněžskou důstojnost. Jeho kněžství je dále přesněji charakterizováno jako věčné podle řádu Melchizedecha. „Pán přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky, podle řádu Melchizedechova“.

Co si máme myslet o vakcínách Covid?

Vakcíny Covid používají buněčné linie z potracených plodů. Je zákonné je používat? Předem je třeba říci, že to, co je užitečné, není vždy morálně přípustné.

Jubilejní rok komunismu

Konec sovětského režimu však neznamenal konec komunismu, ale naopak konec antikomunismu, který si namlouval, že po pádu berlínské zdi a Sovětského svazu komunismus zmizí z historie. Tak tomu nebylo

Konec biologického cyklu Západu

Když listy zežloutnou, je to proto, že potřebují péči, nebo čekají na změnu podnebí. Tato zima, která je přede dveřmi, může vést k novým dlouhým vzdáleným zdrojům, k obnovenému klimatu autentického lidstva, pouze pokud se vrátíme k poznání přirozeného řádu a Toho, který jej vytvořil, a poté obnovil a přivedl všechno zpět.

Kněží a děti na mušce ďábla

Předkládám vám tuto výzvu, kterou jsem dostal od čtenářky, podepsané pseudonymem Veronika Kyrenská. Je věnován kněžím a dětem, dvěma kategoriím (alfa a omega), které jsou podle autorky nejvíce ze všech v ďáblově zaměřovači.

Ordinariát pro ex-anglikány přináší své plody

15. ledna 2011 byl zřízen zvláštní ordinariát Panny Marie Walsinghamské, povolaný k seskupení anglikánských pastorů a věřících, kteří se rozhodli podřídit se papežské autoritě.

O pravých a falešných konspiracích

Mezi zapomenutými výročími roku 2020 je 200. výročí úmrtí otce Augustina Barruela, jednoho z prvních kontrarevolučních autorů 19. století.

Budeme jíst červy

Podle stanoviska Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) je žlutý moučný červ bílkovinou a bezpečnou potravinou, jen varuje spotřebitele před alergenními riziky. Komercializace je nyní snažší. Výrobci potravin na bázi hmyzu se radují. A „zelená revoluce“ prosazovaná von der Leyen a společníky pokračuje.

Na cestě k další degradaci Kristovy oběti

Oficiální zavedení žen do oblasti eucharistické liturgie tedy není poctou ženskému pohlaví (jak se někteří mohou domnívat ), ale důrazem na čistě laicizovanou funkci pronikající do eucharistické oblasti, která by představovala v rovině kléru jedině charakter výjimky, a s tím další oficiálnídiminutio (pokles) kněžské důstojnosti.

Bergogliovo motu proprio Spiritus Domini o úpravě kánonu 230 otevírá také ženám funkci lektorátu a akolyty. Takové služby v průběhu staletí vždy vykonávali pouze muži, protože stejně jako ostatní starověké funkce služeb kněžím v menším řádu vycházejí z diakonátu. Takže přerušením spojení s touto tradicí i diakonát může být „napaden“.


V bratrství se Satanem

"Bratrství“ Církve s Organizací spojených národů představuje novou etapu ve vývoji globalistické koncepce náboženství. V souladu s koncilem, který zasel toto semeno, už papež František nechápe katolické náboženství jinak, než jako jakési Hnutí za duchovní animaci univerzální demokracie.

Pokud jde o vzájemné důkazy lásky, svatosti a morálky, projevy zbožnosti v rodinném společenství a obvyklé vztahy těch, kteří žijí pod jednou střechou, nelze nepochybně najít žádnou ctnost, která by nezářila v nejvyšší míře v této Svaté rodině předurčené stát se vzorem pro všechny ostatní.

Bergogliova „teologie“ není nic jiného než nová forma „univerzálního bratrstva“ nového synkretistického náboženství globalismu. Z apoštolátu modlitby je škola hereze

To nejhorší a nejlepší z roku 2020
 
Nejhorší je příchod Bidena, který se pokusí učinit z potratu lidské právo, následuje Guterres, který v OSN využil mimořádnou situaci k jeho propagaci jako základní kategorie v reakci na Covid-19. Totéž učinil Evropský parlament s pomocí Gatesa a Sorose. Několik zemí, od Trumpových USA, Brazílie, k Maďarsku a Polsku reagovalo opačným směrem.

Ve světle Fatimy

Referát dr. Roberto de Mattei

K podstatě problému

Kde jsme se to ocitli?

Katastrofální zemětřesení v Chorvatsku 

Nejen sedm obětí a tisíce vysídlených osob. Otřesy o síle 6,4 stupně Richterovy stupnice „úplně zničily šest kostelů a vážně poškodily dalších třicet“, řekla agentuře Compass Kristina Radic z Charity.

