Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově přícho

Z Římského martyrologia
 


 
Svědectví, že člověk může být svobodným a schopným nezištné lásky jen tehdy, když věří v Boha a důvěřuje mu. Kdo se s Bohem sjednocuje ve víře, dosahuje opravdového štěstí a stává se svatým, jde tedy po cestě, která vede do nebe.
 

Jestliže si shromažďujeme důkazy o existenci Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání, není to tedy jen proto, abychom jimi mohli usvědčovat ty, kteří v něho nevěří, ale potřebujeme je v prvé řadě pro sebe jako vlastní výzbroj, která nás chrání proti pochybnostem a polopravdám odpůrců, kterým se nemůžeme vyhnout.
 

Na akci - pořádané Papežskou radou pro kulturu  bude kromě věrohodných představitelů lékařské vědy přítomno i mnoho ateistů, propagátorů potratů a pansexuality, i představitelů new age.

Poslední proroctví BXVI o humanismu Antikrista

Zlý duch tedy pracuje na plné obrátky, aby ničil a znepokojoval lidi; a to tím, že se skrývá za »všeobecnou diktaturu zdánlivě humanistických ideologií, a činí to tak, že vylučuje základní soluhlas společnosti«

Bergoglio jako světapán

Bergoglio píše MMF a Světovíé bance: Potřebujeme velký reset pravidel pro novou správu věcí veřejných¨. Navíc, soukromé blastnictví není právo

Ve Fatimě, od května do října 1917, Svatá Panna se zjevovala třem dětem na dubu. Zjevení byla uznána Církví jako pravdivá. Ve zjevení 13. července 1917, poté co ukázala peklo, Panna Maria odevzdala Lucii, Giacintě a Františkovi proslulé „třetí tajemství“. Od toho data až k dnešním dnům, toto tajemství charakterizuje dějiny, které my prožíváme v Církvi. S tímto tajemstvím, pravděpodobně z důvodu jeho mimořádného obsahu  církevní hierarchie špatně nakládala.

Když si církev vybere Jidáše

Nad pracovním stolem v osobní kanceláři papeže Františka je obraz, který mu daroval jeden Francouz po přečtení Bergogliovy knihy Když se modlíš, řekni Otci (2018), na kterém se rozhodl vykreslit nahého Ježíše, který objímá a hladí tvář mrtvého Jidáše.

Není to april

Vatikánské noviny, dokonce i ve velikonočním triduu, velmi výraznými akcenty připomněly muže, který zaprodal Ježíše jeho katanům za třicet stříbrných, a činí tak přímo v den, kdy si tuto zradu připomínáme.

Století vzdoru proti Božímu milosrdenství

Zastavíme úpadek ve studiu latiny?

„Na pokles studia latiny je třeba naříkat všude, v Itálii i v zahraničí, na všech řádech a stupních škol, kde je latina základním nebo jediným pomocným předmětem. Zeptáte se mě na důvody. Podle mého názoru existují dva: první musíme hledat v utilitarismu, který charakterizuje náš věk.

Ve škole malé Terezičky, velké učitelky církve

Otec Camel nám představuje malou Terezii jak dar církvi pro naši dobu odpadlictví.

Teolog Hans Küng povolán na věčnost  

Teolog Hans Küng zemřel včera ve věku 93 let ve svém domě v německém Tübingenu. Küng, který se narodil ve švýcarském Sursee v roce 1928, se rozhodl věnovat studiu teologie a ve svých 32 letech se stal řádným profesorem na Fakultě katolické teologie na univerzitě v Tübingenu.

Na Velikonoční neděli zveřejnil římský deník Il Messaggero rozhovor s kardinálem Walterem Brandmüllerem o situaci církve ve Spolkové republice Německo. Schizma tam již začalo: „Technicky můžeme o schizmatu hovořit, když probíhá proces, který vede k odtržení od hierarchického společenství s papežem,

Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává?

Skutečnost zcela jasně popírá ideologii. Tvrzení aktivistů LGBT, která měla doložit normalitu homosexuality, byla založena na vědecky neudržitelných tvrzeních. Homosexualita nemá nic společného s geny a není nic „přirozeného“.

Dobro již zvítězilo. Kristus vstal!

