Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

Z mozaiky v bazilice Božského Srdce v Paříži

+++++++++++++++++

V MĚSÍCI BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

 

Učitel církve  a Atanáš  Západu nám neobvyklým způsobem připomíná a  vysvětluje, co nám Bůh připravil a k čemu jsme povoláni.


+ + +
 
 
 
Když argentinský papež publikoval své první traktáty a konzultoval své ideje s redaktorem listu La Repubblica, neměli jsme ještě tušení, kam to všechno směřuje. Nyní se naplnil čas, kdy chce jasně vyložit své karty. Bude to nemalý šok pro jeho zbožné a naivní ctitele.

Papež varoval ve shromážděním nunciů před kritikou své osoby

Výslovně varoval před sledováním  blogu Corrispondenza Romana, který založil prof. Roberto De Mattei, jeden z čelných kritiků současného pontifikátu.

Krach multikulturního projektu Angely Merkelové

Kancléřka připustila, že soužití cizích kultur bok po boku nefunguje; jenže výsledkem je, že země hostí čtyři miliony muslimů a přibývá násilí. Tento krach současně ilustruje a dokumentuje Bergogliovu politickou ztřeštěnost.

Z protestantského pastora katolíkem

Luis Miguel Boullón podává svědectví, jak se stal katolíkem. Opustila ho rodina a přátelé. Díky vstřícnosti katolického kněze našel cestu ke Kristu a jeho církvi.

Je zde naléhavý úkol vrátit se ke Katechismu Pia X.

Přečtěte si v  něm s uctivou  bázní Boží, co se zde říká o 1. přikázání

Ze spisů sv. Markéty Marie Alacoque 2.

„Žádejme ustavičně toto nejdůstojnější Srdce, aby se dalo poznat a milovat a aby rozdávalo své milosrdenství těm, kteří se k němu utíkají při veřejných neštěstích.


 
Bůh nepřišel na svět, aby zlikvidoval války a terorismus, ani aby nabídl chleba všem a vyřešil problémy hladu a sociální spravedlnosti, nýbrž aby přinesl Spásu s velkým S.

Vatikánské dílo ničení řeholního života neúprosně pokračuje. Nyní jsou na řadě Malé sestry Panny Marie, Matky Vykupitele. Řád vznikl ve Francii a má v současnosti 120 sester


Nástup falešné církve do služeb  satanských globálních ideologií
 

Levicový oligarcha George Soros nachází slova chvály pro Františka. Multimiliardář, který má k dispozici gigantickou síť k ovlivňování mezinárodní politiky a veřejného mínění, vyjádřil svou spokojenost s panujícím papežem. Především je nápadná spojitost mezi jejich podobnými agendami.

Nepříjemné proměny někdejšího ráje

Zvykli jsme si myslet na Švédsko jako na určitý druh sociálního ráje, ve kterém funguje multikulturní model soužití různých kultur a pro všechny garantuje štěstí. Ve skutečnosti to byly všechno omyly multikulturního modelu.

 
Exponát z benátské výstavy Venice Desing

Ze spisů svaté Markéty Marie Alacoque (1)

Náš Pán dal jednoho dne světici zaslechnout tato slova: Chci, abys mi posloužila jako nástroj, který přitáhne srdce k lásce ke Mně. Odpověděla: Nemohu pochopit, můj Bože, jak bych to mohla udělat. On nato: Skrze moji všemohoucnost, která učinila všechno z ničeho.

I BBC si uvědomuje, že křesťané jsou pronásledováni...

„Pronásledování křesťanů na úrovni, která se blíží genocidě“. Tato definice pochází ze zdroje naprosto nesporného, jako je BBC, 
 
 
Široká náruč ekumenismu umožní duchovní obohacení  podzimního synodu?
 
Bergogliův pohůnek vyhlašuje červen za měsíc hrdosti gayů
 

»Jen moje milosrdná láska je bezedná studna, jen moje nekonečná láska je bez hranic. Utrpení však ústí do tohoto nekonečna. Jako každý jiný jev je utrpení omezené. Ale chápej! Je mnoho utrpení...«

 
Trpělivě připravovaný rozvrat zevnitř  zapojil do akce špičkové vedení církve.

 
 
Mladý student teologie, který zvažuje možnost kněžského povolání, se diví: »Je to skandál chápat akademický život odděleně od Krista. Co by na to řekl sv. Ignác?«

Papež František by byl velice rád viděl v Brazílii u moci Dělnickou stranu, ale ta díky vlastní korupci zkrachovala. Novou hlavou země a vlády se stal Jair Bolsonaro.

Bergogliova reakce na  Otevřený dopis biskupům
 
"Četl jsem ta obvinění se smyslem pro humor, řekl bych také s něžností, něžností otcovskou".
 

Vyšel na světlo nový desetistránkový dokument, který zveřejnil někdejší osobní sekretář McCarricka. Potvrzuje v něm, že na sexuálního predátora byly v roce 2008 uvaleny restrikce a arcibiskup Washingtonu Wuerl byl o nich informován

Přichází jako svědkyně devastace křesťanských komunit na Středním Východě. Přijela informovat papeže, ale marně žádá o přijetí.

Církev sbírá odvahu?