Z Oficia k svátku Jména Ježíš

Z promluvy sv. Bernarda opata

Savojská dynastie a cvírkev

Roberto de Mattei věnoval svůj článek knize Cristiny Siccardi: Savojská dynastie a církev. Velké tisíciletí evropské historie

Stalo se při zemětřesení v Chorvatsku

Mons. Galantino nový prezident APSA

Papež František jmenoval pro vatikánské finanční reformy loajálního, ale do značné míry neočekávaného spojence, aby převzal hlavní finanční mocenské centrum Vatikánu.

Mediran - Zrada

Z Eleison komentářů biskupa Williamsona: Jean Madiran, viz precedenty zde - zde .

Roberto De Mattei: V životě jde o volbu  správné strany

Důstojná připomínka velkého svědka naší doby a také zajímavý a podrobný exkurz k bolestivé a trapné otázce liturgické volby starověkého římského obřadu podle misálu z roku 1962.

Poslední Vánoce křesťanské éry

A co potom? Jsme v rozhodující bitvě proti silám Zla. Vznikne nový svět, ale ne ten, který by chtěli Universal Masters. Bude ze sutin nový začátek?

Dva dokumenty z Vatikánu

Vatikánská komise Covid 19 z Papežské akademie pro život zveřejnila nový dokument o používání vakcín, jen týden po dokumentu Kongregace pro nauku víry. Není to však jen duplikát, ale také říká velmi odlišné věci o etice očkování… 

Jsme svědky generální zkoušky na nástup království Antikrista

Rozhovor dr. Maike Hickson v LiveSiteNews  s arcibidkupem Viganò

Rozhodnutí Vatikánu ohrožuje identitu katolických škol

Jezuitské gymnázium Brebeuf Jesuit Preparatory School ve státě Indianopolis se dovědělo, že jeho profesor matematiky Layton Payne-Elliot uzavřel civilní sňatek s profesorem Joshua Payne-Elliot, který vyučuje na diecézní vysoké katedrální škole.

Další Bergogliovská degradace

Skutečnost narození v jeskyni a uložení v jeslích má podle Bergoglia symbolizovat, že Ježíš se chtěl narodit bez okázalosti, aby nás pozval k pokoře a nehledal aklamace od světa.

Největší ránu, kterou utrpěla závažná procedura pro oficiální ověření opravdové svatosti, bylo populistické zrušení tzv. „advocatus diaboli“.

Hlavní oltář baziliky Svatého Petra, papežský oltář  umístěný na Petrově hrobu, je již mnoho měsíců nepoužívaný.

Praví a falešní světci naší doby
 
Deformace s těžkými následky, na které budeme dlouho doplácet.
 
 
Vychází jeho nový životopis od Petera Seewalda

S odvoláním na pandemii vládní úřady zcela znemožnily poutníkům přístup do Guadalupe.

Cirkev zaprodaná na všech  frontách

„Rok sv. Josefa“ je podobný trik, jako svého času Jubilejní rok milosrdenství: podvodník v kroji velkého dobrodince.

Vatikán spojencem globalistických superpotentátů

Papež, který vždy odsuzoval kapitalismus, se hlásí k jeho nejtemnější stránce. Ostatní komentáře jsou zbytečné.

Prorocký pohled Lva XIII. v encyklice Humanum genus
 

Dvě slova, která probouzejí strach před dramatickou budoucností nejen pro křesťanskou Evropu spolu s Římem, sídlem papežství a světovým centrem katolicismu - ale také kvůli válce na Středním Východě a Palestině, kde se před dvěma tisíciletími zrodila křesťanská civilizace, jediná pravá, počínaje zrozením Ježíše v Nazaretě, dělícího dějiny na dvě části: před, a po Kristu.

 
Zní jako nevinná  epizoda , ale stojí za ní těžký zločin svůdce
 

Soukromý akt (ne)úcty z důvodu sanitární nouze

 Z lekcionáře včerejšího Officia

 
Úvaha mons. Viganò
 

K nevítanému článku prof. De Mattei

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista

Luisa Piccaretta je snad jedinou osobou, lterá mám přibližuje odpornou hrůzu masových svatokrádeží u katolického kléru všech stupňů

Veliké tajemství

Rodina a nauka círke před koncilem.

Rozhodl jsem se pro boj

Je třeba pamatovat na rozdíl mezi pastýřem a námezdníkem (Jan 10, 12) - protože právě podle rozdílnosti tohoto chování člověk rozlišuje a definuje toho, komu na stádu záleží a naopak toho, kdo uteče, když přijde vlk.

Slavnost Neposkvrněné na Španělském náměstí v Římě?

