Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
*  *  *
 
 
Svatý Benedikt uprchl z Říma, protože viděl, že jeho přátelé se utápějí v nemravnosti, a byl natolik realistický, že začal mít strach o svou duši. Proto utekl do jeskyně v Subiaku, kde tři roky žil v modlitbě, postu a četbě Písma, dokud ho Bůh nepovolal, aby zbudoval nový svět.
 

Odvážné odhalení vnitrocírkevních skandálů, se kterým vystoupil arcibiskup Carlo Maria Viganò, se setkalo se souhlasem velkého množství věřících, ale současně vyvolalo nevoli těch, kteří jsou přesvědčeni, že celá záležitost se měla přikrýt mlčením, protože to představitele církve diskredituje.

Podstata a plody Bergogliovy zvrácené morálky

Na 30 000 amerických katolíků požadovalo papežovo stanovisko k pohlavnímu zneužívá ze strany jeho nejbližšího poradce. Odmítnutí odpovědi je samo o sobě arogantní projev klerikalismu.

Vrátím se ke katolické církvi, až se církev vrátí k víře

Výkřik, s jakým se na Bergolgia obrací jeden homosexuál. Přečtěte si a uvidíte, jak zhoubná je dvojakost a zmatek, které zdomácněly v katolické církvi v době, když moc a diecéze se svěřují do rukou těch, jejichž svědomí je obráceno naruby.


Carlo Maria Viganò, který vynesl na světlo existenci skandální sítě ve Vatikánu a jmenoval odpovědné činitele, počínaje nejvyššími místy, má být stíhán za to, že vyslovil pravdu?

Jezuitské tažení za LGBT ve Westminsteru

Kromě kontroverzního  Jamese Martina, který vystupoval na Světovém setkání rodin v Dublinu, byla zde prezentována další forma jezuitské „pastorace LGBT, která si vytkla za cíl smířit katolicismu a aktivní homosexualitu.

Poplach ve Vatikánu

Agentura Church Militant¨přináší zprávu, že papež František nařídil kardinálu Donaldu Wuerlovi, aby ihned upustil USA, dříve než ho zatkne FBI. Papež se obává, že proces s Wuerlem by mohl být zdrojem žaloby proti němu.

 
Zemětřesení, jaké vyvolal případ McCarrick, rozhlášený odhaleními bývalého nuncia Viganò, zraňuje především americkou církev. Lifesitenewspřináší prohlášení arcibiskupa Chaputa z Filadelfie, který žádá papeže, aby anuloval příští synodu o mládeži.
 

Dovoluji si tím tvrdit, že vystoupení Jamese Martina v Dublinu nemá nic společného se sv. Ignácem z Loyoly, ba že je to něco přímo objektivně ďábelského.

Jakou váhu má lobby gay ve Vatikánu?

Demonstruje malá epizoda z návratu papeže Bergoglia z Dublinu. Při odpovědi na dotaz jednoho novináře, co by řekl rodině, která zjistí, že má homosexuální dítě, papež odpověděl, že to mezi jiným záleží na věku, »kdy se projevuje toto znepokojení«. Pokud se jedná o dítě, jsou zde různé věci, které je možno udělat s pomocí psychiatra. Jiná věc je, když se to projeví po dvacátém roce věku. Ale v oficiálním komuniké, které dokumentuje text z tiskové konference, je zmínka o psychiatrovi smazána.

Revolucionář kardinál Maradiaga
 

Mons. Jean François Lantheaume, někdejší první poradce na nunciatuře ve Washington DC, písemně potvrdil, že výpovědi o tom, že František zrušil trest uložený McCarrickovi Benediktem XVI. a povýšil ho na svého důvěrného poradce, odpovídají pravdě.

Svědectví Carla Maria Viganò, bývalého   nuncia ve Washington DC

Žádám všechny, a zvláště biskupy, aby prolomili mlčení a odhalili tuto kulturu bahna, tak zmatenou, a sdělili médiím a všem civilním autoritám případy zneužívání, o kterých mají informace.

         Pokračování          

Homosexuál a zrádce "blahoslavený" Montini, velký exportér homosexu do USA


Bývalý nuncius v USA obvinil papeže Františka ze spoluúčasti na krytí zločinů amerických biskupů a vyzval ho, aby spolu s nimi odstoupil.

Hlásal jsem islámské násilí a Ježíš mě oslovil

El Masih, pákistánský islámský odpadlík, bývalý voják „svaté války“, učitel, budoucí lékař, který po konverzi všechno ztratil a riskuje život, vypráví svůj příběh v Nouva Bussola Quotidiana. Vypráví, čemu se naučil za zavřenými dveřmi islámu, o arabských státech, které financují masovou imigraci, o odpadlictví Západu a Ježíši Kristu, »který dnes získává mnoho muslimů«.

