Menu


Úvod

 

  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
 

 
                                                         
 
 
* * *
 

o o o 

Měsíc Nejdrahocennější Krve NPJK


Kdo se chce setkat se sv. Bonaventurou a jeho hlubokou moudrostí a úctou k Svaté Panně, může se vrátit k letošním májovým setkáním Minuty se svatou Pannou


* * *
 

Paradoxně se za dva tisíce let vyskytlo mnoho upovídaných teologů, mnoho hlučných papežů a mnoho domýšlivých a o sobě přesvědčených nástupců apoštolů. Ale církev je neotřesitelně založena na Petrovi, Skále, a na hoře Golgota.

Robert kardinál Sarah, „Síla mlčení“ Proti dikatuře hluku“ 40


 
* * *
 

92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti zemřel. Profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan o němž řekl: "Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum". V nedávném hovoru s il Giornale o islámu.

 

Je to další skandální výrok liberálního papeže poté, co řekl pro La Repubblica, že Spojené státy by měla řídit světová vláda, a to co nejdříve, pro jejich vlastní dobro.

Nebudeš se ničemu takovému klanět! (Ex 20,4)

Generál jezuitů na kolenou před sochou Buddhy

Šestinásobná novéna k Panně Marii Fatimské

Biskup Thomas J. Olmsted z Phoenixu v Arizoně (USA),   vyzval věřící své diecéze k přípravě na zasvěcení diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v novéně trvající 54 dní.

Obžalovací spis

1. března 2017 vyšel na LiveSiteNews Obžalovacví spis čtyřletého Bergogliova pontifikátu

Ostrov světla a pravdy

Arcibiskup arcidiecéze Portland v USA Mons. Alexander King Sample uveřejnil jednoznačné směrnice pro svou arcidiecézi, které odstraňují škodlivé zmatky z Amoris laetitia. Cizoložníci a praktikující homosexuálové musí dodržovat ustanovení morální nauky a svátostného řádu.

 Anselm Grün - dokonale bergoglizovaný

„Když pořádám v domě pro hosty v našem klášteře v Münsterschwarzachu kurzy, vždy výslovně všechny zvu, aby přišli k přijímání, protože někteří evangeličtí křesťané se zdráhají. Ale když je pozvu, rádi přijdou".

Odejdi, satane!

Ale jako ve většině západních zemí se rodina v Irsku stala komplexnější, jiná, než tomu bylo doposud. Znovuoddaní, rozvody, společenství stejného pohlaví - to vše je součástí nového pojetí rodiny v Irsku. Je mnoho změn, pro které v tomto kontextu musí církev projevit milosrdenství. Musí být ochotná potkávat rodiny tam, kde dnes jsou. Takto mluví hlavní redaktor Katechismu katolické církve

Dementi

STILUM CURIAE uveřejnilo zprávu Grega Burkeho z tiskového střediska Vatikánu, která dementuje popis průběhu poslední audience kardinála Müllera u papeže Františka.

Příklad katolické věrnosti. Kněžna Pallavicini

Uplynulo 40 let od historické události, konference, která se konala 6. června 1977 s mons. Marcelem Lefebvrem v paláci Pallavicini na téma: Církev po koncilu.

»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem.

Neuvěřitelná liturgická inovace

25. června uděloval biskup Fonlupt skandálním způsobem kněžské svěcení v své katedrále. Biskup měl při tom na čele „třetí oko“ a obohatil obřad magickými indickými rituály.

Vidiny o brzkém řešení FSSPX se rozplývají

Osobní prelatura pro FSSPX, která se zdála být na spadnutí, se začíná ztrácet v nedohlednu.

Pět otázek na rozchodnou

30. června   byl kardinál Müller povolán do Apoštolského paláce. Vzal si s sebou svou pracovní složku, protože se domníval, že se jedná o běžné úřední jednání.

Konkrétní příklad rozkolu

K čemu povzbudil americký biskup amerického biskupa

Quo vadis, Bergoglio?

Není nutné být jasnovidci nebo proroky, abychom konstatovali, že církev se ocitá v hluboké krizi, která nemá precedent, kterou zahájil 2. vatikánský koncil a  která ve Františkovi našla šoféra, který se rozhodl bez milosti šlápnout na plyn tohoto revolučního stroje

Deset let od Summorum Pontificum

Papež Benedikt vícekrát opakoval, že papežové nejsou pány liturgie, ale mají jí sloužit. Svatý stolec se dlouho choval, jakoby mohl tradiční ritus zakázat a následovat tak názor většiny biskupů světa.

K zamyšlení o  letním podvečeru

Je to možné, že pouhých 40  let po vydání Milánského ediktu museli pravověrní biskupové putovat do vyhnanství, kde jsou vystaveni také mučení?