Papež Bergoglio oznámil, že rezignuje z tradiční pobožnosti u mariánského sloupu na Španělském náměstí v Římě, prý „aby nevytvářel shromáždění".

Meditace  mons. Viganò o lidské svobodě v tomto okamžiku krize

„Dějiny nás učí, že lidstvo se významně vyvíjí pouze tehdy, když se skutečně bojí: pak rozvíjí obranné mechanismy" (Jacques Attali)

Macron porušuje svobodu kultu

Omezovat počet věřících na 30 bez ohledu na velikost chrámu je nepřiměřené, nespravedlivé a ilegální. Státní rada přijala odvolání biskupské konference a prezident bude muset svou linii změnit.

Homoadvokát na nejvyšší příčce

Pro všechny ctitele vlka v rouše beránčím

Frontální útok: EU proti Vánocům

Dokument Evropské komise pod označením „Stay Safe Strategy“, což je balík opatření proti Covidu, žádá členské státy, aby o Vánocích zapověděly všechnu vánoční liturgii.

Aktuální geopolitické projetky mocenských elit

Satanovi služebníci mají v úmyslu uvrhnout nás do otroctví, a to ve formě mentálního útisku, jaký lidstvo ještě nezažilo. Jsou zde proto záměry realizovat démonický projekt jediné světové vlády pod záminkou epidemie, která omezuje lidskou svobodu,

»JESLIČKY« pro svaté Vánoce 2020 na náměstí svatého Petra

Mons. Giovanni d'Ercole v novém prostředí

Nedávno jsme se s ním rozloučili. Zabydluje se v novém prostředí

Dom Prosper Guéranger: Advent

Na konci časů

Amen, pravím vám, nepomine toto pokolení, dokud se všechno nestane.

Katechismus katolické církve je tabu?

Student katolické školy v Kanadě stíhám za citaci z katechismu

Nepřátelé evangelia rádi překrucují Boží slovo tak, aby vyslovili přesný opak toho, co vyjadřuje.

Tabletka naděje proti pocitu nevolnosti z dnešní Francie

Aktuální ohlédnutí za zázrakem v porevoluční spoušti 

Koncilní semeno dnešního morálního rozvratu uvnitř samotné církve

Modernistické pojetí nejvýznamnější instituce lidské společnosti..

Ze země v područí Satana

Odvážný projev Jérôma Triomphe 15. listopadu v Saint-Maur-des-Fossés u příležitosti velkého boje¨francouzských katolíků za svobodu kultu a za obranu víry.

Církev již nehájí víru a mravnost,  ale provinilce?

Případ amerického ex-kardinála a zveřejnění Raportu ratifikují změnu církevní nauky o homosexuální praxi. Záležitost je velmi závažná, je to ovoce Amoris laetitia: nejedná se o obranu víry, ale provinilých osob.

Televizní projev arcibiskupa Viganò

Poprvé k vám po více než dvou letech osobně promlouvám prostřednictvím této videozprávy, která byla natočena několik dní před konferencí o katolické identitě v roce 2020.

Pouta moci, sexu a peněz uvnitř katolické církve

Co všechno se skrývá ve spleti případu McCarrick

K situaci v současném americkém episkopátu

Finanční a sexuální skandály a naukové deviace, to je charakteristika velké části amerického episkopátu, který podporuje a brání politiku světové levice.

Světec, mystik, prorok a  apoštol Neapole

19. listopadu tomu bude 50 let, co  zemřel don Dolindo Ruotolo,současník a přítel P. Pia, který ho nazval »Svatý apoštol Neapole«.

Evropa protestuje proti náboženskému útisku

Ve Francii, Irsku a Anglii odmítají biskupové a věřící vládní rozhodnutí o omezování bohoslužeb. Vlády vyhlašují protikatolický totalitarismus a po zmařených Velikonocích chtějí podobným způsobem zamezit náboženskou oslavu Vánoc. V celé Evropě se systematicky likviduje svoboda náboženského kultu

Dopis kardinála Siriho německému teologovi Bernhardu Häringovi, který ho požádal o "dialog".

 
To je titul nové publikace na italském knižním trhu. Autorem je známý kněz publicista Curzio Nittoglia.


Na římském filmovém festivalu se má promítat dokumentární film Francesco režiséra Evgeny Afineevsy. Ve filmu jsou zachyceny některé jeho výroky o homosexualitě.

Máme dva Ratzingery

A liší se k nepoznání.

Ideologický aparát vysloveně totalitní, který pracuje na základě sanitárního teroru všeho druhu a ve jménu „náboženství zdraví“, šíří den co den cifry, které nemají vůbec žádný vědecký základ. »Jak je vůbec možné, že celá země, aniž by si toho byla vědoma, se eticky a politicky i prakticky zhroutila tváří v tvář chorobě?