Celibát je nesmírný Boží dar

Předkoncilní relikt a „jen“ zákon církve? To jsou nakonec ty nejhlavnější a nejškodlivější kritické body, které se vynořují periodicky v nově otevírané debatě o kněžském celibátu. Ale nic z toho nepředstavuje reálný podklad, ani když vezmeme v úvahu dokumenty 2. vatikánského koncilu. Celibát je dar od Pána, který má kněz zcela dobrovolně přijmout a v plnosti prožívat.

V dějinách jsou situace, kdy Bůh požaduje od křesťanů, aby prostě stáli na Kalvárii a neutíkali, ani se nebouřili. Bolestná Matka a milovaný učedník byli takřka jediní, kdo doprovázeli Mistra až na popraviště a sdíleli jeho bolest, každý po svém.

 

Gianfranco Amato ve své knize Idult Agaty Christie. Jak byla tridentská mše v Anglii zachráněna, popisuje krok za krokem, jak je to možné, že i přes pokoncilní liturgickou reformu v roce 1969 nebyl Vetus ordo v Anglii odbourán

Jasná slova amerického biskupa

Robert Morlino, biskup v Medisonu, promluvil jasně. V pastýřském listě v diecézních novinách nazývá věci pravým jménem. »Je na čase uznat, že vznikla homosexuální subkultura, která pustoší vinici Páně.«

Ve viděních Kateřiny Emmerichové se nacházejí také apokalyptické předpovědi, které se týkají naší současnosti. Kateřina mluví o mši, která byla krátká a na závěr se nečetl úvod evangelia sv. Jana.

Černá díra v těle církve
 
Právě na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla zveřejněna zpráva o 900 stranách, kterou vydal Nejvyšší soud v Pensylvánii; vystavuje na pranýř, nevím pokolikáté, drama sexuálního zneužívání v řadách katolického kléru, plevel, který vytváří v církvi černou díru..
 

Také kardinál arcibiskup Washingtonu Donald Wuerl se nezúčastní Světového setkání rodin v Dublinu. Jeho rezignace souvisí s bouří, která se rozpoutala po zveřejnění zprávy Nejvyššího soudu v Pensylvánii. Maradiaga, Farrel a homoerotik James Martin dále zůstávají na programu, který nemá smysl, aby se vůbec konal.

 
 
Podívat se pravdě do očí je tím těžší, čím více se tato pravda týká také mne.
 

31. července  ráno zde měla být oficiálně mše svatá pro ministranty z Německa; ve skutečnosti jsme zde byli svědky situace, která se shoduje spíše autentickou profanací než s liturgickým obřadem a poutí.

 Ohlédnutí za chudáčkem z Arsu
 
Kardinál O´Malley zrušil svoji účast na Světovém setkání rodin v Dublinu

Mluví o tom, že hlavním důvodem je připravované zneužití této události ve prospěch homosexuální propagandy.

Výzva kardinálům katolické církve

First Things, jedna z nejvýznamnějších nezávislých katolických sítí v USA, uveřejnila dnes výzvu podepsanou četnými osobnostmi světa akademického, náboženského a kulturního, ve které se obracejí na kardinálský sbor katolické církve, aby doporučili papeži zrušit v Katechismu katolické církve nový článek o trestu smrti.

Všechno jen ne katolík

Bergoglio rouhavě uráží Nejsvětější Trojici
 
 
Publikujeme článek, který musel být v květnu odstraněn ze stránek STILUM CURIAE
 
 
Otevřený dopis  Dr. Maike Hickson generaci ´68

Biskup v Santa Rosa v Argentině mons. Raul Martín patří mezi první biskupy, které Bergoglio po svém nástupu jmenoval. Patří k těm kněžím z kléru arcibiskupství Buenos Aires, které až do své volby vedl osobně kardinál Jorge Mario Bergoglio.

Bergoglio se bojí shromáždění svých kardinálů?

Potřetí po sobě   po  tajné konzistoři nenásledovalo shromáždění všech kardinálů, kteří jsou v Římě přítomni. Naposled se tak stalo 14. února 2015.

 

Prorocké vidění sv. Pia z Pietrelciny před více než 100 lety

V současné epoše zmatků, mystifikace, podvodů a bludů víry je velmi zajímavé věnovat pozornost tomu, co napsal P. Pio z Pietrelciny svému zpovědníkovi otci Agostinovi 7. dubna 1913.

Dva skuteční mučedníci:

       Patronka Evropy a pravého ekumenismu

       sv. Maximilián Kolbe

Kardinál Guglielmo Massai

Světec, jehož proces postupuje hlemýždím tempem, protože je bergogliovsky nekorektní.

