Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ  OCULI

* * *

 
 
 
 
 
 
 


 *  *  *

 
 

 27. března: sv. Jana Damascénského, učitele církve

 

Slibná velikonočí noc ve Westminsteru

Ve westminsterské katedrále bude o letošní   velikonoční noci přijato do katolické církve více než 500 katechumenů.

 Že by by šlo o proroka nejen falešného, ale i nedotknutelného?

Komentář Paola Pasqualucciho k dokumentu mons. Schneidera. Sočasná situace nemá v dějinách precedent.

 
Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života.
 
 
Neuvěřitelná naléhavost textu starého 2 a půl tisíciletí
 
 
Jeho sesazení není pro mě aktuální pro tento konkrétní historický okamžik, ale všechno se může změnit ze dne na den.
 
 
Bergogliovy hereze jsou jako rekordní vysoce výkonní červotoči a lýkožrouti
 

Greta Thunbergová si zřejmě zaslouží Nobelovu cenu. Všechno je už dávno připraveno: klimatické změny způsobené člověkem jsou největší, ne-li hlavní příčinou nejistoty a chudoby.

Krokodýlí slzy pro kardinála Danneelse
 
Úmrtí kardinála Godfrieda Danneelse (14. 3. 2019) uctila katolická progresivní média velkou chválou, jakoby mělo jít o nového kandidáta pro kanonizační proces. Profil tohoto preláta však tomu zdaleka neodpovídá. Největším jeho dlužníkem je ovšem Bergoglio, kterému zesnulý vydatně pomohl na papežský stolec.
 

Kde je nějaké globální rozhořčení? Máme se o nich dovídat jen v okrajových zprávách? Do jakého rodinného alba uložíme tyto černé mučedníky?

Řeka nanávisti a lží před kongresem ve Veroně
 
Replika  Silvany de Mari na zběsilou mediální kampaň, jejímž terčem se stala.
 
 
Jako epištola slouží překrásná a  aktuální Mardocheova modlitba
 
 
Téměř neuvěřitelné. Tento text četl svět ji půl roku po Bergogliově nástupu
 
Žaloba jednoho kněze, který se nehodlá vzdát...

Je neuvěřitelné, aby tváří v tvář viditelnému úpadku, který se stále víc šíří, nenašel nikdo konečně odvahu poukázat na zdroj zkázy a prolomit tabu

Kam se poděla někdejší postní praxe?

Srovnáme-li katolický kalendář z roku 1927, musíme konstatovat, že z původní postní praxe nezbylo téměř nic, stejně tak jako z kázně a příkladu křesťanů pro zpohanštěný svět. Není divu, že se  také zachovávání šestého Božího přikázání stalo zcela neúnosným. ( viz také  epištolu 2. neděle postní [1 Sol 4, 1-8).
Volné svazky, onanie, homosexualita atd - "balík“ s apekty aspekty, které jsou zcela v rozporu s dosavadní naukou církve.
 

Bergogliovo zavádění heretického paradigamtu se neděje jen slovy, ale celým jeho jednáním, všemi gesty včetně jeho zapřisáhlého mlčení, při kterém se opírá o své domněle nedotknutelné suverénní postavení všemohoucího diktátora. Je to ve skutečnosti ten nejpodlejší způsob plánovitého a systematického podvádění a svádění pastýřů i ovcí na scestí, přesně podle záměru a taktiky Otce lži.


 
Přijetí LGBT+ Bergogliem je v absolutním rozporu s úřadem nejvyššího pastýře
 

Až do včerejška platilo, že homosexualita je jeden ze čtyř hříchů, které volají do nebe o pomstu. Dnes se z hříchu stala pojednou „ctnost“. Jak to? To se neví, nikdo vám to nevysvětlí, Vatikán se tak prostě rozhodl a hotovo.

Z interview, který poskytl biskup Schneider redakci LiveSiteNews po návštěvě asijských biskupů ve Vatikánu

Papež František vyhlásil v  Abu Dhabi konec křesťanství
 
Nehorázná Bergogliova  veřejná hereze zůstává herezí i po marném pokusu biskupa Schneidera přimět ho ke korekci. 
 

Církev byla zaskočena Bergogliem, protože o něm nemá jasno: Je to Juan Perón v církevním vydání. Ti, kteří ho chtějí vykládat jinak, postrádají jediné platné kritérium.