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

K 52. výročí úmrtí sv. Otce Pia z Pietrelciny přijměte tuto modlitbu, kterou doporučoval svým duchovním synům. (23. 9. 1968)

Poslušný až k smrti

Vše, co existuje mimo Boha, povstalo z jeho vůle a je tedy podřízeno řádu, který nejmoudřejší Tvůrce stanovil. Pokud jsou těmito tvory svobodné a rozumného bytosti a podrobují se Božímu řádu na základě svého svobodného uvážení a rozhodnutí, označujeme tuto podřízenost zpravidla termínem „poslušnost“.

Co zmůže modlitba a oběti čistého srdce

Aktuální vzpomínka na mystickou řeholnici.

Rány církve. Nezoufejme, ale nedělejme si iluze!

Bylo to povzbuzující a současně dramatické napomenutí sv. Augustina: »Neztrácejme odvahu, jeden z lotrů byl spasen! Ale iluze stranou: jeden z lotrů byl zavržen (sv. Augustin, Kázání 232, 16): Spása, nebo zavržení! Tertium non datur!

Komunista papežem nebo papež komunistou?

Rozhovor Maike Hickson s Georgem Neumarem o jeho knize Politický papež

Probuď se , Pane, proč spíš?

Podvratný plán a jeho realizace

Před zahájením 2VK

Z minulosti budoucího 'světce'

Hrátky s čertem

Zabývat se posledním  "koncilem" nemá už prakticky žádný význam. Co nás musí zajímat: jak organizovat svépomocnou záchranu a dostat z této bryndy zbytek věrných ovcí, které jsou už drahnou dobu bez pastýřů. Ti, kteří se zoufale báli rozkolu, ať si uvědomí, že už v něm dávno vězíme, a to v rozkolu velmi komplikovaném, který nemá v církvi precedent.

To podstatné, co zůstalo stranou

Gherardini o koncilu

Aktuální rozhovor s prof. Roberto De Mattei

Pro nezaujatého pozorovatele je evidentní, že 2VK představuje historickou katastrofu, jaká nemá v dějinách církve precedent. Debata, kterou otevřeli Carlo Maria Viganò a biskup Athanasius Schneider, je více než potřebná, a pokusy ji neutralizovat jsou určeny k nezdaru.

Čím se chlubí emeritní papež

Benedikt XVI. připouští výčitky svědomí ve věci koncilu

Eucharistický život podle příkladu svatých

Přesné otázky a přesné odpovědi

Mons. Viganò odpovídá řediteli Catholic World News Phil Lawlerovi na otázky o doktrinálních a pastoračních problémech 2VK.

Prorocké vidění sv. otce Pia

Ze spisů důvěrnice Ježíšova Srdce

Sestra Lucie o hrozbě komunismu

Prof. Wiliam Thomas Walch k rozhovoru se sestrou Lucií v roce 1947

»Vylil na nás plnost svého milosrdenství«

Z Newmanových vzpomínek na vlastní homilii.

Kardinální omyl papeže Wojtyly

Polský papež nepochopil, ..

Přijde den... Proroctví od Pia XII.

Životopis Pia XII. potvrzuje omyl, že v jubilejním roce 2000 nám bylo o Fatimě všechno sděleno.

Těhotná Madona z Matemblewa

Jeden z prvních příkladů z Mariánského kalendáře se týká místa u našich severních sousedů.

Je pandemie Boží trest?

Rozhovor s P. Serafinem Lanzettou

Záludná ekleziologie

Biskupská kolegialita nebo podřízený episkopát?

Zarputilý heretik a hrobař mariánské úcty

Jeho antimariánský minimalismus nezná mezí

Modlitba v záloze                     

Poučení z Knihy moudrosti

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Modlitba, kterou se modlí v Itálii jako novénu před obnovou zasvěcení od 25.3 do 5.4

Biskup Lenga církvi

Covid - 19 a sexuální zneužívání u kléru

Julie Maria Jahenny - oběť a posel

Její svědectví pro naši dobu

Nové scénáře z pohledu historika 2

Epidemie provázely dějiny lidstva od počátku až do dvacátého století a vždy se družily k jiným ranám: válkám a ekonomickým krizím.

Nové scénáře z pohledu filozofa dějin 3

Blížíme se k Svatému týdnu a Svatým Velikonocům. Nuže, poprvé snad po mnoha staletích jsou v Itálii chrámy zavřeny, mše potlačeny, dokonce i bazilika Svatého Petra je zavřena. Velikonoční urbi et orbi neshromáždí poutníky z celého světa. Bůh nás trestá odnětím,

Modlitba za věřící v agonii

Mnoho duší zůstává v procesu umírání v nemocnicích bez náboženské opory.