Anti-církev potřebuje přiměřené anti-tovaryšstvo

Pater James Martin patří k nejznámějším jezuitům v USA. Pokládá se stavitele mostů mezi katolickou církví a LGBT- komunitou. Nemá zájem prezentovat homosexuálům biblickou nauku o homosexualitě, nýbrž naopak přivést katolickou církev k uznání a přijetí homosexuality.


Kritika Bergogliova způsobu jednání při propuštění kardinála Müllera

Setkání papeže s kardinálem trvalo pouze jednu minutu a bylo ukončeno bez udání jakéhokoliv důvodu jeho propuštění...


Rodiče malého Charlieho Garda se nevzdávají

Volají na pomoc sv.  Judu  Tadeáše

Bergoglio nehodlá vstoupit do dějin   jako přechodný papež

Propuštění kardinála Müllera představuje nejhlubší zásah Bergoglia do římské kurie. Jestliže prvním mužem římské kurie je státní sekretář, pak prefekt Kongregace pro nauku víry je jeho nejdůležitějším spolupracovníkem

 "Satan bude vládnout falešné církvi."  Bude, nebo  už vládne?

Za nedlouhou dobu, kdy skočil v koši druhý kardinálský dopis papeži Františkovi, došlo k ještě většímu prohloubení vnitrocírkevního zmatku. Biskupové a biskupské konference se vyslovují protikladně k základním otázkám víry a morálky a svědčí tak o vnitřním rozkolu. Papeže Františka je možno zcela oprávněně obvinit, že neplní primární funkci svého úřadu.


 
Novým prefektem Kongregace pro nauku víry byl jmenován jezuita Luis Ladaria Ferrer.

Vatikánská policie ukončila homo-orgie ve Vatikánu – alkohol, drogy, luxus

Vatikánská policie   provedla razii a v jednom paláci a učinila přítrž homo-orgiím s velkým množstvím alkoholu a drog. Kolik osob se orgií účastnilo, nebylo oznáme

Před 10 měsíci se narodil vAnglii Charlie Gard postižený dosud neznámou dědičnou chorobou. Soudci  je odsoudili   k smrti. 

Bergoglio odvolal kardinála Müllera
 
Prefekt Kongregace pro nauku  víry  Gerhard  Müller byl zproštěn své funkce    k 2. červenci 2017, přesně k  pátému výročí svého jmenování Benedkiktem XVI. 

Další krok neomodernistického tažení

Pobyt v Římě  má být    příležitost k naukové a liturgické „převýchově“ těch, kteří pak mají „reformovat“ církev podle směrnic papeže Bergoglia. 

Dvakrát z USA

»Církev má nejen autoritu, ale také vážnou povinnost trvat na zachovávání autentické nauky o manželství a zachovávat a prosazovat posvátnou hodnotu manželského svazku«,

Prezident Trump ruší dosavadní proislámská tabu

Poprvé za dvacet let od doby prezidenta Clintona nekonala se v Bílém domě na závěr ramadánu žádná oslava.

Jde o život Papežské akademie pro  život

Podle smýšlení moralistů Pagliova stylu má být nauka církve redukována – v tomto případě manželství a manželský akt – na abstraktní ideál, kterého mohou dosáhnout jen málokteří, a proto je třeba snížit laťku a držet se reality. Je to tragická vize, která se nutně vztahuje na všechny aspekty života církve.

Výroba světového náboženství na běžícím pásu

Šokující video s Bergogliem mezi dalšími náboženskými pohlaváry

Nacházíme se v úplné krizi víry

Mons. Nicola Bux upozorňuje papeže, že každý jednotlivý křesťan může od něho požadovat jasno ve víře. Heretická tvrzení nemůže pronášet, a to ani soukromě. Jinak je jeho řeč rovněž heretická.

Modlitba Pia XII. k Ochránkyni Říma

Připomeňme si modlitbu k Panně Marii Pomocnici, kterou napsal Pius XII. k Mariánskému roku 1954, kdy slavnostně korunoval v bazilice Sv. Petra prastarou ikonu Salus populi romani, uctívanou v bazilice Santa Maria Maggiore.


Apel na srdce Církve

Jasná Paní přicházející z nebe dává jako odpověď člověku naší doby Pravdu věčného evangelia, kterou potvrdily nadpřirozené události a historická fakta. Fatima nám říká, že dějiny náležejí Bohu a jen v jeho světle můžeme číst události, jak hrozby, tak zaslíbení: to vše závisí na nás, zda dáme prostor evangeliu a Božímu slovu, které se k nám snížilo v čase a v dějinách. (S.M.Lanzetta FI)

Je to div, že tento papež neodpovídá?

Bohužel ne! Tato odpověď se nám jeví jako samozřejmá: protože tento papež odpovědět nemůže.