Tato radostná zpráva se přenáší z generace na generaci a je posílena svědectvím mučedníků a svatých; a kamkoli dospěje, rozsvítí naději a potvrdí očekávání nového světa.
 

Stovky dětí byly sťaty islamistickými milicionáři v Mosambiku v severní provincii Cabo Delgado.

Tisíce úmrtí na oltáři vakcíny

Výzkum provedený Institutem Mario Negri, o kterém dnes referujeme  nejen definitivně ukazuje úspěšnost a nezbytnost domácích terapií pro boj s Covid-19 ale také usvědčuje ze špatného postupu politiky (vlády především) - zaměřit se výhradně na vakcínu.

Světový episkopát a německé odpadlictví
 
Je třeba připomenout německým biskupům „víru, která byla jednou provždy předána věřícím“ (Juda 1: 3). Tato odpovědnost však se netýká jenom samotného papeže.

(Z)vůle lidu, která odsoudila Krista

Poučení ze čtení o Pánově umučení je nevyčerpatelné a zahrnuje všechny směry lidského života. Řeky inkoustu popsaly a komentovaly proces, kterým byl Pán Ježíš odsouzen k smrti. Chceme pochopit některé podrobnosti tohoto dramatického procesu, který je dodnes předmětem studií.

Hle, jdeme do Jeruzaléma

Cesta, kterou je třeba projít, je cestou spasitelného kříže, vede do kopce a je opakem široké a sestupné cesty věčného zatracení; cílem je Jeruzalém, svaté město, kde z mnoha důvodů.

Kardinál Zen kardinálu Sarahovi

Bolest a rozhořčení přepadly mé srdce, když slyšelo neuvěřitelné zprávy: zakázány soukromé mše u Svatého Petra? Kdyby nebylo těch omezení uložených koronavirem, cestoval bych prvním letadlem do Říma a padl na kolena u dveří Svaté Marty, dokud by Svatý otec nezrušil tento edikt.

Bergoglio do třetice

Co podněcuje papeže, aby neustále v homiliích a katechezích "rehabilitoval“ Jidáše a diskreditoval Pannu Marii? Faktem je, že papež František se minulou středu, v předvečer slavnosti Zvěstování,opět vrátil ke svému obyčeji, aby hodil bláto na titul Spoluvykupitelky.

Příkaz státního sekretariátu Vatikánu, který se stal rovněž známým v médiích, nařizuje, že jednotlivý kněz již nemůže slavit mši svatou v bazilice svatého Petra, ale musí se účastnit koncelebrace. Ve Vatikánu na to panuje všeobecné překvapení, nedorozumění a mrzutost.

 Pravda nad strachem

Neupravovaný automatický překlad materiálu, se kterým arcb. Viganò vystoupí na sumitu 30.4 - 1.5.

Lobby gay bojují o požehnání  Svatého stolce

Messainlatino.it s odvoláním na „zdroje na nejvyšším místě“ odhalila, že byl vyvinut „velmi silný tlak“, aby se oslabila odpověď Kongregace pro nauku víry (KNV) o „nelegitimitě a nemožnosti požehnání homosexuálním párům“.

Po návštěvě papeže v Iráku

Útoky na papeže Františka kvůli jeho návštěvě Iráku v novinách spojených s ISIS. Expert na islám Robert Spencer v tomto článku vysvětluje, že důsledky cesty mohou být velmi odlišné od těch, v které doufal papež.

Covid kosí mexický klérus

Od začátku pandemie do konce ledna 2021 zemřelo v Mexiku na Covid celkem 172 kněží, 5 biskupů, 10 jáhnů a 7 řeholníků, se zrychlením loni v lednu (37 kněží, 1 pomocný biskup, 2 jeptišky a 2 jáhni).

Nevole proti dokumentu k "homosňatkům"

Messainlatino.it  píše o „velmi silných stížnostech“ proti zveřejnění, pocházejících z vatikánského dikastéria pro laiky, rodinu a život (v čele s kardinálem Kevinem Farrellem) „i od mnoha, bohužel, zahraničních biskupů“.

Bl. Conchita Armida před svatostánkem

Jedna ze 100 modliteb mexické matky kněží

Léčíme Covid doma a úmrtnost je téměř nulová

„Síť lékařů, kteří léčí koronaviry doma, podnítil jednoho z nás, který se divil, proč bylo v Africe dosaženo tak skvělých výsledků. Řešení spočívalo v lécích a raných terapiích, takže naše podnikání začalo: reagujeme na žádosti zaslané e-mailem: překročili jsme 6000 ošetřených případů. Úmrtnost je prakticky nulová“.