Heretický restrikt papeže Františka

Papež František prohlašuje  trest smrti za nepřípustný a popírá tak neomylnou pravdu definovanou učitelským úřadem církve.

 Modlitby Římského misálu za vyprošení deště

Výzva nenáviděného ritu

Jedna ze základních směrnic  na zničení církve pochází   od Ludwiga Feuerbacha jakožto uznávané a nesporné hlavy hegelovské levice; veřejně ji formuloval jakožto rozpuštění teologie v antropologii. Hlavní zásluha za realizaci  se nikoliv neprávem přisuzuje jezuitům.

Oprávněná stížnost našeho Pána

»Jsem svým kněžím na obtíž. Kněží svatokrádežníci by chtěli, aby svatostánky na zemi ani neexistovaly, rozmrzele utíkají od jediné věci, která by je mohl zachránit: od Mojí společnosti.«

Conchita Maria Armida  bude  blahoslavenou

8. června 2018 autorizoval papež František Dekret Kongregace pro svakterý uvádí mimo jiné potvrzení zázraku, který se udál na přímluvu významné mexické mystičky ctihodné služebnice Boží Conchity Marie Armidy, vdovy a matky rodiny, narozené 8. prosince 1862 v Luis Potosí ( Mexiko) a zesnulé 3. března 1937 v Mexico City. 
 
 
Pro člověka je nemožné pochopit, kde všude se odrážejí hříchy pohoršení, které působí moji kněží.

»Mafie v barvě lila je často u moci v diecézích, klášterech a seminářích«

Pater Dariusz Oko z Univerzity Jana Pavla II. již před několika lety upozorňoval na šířící se homosexuální síť mezi církevní hierarchií. Případ kardinála McCarricka se všemi jeho přílohami a případ pomocného biskupa v Hondurasu jsou toho dokladem.

 
Neobvyklá reakce prezidenta při setkání s katolickým knězem.
 

»Neexistuje nic, čemu by se moudrý člověk měl více vyhýbat, než žít podle soudu druhých a přizpůsobovat se proudům veřejného mínění, místo aby se dal vést správným úsudkem. To znamená, i kdyby se měl vzepřít všem lidem, být předmětem pohrdání a vystavovat v nebezpečí svou čest, moudrý člověk nikdy nebude chtít vzdát se těchto správných zásad.« ( sv. Bazil Veliký)

Ameriku zaplavila vlna rozhořčení

Jak mohl být jmenován arcibiskupem ve Washingtonu a zastávat zvláštní diplomatické funkce pro Vatikán, ovlivňovat jmenování biskupů a dokonce volbu římského papeže muž, jehož výstřednosti byly známé celé veřejnosti?

 
ve světle vatikánských archivů« neboli znovuzrození této encykliky ve světle Amoris laetitia.
 
 
protože luteráni jsou heretici. Touto větou se biskup Juan Rodolfo Laise přihlásil o slovo ve sporu, který rozpoutal německý episkopát. Laise je kapucín a je krajanem Bergogliovým.
 
 
Nová Bergogliova církev postavila na hlavu paradigmata etických hodnot. Dokumentuje to kniha Americo Mascarucciho Revoluce papeže Františka – Jak se mění církev, od Dona Milaniho k Lutherovi.

Funkce nejvyššího pastýře se  sekularizovala v tom smyslu, že její nositel se stal světský leadership (dříve manažer), který v masách znovu zavádí kult osobnosti připomínající komunistické režimy, který nemá pranic společného s autentickou katolickou tradicí.

 

Synoda byla svolána, aby dala odpověď na otázku, zda církev plní své poslání v Amazonii. (...Konkrétně řečeno: Jak je třeba evangelizaci aktualizovat?)

Záludnost zjevení
 
V době krize víry a autority, ve které žijeme, mnohé duše hledají na poli mystiky to, čeho se jim nedostává od hierarchie: nauky o objektivní pravdě a bezpečné cestě ke spáse. Ale řešení krize nespočívá v zázračnosti a mimořádnosti, ale v bohumilém životě, založeném na tradičních svátostech, katechismu a praktikování ctností.
 
 .Humanae vitae ve světle Casti connubii

Encyklika Pavla VI: Humanae vitae, jejíž 50. výročí připadá na 25. červenec 2018, má zásluhu na tom, že znovu zdůraznila neoddělitelnost dvou významů manželství a odsoudila jasně umělou antikoncepci, která se rozbujela v šedesátých letech minulého století spolu s komercializací pilulky doktora Pinkuse.Ruský zakázaný film o Sodomě stojí za zhlédnutí, dokud je dostupný

Návštěva oněch tragických míst

 
Evidentní snaha současného pontifikátu přizpůsobit církev protikřesťanskému zaměření současné společnosti  nás opraňuje a zavazuje k rozhodnému odporu.
 