Viktor Orbán odmítá Eurabii

Podle Orbana začal v některých evropských státech „experiment udušení tisícileté tradice“, která má být kombinována s jinou kulturou, jiným náboženstvím a jiným světovým názorem. Součástí tohoto experimentu je podpora masového přistěhovalectví do Evropy

25. dubna požádali čtyři klardinálové papeže Františka o přijetí

Od té doby došlo  k ještě většímu prohloubení zmatku v církvi.  Bergoglio zarputile mlčí.

S růžencem proti Boko Haram

Růženec se osvědčuje také proti hrozbě islámského terorismu, aby se zastavila metla islámské invaze kamuflované humanitární nouzí a podporovaná ustrašenými vládami neschopnými jediného odvážného činu, ale jen nejhoršího ideologismu.

Epidemie se šíří bez zábran

Dva nejnovější případy Bergogliovy interpretace Amoris Laetitia

Anticírkev a její antipastýř

Anticírkev je »anti« se vším všudy, svého suverénního antipastýře nevyjímaje. Skutečnost, že Bergoglio si je obdivuhodně jist svou věcí, znamená, že se plně spoléhá na svou delegující instanci a zcela nadpřirozenou delegaci pravé církve vůbec nebere v úvahu; počíná si tedy prakticky jako člověk bez víry.

Bergogliův atak na nepohodlný dokument

Mons. Gilfredo Marengo, docent Papežského institutu Jana Pavla II. bude koordinovat komisi, která je pověřena vypracovat novou interpretaci encykliky Humanae vitae. Komisi jmenoval papež František u příležitosti 50. výročí zveřejnění encykliky.

Nástup anticírkve - Závěr

Amoris laetitia je katalyzátor, který vytvořil rozdělení nejen mezi biskupy a různými biskupskými konferencemi, ale rozdělil také kněze od jejich biskupů, jedny od druhých a mezi laiky zasel strach a zmatek. Jako trojský kůň vnáší Amoris Laetitia duchovní zkázu do celé církve, ale je výzvou k odvaze a překonání strachu.

Nástup anticírkve 2

Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo má moc uvrhnout duši i tělo do pekla.  Hrozby našemu tělu mohou vyvolat velký strach, ale tento strach může být přemožen posvátným strachem úcty. Bázeň Boží vede k poslušnosti tj. k zachovávání jeho přikázání a k lásce k životu v pokání.

 

Nadešel  nástup anticírkve

Když se 16. října 1978 objevil v lodžii chrámu Sv. Petra Jan Pavel II., pronesl slova: „Neboje se!“ Dnes s odstupem 39 let ve světle událostí, které postihly současný katolicismus, jeví se tato slova nejen jako prorocká, ale také jako výzva připravit se k boji.  

Kdo vraždí, věří v určitou přesnou doktrínu

Musel přijít muslim, aby nám řekl o islámu slova, která papež a biskupové nemají odvahu vyslovit, nebo je vyslovit nechtějí.

Polští biskupové jednoznačně: na nauce o manželství se nic nemění

Tento oficiální postoj celé biskupské konference po zcela opačném rozhodnutí biskupů v Německu a Belgii demonstruje zcela evidentně, jaký zmatek vyvolávají v církvi dvojznačnosti a dokonce poznámky v AL

Jak pohřbít Benedikta

Ačkoli Benedikt ještě žije, František hledá způsob, jak ho pohřbít. František od počátku svého působení praktikuje agendu, proti jaké se Josef Ratzinger stavěl po celý svůj život.


Nastal nástup anticírkve

Když se 16. října 1978 objevil v lodžii chrámu Sv. Petra Jan Pavel II., pronesl slova: „Neboje se!“ Dnes s odstupem 39 let ve světle událostí, které postihly současný katolicismus, jeví se tato slova nejen jako prorocká, ale také jako výzva připravit se k boji.  

 

Vstoupili dveřmi?

Z homilie sv. Augustina v Matutinu na svatodušní úterý

Po odpadu k marxismu nastoupila kapitulace před islámem

Nový předseda italské biskupské konference kard. Gualttiero Bassetti reagoval na vraždu 35 egyptských křesťanů slovy: »To, co provokuje násilí a terorismus, nejsou náboženství«.

Svatý Mikuláš v Moskvě

Rusko se obrátí

To je nápis, který se nachází na hrobě Řehoře Augustina Marie Šuvalova na hřbitově Montparnase v Paříži. Tento ruský barnabita se obětoval jako oběť za obrácení Ruska

 Pravda si pomáhá na světlo

Opětovné setkání se sympatickou americkou konvertitkou

Plánovitá destrukce s překážkami

Z italských biskupských jmenování je možno vyčíst Begogliovu taktiku: čím významnější stolec, tím progresivnější biskup.Biskupská jmenování jsou klíčovým prvkem Bergogliovy strategie

Kardinál Arinze: Berte vážně fatimské poselství o pekle

Lidé, kteří pokládají peklo za vynález církve, aby zastrašila lidi, měli by se vážně zamyslet nad poselstvím, které nám zjevila sv. Panna ve Fatimě před sto lety.