Kázal po celé Itálii, ale nejčastější oblastí bylo Toskánsko, a to v důsledku ledového jansenismu, který tam zavládl a který chtěl překonat svým horoucím srdcem a svými nejpůsobivějšími tématy o jménu Ježíš, Panně Marii a křížové cestě

 
Geneze a cíle Bergogliovy  strategie mlčení v "církvi na odchodu"
 
 
Připomeňme si materiál z října 2014

MILÁ CÍRKVI, PŘESTAŇ BÝT GAYFRIENDLY A BUĎ SUVERÉNNÍ!

Historik: Nad homosexulály vládne omerta. Vatikán se zříká své autority. A papež? Prosazuje etnickou výměnu
 

Skrze zjevení bl. Pierině Maria de Micheli, která jako první dala razit medailky jeho Svaté Tváře, náš Pán vyslovil žádost, aby se v úterý před Popeleční středou se slavil  svátek jeho Svaté Tváře.

Značný úbytek věřících a s tím i církevních příjmů způsobil, že diecéze není schopna udržovat katedrálu svaté Kateřiny, svůj sídelní chrám, který má za sebou historii dlouhou půl tisíciletí a je hlavním sídelním chrámem od roku 1853. Skutečnost, která nemá precedent.

Čtyři roky pro Bergoglia

Naše první setkání s McCarrickem

Americké kněžské semináře před 17 lety

Autentické svědectví o zdrojích katastrofy

Mraky na obzoru

O zrušení Ecclesia Dei byla řeč již 2014

V USA se uskutečnilo statistické šetření u katolických věřících které zjišťovalo, zda existují signifikantní rozdíly v názorech a chování mezi návštěvníky Novus ordo a návštěvníky tradiční liturgie.

Maďarská karmelitka  Kinga od Proměnění

Je pro mladého člověka dnes možné, aby plně žil za zdmi kláštera? Bůh skrze tuto třicetiletou ženu našich dnů smazává všechny cesty modernismu, který poukazuje na mnišský život jako na absurditu této doby.

Kardinál Pell odsouzen za  údajné zneužívání

Připomíná pravdu, na kterou by někteří po padesáti letech rádi zapomněli: není možný žádný kompromis mezi církví a světem, protože svět církev nenávidí a chce ji zničit. Rozsudek dokazuje navíc úplné selhání strategie tohoto pontifikátu, který rezignoval na suverenitu církve a důvěřuje pochopení světa.


Pozvání pokorného Krále

Udělejte mi místo ve svém srdci. Nemohu vstoupit tam, kde se nahromadilo a zabydlelo tolik jiných věcí. Nemohu vyplnit srdce, které miluje cokoliv více než mne.

Nepřekonatelný omyl

Divíme se, jak je to možné, že na Bergogliově sumitu nikdo nezvedl svůj hlas a neodešel ze sálu přecpaného lží a nemysly?. Je to logické pokračování stejné slepoty jako před více než půl stoletím.

Výsledky sumitu potvrzují skutečnosti více než katastrofální

Rozhovor, který poskytl Mons. Nicola Bux Alexandru Riccovi z La Verità na téma: Světový sumit o zneužívání v církvi, klerikalismu, „Sodomě“ a zpolitizované církvi.

Jules Verne a Vendée

Verne pocházel z Bretaně a bojující Vendée měla v Bretani svá epicentra. Když vyrůstal, dědové zde vyprávěli vnukům o tom, jak jejich otcové prolévali svou krev za Boha a za krále v katolické armádě.

Nikoliv klerikalismus, ale smilstvo!

Proč věci probíhají právě takto? Kdo to způsobil, že slovo homosexualita bylo zcela vyloučeno? Kdo to zařídil tak, aby určité záležitosti zůstaly zahalené do mlhy?

Primární cíl podle Stvořitele

Dnes více než kdykoliv jindy je třeba formovat autentické katolické  rodiny jako početné a bohaté na povolání, schopné vzdávat Pánu tu největší chválu, jakou mu může vzdávat jeho tvor, schopný milovat ho a sloužit mu i svým tělem.

