Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
 
 
 
*   *   * 
 
 
 
 
Země, v níž se zrodil Římský klub, začíná sklízet jeho trpké ovoce.
 

V době, kdy byl Řím pohanský, uctíval zde všechny bohy římského polyteismu. V roce 608 daroval byzantský císař Fokas Panteon papeži Bonifáci IV., a ten uspořádal sugestivní obřad jeho zasvěcení jedinému Bohu.

Současný klérus nevěří ve zlé duchy

Irský exorcista P. Petrick Collins si položil otázku, zda dnešní klérus ještě věří v satana a zlé duchy. Jeho odpověď: Mám za to, že nevěří. Proto roste exponenciálně poptávka po exorcismu.

Burka?

Šaty určené k tomu, aby chránily před pískem za bouře,  o kterých Prorok nikdy ani neslyšel.

Domorodci budou evangelizovat sami sebe

"Nacházíme se v důležitém momentu, ve kterém se samo obyvatelstvo Amazonie stane subjektem vlastní evangelizace (…), aniž bychom spoléhali na misionáře z jiných oblastí světa. Zdá se mi, že to je důležitý moment, který potřebuje impuls".

Americký prezident Trump promluvil osobně k účastníkům Pochodu pro život 19.ledna ve Washingtonu D.C. a k provolání 22.ledna za Národní den posvátnosti lidského života.

Konzervativní chilský list La Tercera při poslední návštěvě Bergoglia zveřejnil na celých dvou stránkách obšírný článek: »Vatikanisté jsou překvapeni chybějícím nadšením chilských věřících«

Spontánní svatba za letu

V 08. 05 startovali nesezdaní. V 10.20 přistál pár sezdaný. Novinářům to sdělil sám čerstvě sezdaný  stevard a hosteska letecké společnosti.

KCLKC
 
To, co okupovalo Vatikán, není vedení katolické církve, ale koordinační centrum na její iikvidaci
 

Odkud se vzala Bergogliova pověstná posedlost zaplavit křesťanskou Evropu pohanskými migranty? Nemá ji ze sebe ani z evangelia.

Údiv, pohoršení a pobouření, jaké vyvolalo vyznamenání belgické ministryně, je dokladem o tom, jak velká je propast mezi tím, čemu věří a slouží Bergoglio, a mezi tím, co je po dva tisíce let předmětem víry každého věrného katolického křesťana a co je autentickým posláním a působením církve.

 
Kardinál Biffi k opomíjenému tématu
 
 
Mezi věřícími katolíky vyvolává pobouření zpráva o papežské poctě Řádem Svatého Řehoře Velikého, které se dostalo Lilianně Ploumenové, bývalé holandské ministryni zahraničního obchodu, spolupráce a rozvoje, osobě, která je známá spíše svou aktivitou a horlivostí pro potraty a pro trendy LGBT, než službou, kterou by prokázala katolické církvi.

Bergoglio vyznamenal   propagátorku potratů   Řádem Svatého Řehoře

Řád Svatého Řehoře Velkého je nejvyšší vyznamenání, které církev uděluje laikům jako ocenění mimořádné horlivosti při obraně katolické víry.


To je skutečnost, která se skrývá za všemi "ekumenickými" chvalozpěvy.
 
 
Katechismus katolické církve navádí mladé vyznavače LGBT k sebevraždě.
 
 
Podle Operation Rescue je současný prezident USA Donald Trump «personalità pro-life dell’anno»,  osobnost roku »pro život« která způsobila svou předvolební kampaní a svými opatřeními radikální obrat dosavadního prezidentského kurzu v USA

Na svatojakubské poutní cestě poprvé více než 300 000 poutníků

 
 
Je jím Andreas Laun, emeritní pomocný biskup diecéze Salzburg.
 

 
 

Aldo Maria Valli, nejvýznamnější italský novinář vatikanista, autor mnoha textů o církvi a jejích protagonistech posledních třiceti let, plodů hluboké znalosti vatikánských paláců, předal do tisku jednu svou utopii se znepokojujícím titulem: Jak skončila církev.