Svět nemůže být evangelizován mší ze šedesátých let

Jeden z nejvýznamnějších předpokladů  k uchopení status questionis jsou rozdíly mezi dvěma obřady, které vyjadřují dvě různé teologie: starodávná christocentrická a antropocentrický novus.

Stockholmský syndrom ve Vatikáně

Závažný rozhovor Radio Spada s Mons. C. M. Viganò o uálostech v roce 2013

Otazníky kolem demise

Viganò nechť nám pomůže odhalit záhady kolen abdikace BXVI.

Nový pohled do zákulisí Velkého Října

Existuje mnoho stížností na nedostatek znalostí historie, která se zdá být již nedostatečně vyučována. Co je dnes známo z té epochální skutečnosti, kterou byla ruská revoluce? Že došlo k uchopení moci komunisty, kteří svrhli retrográdní carismus, v říjnu nebo listopadu 1917. A kdo to byli? To je vše, pokud si pamatujete jména Lenina, Trockého nebo Stalina. Sic transit gloria mundi.

Francouzských muslimů se zmocňuje islamismus

Po popravě učitele Samuela Patyho za to, že ve třídě předvedl Mohamedovy karikatury, Francie přemýšlí, jak vyřešit problém islamismu. Počátky a cíle fanatické ideologie ve spojení s marxistickou levicí: vysvětluje Jean Pierre Obin, bývalý generální inspektor veřejného školství, autor slavné (a skandální) zprávy z roku 2004 o stavu radikalizace ve školách.


Irák: Absence Ježíše i Židů

Papežova cesta do Iráku, která skončila, je v mezináboženském klíči označena jako akce „ve znamení Abrahama“, což nám zní jako naprosté nedorozumění ohledně monoteismu, neboť se konala za naprosté absence Ježíše i Židů

Odpovědnost katolíků tváří v tvář generální zkoušce diktatury

Protihráč papeže Františka v situaci, kdy síly temnoty sahají po neomezené moci

Reakce na Viganò: Vakcíny: mnoho problémů, žádost o zastavení

Mediální teroristická kampaň kolem pandemie covid-19, která zdaleka neposkytuje správné informace, zneužívá náš instinkt pro přežití, který nás vede vyhýbat se rizikům jestliže existuje nebezpečí.

Svatý Josef, modernismus a senus fidei Božího lidu

Vynález feministické preference způsobil tragické narušení toho, čím je matka, čím je otec, což podkopává koncept rodiny v její přirozené podstatě. I církev byla podkopána feministickou revolucí, která jako každá revoluce přináší destrukci a sutiny. Jsme společnost často osiřelá po otcích.

Z galérie Satanových služebníků

Degradovaný katolický kněz se zodpovídal před federálním soudem jako jako zločinec, jehož oběti - nyní dospělí muži - stejně jako někteří z jejich rodičů - popisovali svůj dlouholetý zármutek a hořkost nad jeho zradou.

Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku

Poslední rakouský císař Karel I. (1887-1922) vládl také pod titulem uherského krále Karla IV. a českého krále Karla III. Tento panovník rodu Habsburků-Lotrinských-Este byl blahořečen sv. Janem Pavlem II. dne 3. října 2004.


Horentní nežádoucí účinky vakcín

EudraVigilance, evropská databáze pro správu a analýzu hlášení podezření na nežádoucí účinky registrovaných léčivých přípravků, aktualizovala od 27. února 2021 zprávu o nežádoucích příhodách zjištěných v Evropě na vakcínu Pfizer / BioNtech Covid.

Nezákonně zakazovaný působ podávání Eucharistie

Nemůžeme pasivně přihlížet faktickému potlačování tisícileté liturgické praxe, která výborně odpovídá posvátnosti eucharistického tajemství a velmi upřednostňuje víru a oddanost. Musíme se modlit, ale musíme také prezentovat témata a publikace.

Úpadek liturgie a jeho důsledky

„Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící toho, co mají nejcennějšího; jsou to biskupové, kteří se věnují tomuto úkolu “.