Revanž Mons. Viganò

Je možno popravdě říct, že tyto dny byly odvetou bývalého nuncia za utrpení, které musel snášet. Zneužívání v církvi mělo v 80% případů za oběť mladé muže ve věku 14 – 18 let, tedy věku postpubertálním, obtěžovali je muži, ale slovo „homosexualita“ nebylo vůbec vysloveno. K tomu je zapotřebí génia svrchované drzosti, svolat světový kongres o kávě, a nevyslovit slovo kofein. Klobouk dolů před takovými mistry!

Rodí se člověk jako homosexuál?

Homosexuální tendence nemají s geny nic společného

»Klerikalimus«  par excelece

"Zneužívání moci", které demoluje církev, má mnoho podob  a mnoho pachatelů s Bergogliem v čele.  

Apel B&B je nutný a závazný

To, co se stalo již  r. 2002, by nás mělo o něčem poučit: eminence se mohla cítit docela v bezpečí, protože se pozornost soustředila jen na pedofilii, zatímco jeho vášní byli seminaristé.

Rozhovor s iniciátorem manifestace mlčení

Náš symbolický akt je ve skutečnosti vyznání katolické víry a chce nahradit Bohu poctu, která mu byla odmítnuta. Je to navíc výzva předsedům biskupských konferencí, aby někdo z nich našel  odvahu  povstat na sumitu, prolomit mlčení a říct papeži pravdu.

Dopis dvou kardinálů biskupům na sumitu

Jsme z těch, kteří v roce 2016 interpelovali Svatého otce o pochybnostech, které rozdělovaly církev po závěrech synodu o rodině. Dodnes tato dubia neobdržela odpověď, ale jsou součástí ještě širší krize víry. Proto vás vyzýváme, abyste pozvedli svůj hlas za záchranu a prohlášení nedotknutelnosti církevní nauky.

 Generál, který se nelíbil třem papežům

Postava P. Arrupeho, tak oceňovná současnou římskou hierachií, se ve Vatikánu netěšila vždy stejné úctě. Naopak, když stál v čele Tovaryšstva Ježíšova, vztahy mezi papežem „bílým“ a oním „černým“ nebyly nijak idylické.

Zbourat zeď mlčení

V Římě na náměstí sv. Silvestra se v úterý konala akce laiků z celého světa. Žádají biskupy na sumitu 21. - 24. února a biskupy na celém světě, aby prolomili mlčení o morální a naukové krizi, která pustoší církev.

Belgická církev přiznává homosexuální katastrofu

Biskup zneužíval 13 let svou vlastní neteř pod záštitou kardinála Danneelse

Theodore McCarrick byl vyloučen z duchovního stavu

Propuštění do laického stavu nedává odpověď na otázku, jak bylo možné, že tento odsouzený mohl udělat tak velkou kariéru, ačkoli jeho nepřístojné jednání bylo dlouho známé a prohlášení arcibiskupa Viganò podalo svědectví, že bylo známo i na nejvyšších místech církve.

Jezuitská zrada

Není rozvratnéhu hnutí v církvi, do kterého by nebyli zapojeni jezuité

Jeden doušek z duchaplné knihy Gotti Tedeschiho

Gotti Tedeschi vydal novou publikaci nazvanou Minimální rozhovory. Jedná se o sérii poklábosení ( nazvěme to tak) mezi autorem a různými osobnostmi světového kalibru. Celé dějiny západní civilizace jsou zde revidovány jako „ustavičný pád do pneumatické nicoty".

Pamflet LGBT proti církvi

Titul zní: Sodoma a autorem je Fréderic Martel, známý francouzský aktivista LGBT. Kniha se zrodila v Itálii z rozhovorů mezi autorem a vydavatelem Carlo Fertlinellim, jehož syn zahynul jako terorista, když kladl bombu v Enel de Segrate.

Když vyloučíme Kristův kříž, zbude jen (masonský) deismus

Velká média spustila aplaus k dokumentu »Lidské bratrství za světový mír a všeobecné soužití«, podepsaný v Abu Dhabi v Arabských emirátech velkým imámem z Al Azhar a papežem Františkem.I když pokusy nastolit vztahy přátelství s islámským světem je třeba brát pozitivně, je třeba také vidět, jak se tyto vztahy utvářejí.

Pádná kritika profesora Josefa Seiferta

Prohlášení v Abu Dhabi je nejheretičtější hereze mezi herezemi.

Křesťanství v Sýrii stojí před úplným zánikem

V kolébce křestanství na konci druhé světové tvořili křesťané 25% populace, v roce 2011 klesl teto podíl na 6% a současný stav jsou pouhá 2%.