Soud nad tímto světem

Kdo přijímá Kristovo slovo, stává se synem světla, ale kdo je odmítá, zůstává synem temnot. A tak i když Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, jeho příchod provokuje tento soud, neboť přináší uskutečnění velkého Božího plánu, který měl připraven od jeho stvoření: dát tvoru možnost, aby svobodně rozhodl, zda si chce zvolit Boží synovství spojené s nezrušitelným poutem lásky.

Jednoznačný postoj biskupa z Kazachstánu

Že by byl tento statečný bikup posledním Mohykánem?


Potřebujeme matky feministky nebo světice? 

O kolik světců by byla církev ochuzena, kdyby jejich matky byly feministky?Mezi ty, kteří měli tu milost, že jejich matka byla rozhodujícím činitelem jejich cesty k pravému křesťanství, patří sv. Alois z Gonzagy.Byl prohlášen blahoslaveným ani ne 15 let po své smrti, zatímco jeho matka ještě žila.

Bůh si volá za své svědky mladé

Matouš  od malička toužil přinášet každému lásku, kterou cítil ve svém srdci, příbuzným, kamarádům, přátelům: doufám, že se mi podaří zachovat si radost, kterou mám, abych ji daroval všem těm, kteří ji potřebují - píše ve svém deníku.

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Bergogliův imigracionismus

Je to hereze, která pochází od kardinála Martiniho

Vyhlášení duchovní mobilizace

Padesát let spouště v katolické církvi a pět let její pozitivní spolupráce s revolučními agenturami nabídly biřicům Zlého nevídanou aroganci, která nezná mezí a ničeho se neštítí. Mezi umělci, vědci, herci, zpěváky, novináři, vůdci, politiky, aktivisty, kněžími, protestantskými pastory existuje úplná soutěž v nestoudnosti, rouhání a znesvěcování.

Zázraky křesťanských světců

Převzato z časopisu ENIGMA

Proč se neoznačuji jako gay

Napsal jsem knihu, jakou bych byl rád četl, když mi bylo 19. Pospal jsem svůj život v naději, že pomohu osobám, především mladým, které se ocitají v podobné situaci.

Jsme svořeni pro věčnost, nikoliv pro tento svět

Přesvědčení, že život je pouhé putování a není třeba se potýkat s lákadly světa, stal se srdcem nové křesťanské psychologie. Tím se otevírají brány zesvětštění a vytrácí se všechno transcendentní, duchovní a mystické. Je to důsledek koncilního rahnerovského antropologického převratu.

Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.


Jde o obrácení Amazonie, nebo o církev s „amazonskou“ tváří?

V přípravném dokumentu k amazonské synodě 2019 jsou „viri probati“ stejně jako „jáhenky“ hotovou věcí. Baldisseri zdůrazňuje: I když téma se týká jednoho teritoria, úvahy překračují teritoriální hranice, protože se týkají celé církve.
 
 
Schvalovat nečistý hřích proti přirozenosti nebo ho jen tolerovat s omluvou, že jde o přijetí osob, nejen demoluje základy víry a katolické morálky, ale zcela staví na hlavu racionalitu, etiku, antropologii, psychologii i medicínu.
 

Z odpovědí mons. Athanasia Schneidera na otázky Maike Hickson v OnePetrFive

Protestantské rouhání na veřejné scéně

„Platím i se svou paní daň katolické církvi. Za to chci také oplatek, když jdu se svou ženou na mši.Soubor pomluv na adresu těch členů církve, kteří překážejí jeho velkým plánům.
 
 
Kardinál Jozef Kesel jako horlivý apoštol sodomie

Kardinál uvažuje o určité formě „slavení“ těchto svazků formou modlitby a náboženského znamení pro tyto zvrácené vztahy. Kardinál vyjádřli přaní vyjít vstříc požadavkům homosexuálních katolíků a poskytnout jim nějaké symbolické uznání ze strany církve.

Bůh se nenechá posmívat

Současné počínání kardinálů Kesela a Marxe & spol. a   jim podobných dokumentuje, že pětileté školení falešného proroka slaví dokonalý úspěch. Je to dovršení koncilního projektu, jak dát stranou teologii a nastolit humanismus, čili jak dát stranou Boha a na jeho místo nastolit samosprávu nikým neomezovaného člověka.

Jako matka musím konstatovat, že nechcete před státem hájit moje rodičovská práva, která stát ustavičně porušuje. Pokud nejste schopen a ochoten vést tento boj, pak přenechejte svůj úřad někomu, kdo je k tomu připraven.

Jsou lidé opravdu totožní s opicemi?

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví. Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale opice nejsou jediné toho druhu.