Covid a homosexuálové

La Spezia ASL 5 spáchala neodpustitelný zločin, dnes nejhorší ze zločinů. Řekla pravdu. Lidé s homoerotickým chováním jsou vystaveni většímu riziku.

Ze skrytého pokladu Veroniky Giugliani

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista

.

Řím bez papeže

Ačkoli je tam papež fyzicky, ve skutečnosti tam není, protože nevykonává roli papeže. Je zde , ale neplní svůj úkol jako nástupce Petra a Kristova vikáře. Je tu Jorge Mario Bergoglio, ale vůbec tu není Petr.


Veliký příběh malé Sáry Mariucci

Tragická smrt dcerušky ve věku pouhých tři a půl roku zraní těžce srdce celé rodiny. Příběh Sáry Mariucci a »Mammy Moreny« se však postupem času projevuje jako neuvěřitelný dar Boží lásky všem jeho dětem, počínaje matkou Annou.

Světové zednářství a jeho plány v Evropě

To, co zednář Kalergi nazýval „Duchem Evropy“, je úsilí omezit svrchovanost evropských států, při čemž pokládá  zavádění určitých politik  proti homosexualitě, gender a potratům podle   křesťanských zásad za neslučitelné s novou Evropou.

Přátelé a nerpřátelé života

K této rozhodujcí otázce pro budoucnost lidstva přicházejí dobré i opačné zprávy

Všezahrnující pastorační péče

Šílený zásah univerzity v Turíně, která dokonce zakazuje náboženské symboly i při zkouškách na dálku

Nová éra - soumrak náboženské svobody

Komise biskupských konferencí Evropské unie: mezi členskými státy EU roste tendence „zanedbávat základní právo na náboženskou svobodu“, ačkoli je chráněno článkem 9 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 10 Listiny základních práv Unie.

“.

Tajemná síla mše svaté pro dobro lidské společnosti.

Pius XII.: Výsek z Projevu k novým kardinálům, 2. února 1946

Jak má jednat a mluvit koncil

K svátku sv. Cyrila Alexandrijského


Stal se mnichem (společně se svým otcem) po krvavé bitvě, do níž byla zapojena jeho rodina, nastoupil těžký život pokání, modlitby a meditace. Ale často ho zatěžují církevními a politickými povinnostmi kvůli jeho vztahům s velkými rodinami té doby

Sv. Rabano Mauro a jeho Veni Creator Spiritus

4. února jsme si připomínali autora významného hymnu..
 
 
Ve zjeveních svatých čteme, že sobota, den zasvěcený Panně Marii, je v očistci zvláštním svátkem, protože ten den Matka milosrdenství sestupuje do toho bolestného vězení, aby navštívila a utěšila své oddané sluhy. 
 
 
»Následovat koncil - jinak nejste v církvi!«....(které?)
 

Velmi staré, ale také legendární martyrologium připomíná dva mučedníky Dorotu a Teofila.

 
a Tovaryšstvo sloužilo Bohu a ne ďáblu. „Nový Xaverský“nazývali Indové sedmnáctého století   portugalského misionáře Jana de Britto, narozeného v Lisabonu, který prolil svou krev pro víru Krista v Oriuru v Maravá (Indie). (viz Martyrologium 4. 2) O něčem takovém se Bwergolgiovi ani nesnilo.

My katolíci a krize autority

Odpověď Mons. Carlo Maria Viganò na dopis jednoho kněze


Kardinál Paglia dává přednost Bidenovi před Janem Pavlem II.

Pokud institut založený Janem Pavlem II. dává dnes přednost Bidenovi před Janem Pavlem II., tak zde vyvstává problém, a ne malý.

Zhoubné plody psychologického terorismu

Od premiéra dolů se nemluví o ničem jiném než o mrtvých, infikovaných a epidemiologických křivkách. Psychologický terorismus takového rozsahu tu ještě asi nikdy nebyl.

Země, kde se ničí kříže z nenávisti ke  křesťanům

Ideologická zuřivost měst spravovaných španělskou levicí vyvolává znepokojivé epizody likvidací křesťanských symbolů odůvodněnou antifrankismem. Poslední kříž byl demontován a hozen na skládku v provincii Cordoba před zraky šokovaných občanů.