Manifest víry kardinála Müllera

V důsledku šířícího se zmatku v nauce víry požádali mě mnozí biskupové, kněží, řeholníci a laici katolické církve o veřejné svědectví o pravdě zjevení. Je to prapůvodní úkol pastýřů, kteří vedou svěřený lid po cestě spásy.

Vážné ohrožení biskupského sumitu

Podle názoru biskupa Schneidera se sumit 21. -24. zcela mine svým cílem, jestliže za hlavní problém krize nebude označeno homosexuální chování.

Na pomoc studujícím Bergogliovu »novou teologii«

Malé krůčky k rehabilitaci Boha

Ke katastrofání "teologii" falešného pastýře

Představujeme vám významné prohlášení biskupa Athanasia Schneidera, kterým reaguje na Bergogliovu cestu do Spojených emirátů.

Papeži Františku, uznáváte za závaznou a pravdivou směrodatnou trvalou nauku katolické církve?Všichni lidé na světě – ale především ti, kteří se identifikují jako homosexuálové, mají před Bohem právo poznat pravdu.

Z interview nikoliv na palubě letadla


Věřím v trojjediného Boha bez dodatečných korektur

Docela krátké užitečné zamyšlení

Dopis jednoho kněze

»Kam nás to Petrův nástupce vede? Kam chce dovést tuto církev, když neumí definovat těžký hřích a nepomáhá nám, jak se ho varovat? Co tím chce říct, když zapomíná zdůraznit, že Kristus je jediný Spasitel a že všechna náboženství nemohou být stejná? Chce nás dovést do nebe, nebo někam jinam?«

Poprava  francouzské královské rodiny

To, co královská rodina prožila za Francouzské revoluce, jícnu pronásledování a zrůdností, patří k událostem, které nikdo nemůže vymazat, i když se o nich nevypráví a nevyučuje, protože by to znělo nepřátelsky vůči těm principům, které dodnes ovládají Francii a Evropu.

Z Vatikánu se vytratil "římský duch" 

Otevřeně vyznáváme, že Bůh dopouští toto pronásledování své církve z důvodu hříchů lidí a zvláště kněží a prelátů (…) Není proto divu, že choroba se šíří od hlavy k údům, od papeže k prelátům. ( Hadrián VI. 1523)

Nejen koncil, ale také gnóze

Neexistuje již náležité rozlišování mezi pravdou a domněnkou, mezi omylem a lží, mezi dobrem a zlem, mezi přáteli a nepřáteli; triumfoval luterský princip svobodného bádání, Písmo svaté je zbaveno veškeré autority. Tradice je skutečnost pro většinu věřících neznámá, zatímco učitelský úřad neznamená nic.


Nigerijským křesťanům hrozí vyhubení

Svědectví katolického kněze Josepha Fidelise z diecéze Maiduguri: »Boko Haram mi vyhrožovalo, ale já své věřící neopustím. Lépe je zemřít v kostele než utéct. Víra pro nás znamená více než život“

»Hříchy těla jsou ty nejlehčí!«

Že „teologie“ argentinského jezuity Jorge Bergoglia má málo společného s teologií katolické církve, je snad už jasné i jeho někdejším ctitelům. Podle bergologie hovění tělesným žádostem neboli hříchy pod pasem jsou ty nejlehčí, protože tělo je slabé

Historické kořeny všeho zla 2

Bergogliovy vazby na hebrejský svět a jejich důsledky

 Satan bude vládnout ve falešné církvi

Čím více se ovšem šíří Bergogliem požehnaná lavina cizoložství a svatokrádeží, tím více se šíří také nakažlivé mínění, jakoby to vlastně bylo v pořádku. Závrať liduvládného sebevědomí chlácholí davy, že pravda bude nakonec tam, kde je většina. Ale jak nás poučila Sodoma a Gomora, je tomu zcela naopak: pravdu si zachovala jen nepočetná Lotova prchající rodina.
Nic není skryto, co by nebylo odhaleno

Po Barrosovi, McCarrickovi, Pinedovi vyplaval na povrch té páchnoucí žumpy další Františkův chráněnec - biskup Gustavo Zanchetta.

Smilstvo a svatokrádeže!