 Současný pontifikát vede církev k rozštěpení
 
Brazilský list Folha de Sao Paolo dospěl při hodnocení uplynulého roku k závěru, že pontifikát papeže Františka vnáší do církve rozkol.

Vánoční projev papeže Františka k římské kurii budí dojem, že promlouval k nevyléčitelně choré organizaci napadené rakovinou. 
 

„Je vyloučeno, aby nastal zvrat v katolické nauce. Všechno, co byla řádně potvrzeno nebo otevřeně zakázáno, musí zůstat tím, čím je«.
 
K nové situaci v církvi, která nastala poté, co papež František výslovným pokynem dal zveřejnit v Acta Apostolicae Sedis svůj původně soukromý dopis adresovaný církevní provincii v Argentině.

 

Od 18. listopadu se stalo skutečností to, po čem někteří vroucně toužili a čeho se jiní velice obávali: kardinál Giannfraco Ravasi požádal papeže, aby zrušil Monitum, kterým odsoudila církev dílo Theilharda de Chardina.

»Bergoglio se nehodí k tomu, aby byl jmenován biskupem«

Posudek generála jezuitů zmizel z římského archvu. Autor knihy Papež diktátor v interview pro list La Verità.


 V Anglii se usadil nový řád adorujících sester Královského Ježíšova Srdce.

 
Jestliže tento pontifikát vnáší rozdělení mezi věřící, jak zdůrazňují tři kardinálové, důvody nemohou být omezeny na způsob papežova řízení, ale musí zde být konstatováno něco absolutně nevídaného v dějinách církve:odtržení římského Pontifika od nauky evangelia, kterou má z božského pověření předávat a chránit. A to je srdce problému náboženství dnešní doby.
 

"Církev potřebuje ke své obraně jediné, aby byla poznána a představena světu a dějinám tak, jak ji Ježíš skutečně zamýšlel a založil“. To ostatní, co se týká církve, „je vyzařování její vitality a výkupné síly, anebo selhání a zrada nehodných synů, ve kterých má svět poznat a odsoudit pouze sám sebe“.

Nač ještě čekáme?

Existuje nejen hereze slov, ale také hereze do očí bijících skutků a plodů. Je to v dějinách církve zcela bezprecendentní situace rozvratu evidentně dlouhodobě rafinovaně připravovaného smečkou vlků v rouše beránčím.

Dopis schválený samotným nebem

Po zralé úvaze posílen z nebe, napsal kapucín  P. Weinandy dopis. V polovině léta ho doručil papeži Františkovi a o svátku Všech svatých ho zveřejnil ve Spojených státech na portálu CRUX a v Římě ve čtyřech jazycích na  blogu Settimo Cielo.

Bůh nás volá k novému křížovému tažení

Diskvalifikující fakta  současné hlavy církve jsou karastrofální. Ale Pán svou Církev neopustí.   Musíme mít víru, naději a sílu.

Martin Luther a jeho boj s Bohem

Mezi významné knihy, které vyšly k 500. výročí Reformace, patří kritická studie Franze Krombecka„Boj s Bohem Martina Luthera“.Kniha se řadí k těm pramenům, které pojednávají o Lutherovi v protikladu k „oficiálnímu historickému líčení“.

Profil vetřelce

Dnešní oslavy v protestantském světě jsou oslavou studnice veškerého jedu, který otravuje moderní svět a který Bergoglio loká plnými doušky.

Jezuitská rekonstrukce nového Luthera

Před luterským výročím (31. října 2017) upevňuje Bergogliův tábor svou víru v Nového Luthera. Jezuitský časopis Civiltà Cattolica dokonce klade k vrcholnému bodu reformačního výročí otázku, zda byl Luther skutečně heretik.

Postih za podpis na Correctio filialis

Rektor a kancléř Vysoká škola teologické v Heligenkreuz se distancují od signatáře.

Spadaro: Neexistuje   norma, kterou bychom museli v každém případě respektovat.

Spadaro mluví o AL v rovině právního pozitivismu, který vylučuje veškerá božská objektivní kritéria. Zda jde o regulérní nebo neregulérní situace, není v tom žádný rozdíl, je možné „žít v Boží milosti“, „milovat“ a „růst“.