Spiritismus v arzenálu kubánských komunistů

„Když lidé přestanou věřit v Boha, není pravda, že nevěří v nic, protože začnou věřit ve všechno. (Gilbert Keith Chesterton)

.

Josef a Maria – obraz svazku Kristus - Církev

Již v prvních stoletích spatřovali křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie obraz manželského svazku mezi Kristem a církví, což je historické znamení velkého tajemství, o kterém mluví svatý Pavel.

Věčný Velekněz podle řádu Melchizedechova

V krátkém, ale velkolepém a tajemném žalmu (109,4) David prorocky oznamuje, že Mesiáš v sobě sjednotí královskou a kněžskou důstojnost. Jeho kněžství je dále přesněji charakterizováno jako věčné podle řádu Melchizedecha. „Pán přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky, podle řádu Melchizedechova“.

Co si máme myslet o vakcínách Covid?

Vakcíny Covid používají buněčné linie z potracených plodů. Je zákonné je používat? Předem je třeba říci, že to, co je užitečné, není vždy morálně přípustné.
.

Pokud jde o vzájemné důkazy lásky, svatosti a morálky, projevy zbožnosti v rodinném společenství a obvyklé vztahy těch, kteří žijí pod jednou střechou, nelze nepochybně najít žádnou ctnost, která by nezářila v nejvyšší míře v této Svaté rodině předurčené stát se vzorem pro všechny ostatní.

Bergogliova „teologie“ není nic jiného než nová forma „univerzálního bratrstva“ nového synkretistického náboženství globalismu. Z apoštolátu modlitby je škola hereze

Ve světle Fatimy

Referát dr. Roberto de Mattei

K podstatě problému

Kde jsme se to ocitli?


Z Oficia k svátku Jména Ježíš

Z promluvy sv. Bernarda opata

Savojská dynastie a cvírkev

Roberto de Mattei věnoval svůj článek knize Cristiny Siccardi: Savojská dynastie a církev. Velké tisíciletí evropské historie

Stalo se při zemětřesení v Chorvatsku

Mons. Galantino nový prezident APSA

Papež František jmenoval pro vatikánské finanční reformy loajálního, ale do značné míry neočekávaného spojence, aby převzal hlavní finanční mocenské centrum Vatikánu.

Mediran - Zrada

Z Eleison komentářů biskupa Williamsona: Jean Madiran, viz precedenty zde - zde .

Roberto De Mattei: V životě jde o volbu  správné strany

Důstojná připomínka velkého svědka naší doby a také zajímavý a podrobný exkurz k bolestivé a trapné otázce liturgické volby starověkého římského obřadu podle misálu z roku 1962.

Poslední Vánoce křesťanské éry

A co potom? Jsme v rozhodující bitvě proti silám Zla. Vznikne nový svět, ale ne ten, který by chtěli Universal Masters. Bude ze sutin nový začátek?

Dva dokumenty z Vatikánu

Vatikánská komise Covid 19 z Papežské akademie pro život zveřejnila nový dokument o používání vakcín, jen týden po dokumentu Kongregace pro nauku víry. Není to však jen duplikát, ale také říká velmi odlišné věci o etice očkování… 

Jsme svědky generální zkoušky na nástup království Antikrista

Rozhovor dr. Maike Hickson v LiveSiteNews  s arcibidkupem Viganò
.

Největší ránu, kterou utrpěla závažná procedura pro oficiální ověření opravdové svatosti, bylo populistické zrušení tzv. „advocatus diaboli“.

Hlavní oltář baziliky Svatého Petra, papežský oltář  umístěný na Petrově hrobu, je již mnoho měsíců nepoužívaný.

Praví a falešní světci naší doby
 
Deformace s těžkými následky, na které budeme dlouho doplácet.
 
 
Vychází jeho nový životopis od Petera Seewalda

S odvoláním na pandemii vládní úřady zcela znemožnily poutníkům přístup do Guadalupe.

Cirkev zaprodaná na všech  frontách

„Rok sv. Josefa“ je podobný trik, jako svého času Jubilejní rok milosrdenství: podvodník v kroji velkého dobrodince.

Vatikán spojencem globalistických superpotentátů

Papež, který vždy odsuzoval kapitalismus, se hlásí k jeho nejtemnější stránce. Ostatní komentáře jsou zbytečné.

Prorocký pohled Lva XIII. v encyklice Human