Svatý František z Assisi  podvodně zfalšovaný

Bergogliovi nic není svaté, ani největší svatí.

Tisíciletá  konspirace není pouhou černou legendou, kterou vynalezla extrémní pravice, ale   jedná se o objektivní realitu uznávanou samotnými Židy mentálně liberálnějšími a pozornějšími na nezvratná historická fakta.
 

Tento velikán  egyptského mnišství žil ve čtvrtém století a zvolil si život na poušti a v samotě. Tato volba ho neušetřila boje proti ďáblu, vlastní slabosti a pokušením.

Skoncovat nekompromisně s nemravností kléru všech stupňů!

Petice, které přicházejí předsedům biskupských konferencí, požadují drastická opatření a přísné normy včetně zákazu připouštět ke kněžskému svěcení osoby s homosexuálními tendencemi.

Svůj k svému: "Diktátor" podporuje komunistického diktátora
 
Zatímco venezuelští biskupové jsou mezi prvními, kdo považují Nicolase Maduru za nezákonného vůdce, Svatý stolec vyslal svého představitele na prezidentskou přísahu „státníka“, kterého uznává jen několik extrémně levicových jihoamerických států. Dvacet bývalých státníků píše Bergogliovi, aby se vzpamatoval.
 

 
Publikujeme další dokument C. M. Viganò, který nese datum 13. ledna 2019. Je to otevřený dopis arcibiskupu McCarrickovi.

Na adresu samozvaného světapána

Církev nemůže a také nesmí určovat státu, jak řídit migrační problém, který je v tomto případě ve skutečnosti islámskou invazí. To prohlašuje Mons. Michele Crociata, sicilský Ital, který nedávno publikoval knihu: Křesťané a muslimové v průběhu staletí. Je velmi fundovaným znalcem islámu.

Lapidární katecheze, která vyvolala mediální bouři

Všechna čest Donu Albertovi, knězi v Udine, který ve své krásné katechezi hovořil o péči o tělo a o střežení zraku: Postavili ho na pranýř, protože se dotkl citlivého bodu otců a matek, kteří pozbyli svou odpovědnost a stali se narcisty, kteří zapomínají na výchovu a pletou si svobodu s nevázaností.

Tragédie hebrejského národa

Při všech zázracích, které se ukázaly při Pánově narození nebo při jeho smrti, musíme se zamyslet nad tím, jak tvrdá byla srdce oněch Židů, kteří ho nepoznali ani z daru proroctví ani z jeho zázraků. (sv. Řehoř  Veliký)


Bergogliův vánoční dar zednářům celého světa

»Všichni zednáři světa se připojují k výzvě papeže Františka pro bratrství mezi lidmi různých náboženství«.


Pomáhat obětem zneužití podle příkladu světců

Žena, která se sama stala obětí, když jí bylo pět let, ve svém mimořádném procesu vykoupení čerpá ze života mnoha světců, kteří podstoupili pokoření zneužití: sv. Kateřina, Gemma Galgani, Markéta z Kortony, Růžena z Limy, Markéta Marie Alacoque, svatá Bakhita a blahoslavená Vicuña.

Co si počít s člověkem, který mluví z cesty?

Bergogliova mluva je evidentně cílevědomě nepřesná a matoucí. Během několika málo dnů vyslovil např. tři tvrzení, jejichž obsah je velmi problematický. Především prohlásil, že Panna Maria se nenarodila jako svatá, protože »nikdo se nerodí jako svatý, nýbrž svatým se stává. To platí pro všechny«.

Vzmužte se, Monsignore

Přijměte tuto výzvu, která je také vzýváním Panny Marie a andělů, aby zasáhli co nejdříve k záchraně církve a celého světa. Vzmužte se, Monsignore, přijměte tento posvátný návrh pro rok 2019 a my budeme po vašem boku v této dobré bitvě.


Útoky států na zpovědní tajemství

 Lze předvídat, že legislativa moderních států uloží církvi aplikovat nulovou toleranci proti pedofilii a zbavit zpovědního tajemství kněze, kteří se dovědí o těchto zločinech. V opačném případě dojde k pronásledování pro zpovědní tajemství. Pokud v historii církve začne platit výjimka, stane se v budoucích letech pravidlem. Proto je nezbytná duchovní pomoc těm, kteří necouvnou ani před smrtí, mají-li zachovat Boží zákon.