Po manželství přichází na pořad kněžský celibát

Tento cíl je tak starý jako modernistické hnutí ´68 v katolické církvi. Toto hnutí potřebuje pro elegantní odbourání celibátu nějaký vhodný precedent. Mimořádná situace v Amazonii, pro mnoho katolíků neznámá, je pro tento účel precedent jako stvořená.

Léta trvající tvrdošíjné mlčení

Všemohoucí Státní sekretariát odpovídá všem, včetně homosexuálních párů, kterým přeje všechno dobré, což je přinejmenším kopanec. Naopak katolíci nemají nárok na potvrzení o doručení¨

To co dnes sklízíme, není nic jiného, než plody 2. vatikánského koncilu

Stačí se vrátit ke kronikám   oné katastrofální události moderních dějin církve.

Už není doba zázraků?

Tvrzení - Už není doba zázraků - staré 150 let má ještě větší platnost v době, kdy prožíváme znesvěcování, které zachází až k pohrdání vším nadpřirozeným, neuznává království Krista, Pána nebe i země.


Bergogliova nesmyslná politika

Marcello Pera bývalý předseda italského senátu a přítel Benedikta XVI. v Il Mattino prohlásil:Bergogliova migrační politika nemá ani racionální, ani biblické opodstatnění.

Jedna z odpovědí panu kardinálovi

Pontifikát bez precedentu

Bergogliův pontifikát trvá již téměř 54 měsíců a soustavně se množí hlasy a znamení, že v církvi se zavádí kázeň založená na zastrašování.

Bergogliův konzultor

Kardinál Blase Cupich, arcibiskup v Chicagu, přispěchal na pomoc Jamesu Martinovi, který usiluje prosadit homosexualitu v církvi jako legitimní.¨

Tisíce naléhavých hlasů

Počet vědců a teologů, kněží, signatářů Correctio filialis se ze vstupních čtyřiceti rozrostl na čtyřnásobek (156). Iniciativa Life Site News dosáhla včera stavu 5025 a podpora věřících 10 624.

 
 

Velký kancléř nového institutu arcibiskup Vincenzo Paglia vysvětluje důvody radikální přestavby

Další spěšný krok k destrukci církve

Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny.

 
 
Jasná slova biskupa Schneidera
 
 
Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.
 

V uplynulých dnech představil kardinál Müller v Mannheimu svou knihu Il Papa. Missione e mandato. Poukázal při té příležitosti na skutečnost, že v současné době ve Vatikánu důležitější než Kongregace pro nauku víry je Státní sekretariát

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Vedle dvoutisíciletého Svatého stolce apoštola Petra existuje totiž dnes také jiný „Svatý stolec“, který chce onomu prastarému stolci v Římě diktovat nový směr. Jedná se o OSN, která stupňuje svůj důraz, své ambice, svou řeč a moc jako agent globální gnóze.

Velké množství katolíků vzhlíželo v posledních letech ke kardinálu Caffarrovi jako k jednomu z mála světel v přítomných temnotách.  Antonio Socci k úmrtí kardinála Caffarry.


 

 
Migrace -Obraz realistický a pramálo povzbuzující. A co je ještě více znepokojující, politicky korektní činitelé ho ignorují, minimalizují nebo falzifikují paradoxně proti veškeré logice; spravedlnost je benevolentní vůči vrahům a nemilosrdná vůči obětem.
 

Farář Joseph Illo byl jmenován do této farnosti ve čtvrti Stella Maris před třemi roky. Nenavázal na dosud panující progresismus, ale zvolil zcela jinou cestu. Upřel svoji pozornost na tradiční aspekty. Každým rokem mu přibylo více než deset procent návštěvníků bohoslužeb.


Bergoglio vnucuje Evropě morální řád naprosté a bezpodmínečné otevřenosti hranic a národnosti komukoliv, kdo chce přijít a usadit se zde.


 Jedna z nejkrásnějších  děkovných modliteb po mši svaté.