»Bude mít církev odvahu učit se od lidu, ke kterému se obrací?«

 
 
Slyšet dnes kázání o nebi se vám jen tak lehce nepodaří. Asi to není nosné téma. Jak pro koho. Ve skutečnosti je to téma o tom nejpodstatnějším. Jde tu o všechno. Nebe má jen jednu alternativu, a tou je nikdy nekončící záhuba.
 

Pro ty, kteří si s překvapením uvědomují alarmující nesoulad v pontifikátu papeže Františka, uvádí Stephanie Sarkisovázávažné důkazy o tom, že všichni katolíci jsou vystaveni nebezpečnému psychologickému zneužívání ze strany Vatikánu.

 
Zdrcující aktuálnost textu starého více než 100 let, kdy Pius X. nařídil francouzskému episkopátu, aby se nechal okrást o všechno, ale v absolutní chudobě setrval u pastoračního mandátu: zachovat a předávat víru.

 

Byl právě fatimský den 13. května, kdy byla v Burkina Faso rozbita socha Panny Marie nesená v průvodu věřících, kteří pak byli zavražděni a tentýž den se v Turíně v mariánské svatyni La Consolata   konala přednáška Proč muslimové uctívají Marii jako Ježíšovu matku.

 
Roberto de Mattei na Rome Life Forum 2019

Tak toužila po svátostném Ježíši, že sestoupil z ráje, aby ho přijala. V nastalé extázi se Imelda navždy spojila se svým Snoubencem.

Je to pozoruhodné a zarážející, že  v současném období panující záplavy nejtěžších hříchů se vůbec nemluví o tom nejpodstatnějším a nejzávažnějším: o hanebných urážkách nejsvětějšího a nejdobrotivějšího Boha, a o jejich nepředstavitelných důsledcích. Je to znamení hlubokého obecného zatmění víry a ztráty úcty a lásky k Bohu v církvi na všech jejích stupních.


 ¨

 Nejtěžší krize v celých dějinách církve

V obšírném rozhovoru Dianou Montagna zdůvodňuje prof. Claudio Pierantoni   své rozhodnutí podepsat Otevřený dopis biskupům, který připisuje papeži Františkovi obvinění z hereze.

V jakobínské Francii a v SSSR se kostely bouraly, dnes jsou stále více vyprazdňovány od víry, od liturgie, chvály, od kléru i věřících, a podstupují mnohoznačné transformace: jsou prodávány, pronajímány, kolonizovány, ochuzovány a profanovány....

Potřebujme jen multikulturní, interkulturní a ekologistické

Takové je síto síto pro generální představené ženských řeholních řádů.

Antropologický zvrat 2VK  a jeho důsledky v liturgii 
 
 Dokumentem tohoto zvratu je konstituce Gaudium et spes, ve kterém dochází ve falešném  optimismu k  smírnému objetí církve s moderním světem.
 

Luigi Orione dramaticky předpověděl 25. června 1913: U modernismu a polomodernismu to nekončí, dříve nebo později se přejde k protestantismu a ke schizmatu uvnitř církve, které bude tím nejstrašnějším, jaké svět ještě neviděl.

Conchita Armida matka kněží blahoslavenou

V bazilice Naší Paní Guadaloupské v Mexiko City byla prohlášena za blahoslavenou ctihodná služebnice Boží Concepcion Cabrera de Armida zvaná Conchita. Je to první mexická žena laička pozvednutá k úctě oltáře.

Mnozí z vás vyjádřili své starosti o církev na Srí Lance a připojili své modlitby po útocích o Velikonoční neděli. Chtěl bych vám poděkovat a informovat vás tímto článkem o situaci

Významní církevní  i laičtí odborníci obviňují papeže z hereze

Obšírný dokument ze stránek Chiesa e post concilio


Zprávy o démonické historii Theodore McCarricka jsou pohřbeny ve vatikánských archivech. A dokud tyto otázky nebudou zodpovězeny, skandál sexuálního násilí v Církvi nadále potrvá.

 
 
Počet pronásledovaných křesťanů na celém světě je asi 300 milionů. Každý sedmý křesťan žije v zemi, kde panuje pronásledování křesťanů.


 
Koncil plně v režii masonerie. Ovocem je dnešní rozvrácená církev
 

Aldo Maria Valli s Roberto de Matei o pošlapávání nauky cíkve, pokrytectví a lži a plánech na zničení nejvýznamější církevních struktur.

 


Všechny intriky a kuriozity spojené s volbou Bergoglia byly publikovány v knize, kterou vydal vatikanista O´Conell. Všechno to, co kniha obsahuje, mělo zůstat skryto v absolutním tajemství. Popisuje to v Catholic Culture novinář Phil Lawrer.

Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

Označovat římsko-arabský dokument za projev hereze je zcela nedostačující, neboť v tomto případě se jedná o jednoznačnou apostazi. Jediná Bergogliova věta nenechává v dvoutisíciletém náboženství kámen na kameni.

 
 
Jeho sesazení není pro mě aktuální pro tento konkrétní historický okamžik, ale všechno se může změnit ze dne na den.
 
 
Bergogliovy hereze jsou jako rekordní vysoce výkonní červotoči a lýkožrouti
 
 Téměř neuvěřitelné. Tento text četl svět ji půl roku po Bergogliově nástupu
 
Žaloba jednoho kněze, který se nehodlá vzdát...

Je neuvěřitelné, aby tváří v tvář viditelnému úpadku, který se stále víc šíří, nenašel