Belgický episkopát vzorem jednoty

V Belgii mohou nezákonně sezdaní přistupovat ke svátostem podle svého subjektivního svědomí. Celý episkopát táhne s Bergogliem jako jeden muž.

Satanova poslední a rozhodující výzva

Satan vystoupil s poslední a strašnou výzvou, aby dokázal, že je schopen zkonstruovat „proti-stvoření,“ a lidstvo bude jeho podvodem tak uchváceno, že uvěří více jemu než Bohu, který je stvořil.  (Kardinál Caffara 19. května v hotelu Columbus v Římě)Přišel do Fatimy přesně proto, aby pronesl slova, která jsou v protikladu ke všemu, co bylo dosud v této svatyni proneseno jinými papeži, kteří sem přišli jako poutníci.

Bergogliovská reinterpretace fatimského poselství

12. května v Kapli Zjevení se představil jako »bíle oděný biskup« a řekl: »Přicházím jako prorok a hlasatel, abych umyl nohy všem u stejného stolu, který nás spojuje«. Překročme všechny hráze, jděme jako poutníci po všech cestách, zbořme všechny zdi a překonejme všechny hranice, vyjděme na všechny periferie, zvěstujme Boží spravedlnost a pokoj«.


Zázrak v procesu svatořečení bl. Hyacinty a Františka

Zázrak, který je součástí procesu svatořečení fatimských dětí, se udál v roce 2013 v době, kdy Lucas Maeda de Oliveira neměl ještě šest let.

»Beze mne nezmůžete nic«

Lidé dnes chápou své zabezpečení jako samozřejmost a ani je nenapadne, jak je právě tento současný systém zásobování zranitelný. Scénáře blížící se pohromy mluví o tom, že velká kalamita začne právě v této oblasti.

A Ježíš? Nikde ani zmínka

Právě jsem shlédl vaše měsíční video pro světovou síť modlitby. Bylo věnována mladým. Nikde ani jedna zmínka jména Ježíš. Nikdy, ani omylem, ani jako příklad velkého člověka.

Dikasterium pro aplikaci Bergogliovy faktické víry

27. dubna se objevily nové internetové stránky, které spravuje jediné oddělení, pracující pod osobním Bergogliovým vedením, aby aplikoval svou skutečnou „víru“.


»Vezměte to jako fakt: papežství v tuto chvíli nefunguje«

Podstané části z vystoupení Anny Silvas na jednání v hotelu Columbus

Nové poslání katolické církve

Je třeba pomáhat muslimům, aby se stali dobrými muslimy.

Zakalené červánky

Když eroduje pojetí svátostí a z víry ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii zbude jen přátelská hostina, pak roste tlak, abychom k přijímání připustili kohokoliv.  (2012)


Pastorační počin Bergogliova kardinála

Arcibiskup  Tobin, kterého Bergoglio nedávno jmenoval kardinálem, svolal na 21. května do své katedrály v Newark   pouť LGBT. Po mši bude prohlídka katedrály a pak večeře v portugalské restauraci. Pozvání je adresováno „členům katolické LGBT a jejich rodinným příslušníkům“.

Prezentace knihy Tajemství lépe střežené ve Fatimě

Grafoložka trvá na své expertíze: První a Třetí tajemství psala tatáž ruka.

Něco, co přesahuje všechny meze

Na žádost mnoha věřících

Biskupství Holandska a arcibiskupství v San Francisco v USA vykonají k stému výročí fatimských zjevení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Obdivuhodně prorocký konvertita

Slova kardinála Newmana  o náboženství dneška pronesená takřka před 200 lety.

Proti diskreditaci Tovaryšstva Ježíšova

Nejen pohlavní choroby, i hepatitida

Homosexuální Europride v Amsterodamu přivodila epidemii hepatitidy typu A

Dojmy z papežovy adorace

Soukromá Františkova pobožnost v kryptě milánského dómu

Jediná cesta k jediné Církvi. 

Pouhé kamarádství s odpadlíky není láska: nejspíše  podvádí bližního a uráží Boha. Trvale platný  příklad velkého světce k výročí tragického rozkolu.

Chmurné vyhlídky ateismu

P. Pio trvá na  prozelytismu

Stigmatizovaný světec zasáhl  do náboženských poměrů rumunské pravoslavné farnosti.

I kvetoucí seminář zrušen

Protikatolická etika a politika

Třetí tajemství v nové podobě

Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství lépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.