Menu


Úvod

 Začínejte vždy zde


Z římského martyrologia 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Dvojí disciplinární standardy Vatikánu

To, co se děje v posledních letech, ukázalo, že katolický biskup může být odvolán z úřadu za pochybení, pokud se  ovšem netěší přízni papeže Františka. Téma ilustrovali dva novináři.

 
Kam skutečně směřuje velezrádce Begoglio
 
 
Potřeba Říma v těchto dvou bodech plánuje konec používání liturgických knih z roku 1962; což  by způsobilo, že Instituty Ecclesia Dei ztratily hlavní důvod své existence: zachování uvedeného použití.
 

František bilancuje deset let: "Věci, které jsem udělal, jsem si nevymyslel. Zjistil jsem, co kardinálové řekli na setkáních před konkláve."

Další Bergogliovské projekty?

Zdá se také, že papež uvažuje o rozsáhlé reformě legislativy upravující uvolnění apoštolského stolce a volbu nového papeže, jak se zmínil na zasedání Rady kardinálů.

Nejnovější zprávy v tomto ohledu přicházejí ze Spojených států, konkrétně z Indiany, kde "katolická" (pouze na papíře...) univerzita Notre Dame nedávno převzala a na svém oficiálním Twitteru propojila články svých vlastních profesorů, kteří podporují, ospravedlňují a propagují legalizaci potratů jako formu "sociální spravedlnosti" a respektování "přirozené důstojnosti žen" a odsuzují jejich zákaz jako formu "násilí".

Bergoglio dále  rozdává svatokrádežná přijímání
 
Několik dní po senzačním rozhodnutí Nejvyššího soudu USA proti potratům vrazil papež František nůž do zad hnutí pro život a americkým biskupům. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová mohla včera přijmout svaté přijímání v bazilice svatého Petra, přestože jí místní biskup Salvatore Cordileone ze San Francisca před několika týdny zakázal přijímat - kvůli její politice potratů.
 
Proto zvěstujeme a chválíme toho Boha, který se stal tělem a poté živým chlebem, aby nás živil na tomto světě a díky tomu nás vzkřísil v tom příštím. Stále více je však těch, kteří nevědí nic o Ježíši Kristu, zatímco o chudých, migrantech, Ukrajincích atd. slyší až příliš. Neujistil nás, že chudé budeme mít vždy s sebou, ale ne vždy budeme mít Jeho? Tajemné slovo: ale připomíná nám, že nepřišel vyřešit problém chudoby nebo přinést všeobecný mír, ale zpřítomnit Boha ve světě.
 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o potratech může být pro italské zastánce života "příležitostí zpochybnit nespravedlivý zákon". Na normativní a kulturní úrovni je však třeba vykonat ještě mnoho práce, protože "žádný rozum nemůže zvítězit nad posvátností lidského života". Církev jed povinna ve jménu dialogu poskytnout "náležitou jasnost" ohledně potratů a italského zákona 194. A je třeba obnovit přesvědčení, že "dobré bitvy se vyhrávají především Boží silou".

Sociologie je věda, která věnuje miliony stran zdůvodňování, že muži a ženy jsou sociální konstrukce, a nikoli biologická fakta, ačkoli by každému nezasvěcenému pozorovateli stačilo věřit vlastnímu zraku, aby zjistil, že příroda má o této věci své vlastní představy.

K případu z Bologně: děkovná mše za sňatek homosexuálů

V době synody o rodině, která vedla k Amoris Laetitia, bylo přijímání pro rozvedené a znovu sezdané, s kající cestou nebo bez ní, již po desetiletí rozšířenou realitou ve velké většině farností a diecézí po celém světě. Zatímco jsme pohoršeni německým synodem a jeho návrhy na morální revoluci, ve skutečnosti je „církevní zkušenost“ již mimo diskusi.

 Svátek Panny Marie Ustavičné pomoci

Panna Maria je chválena pod tolika přívlastky a může to být jen takto, protože přívlastků není nikdy dost, abychom opěvovali její velikost. Mezi mnoha krásami, kterými chtěla Prozřetelnost ozdobit Neposkvrněnou, je také to, že ji definovala jako Tu, která je připravena nejen pomáhat, ale vždy pomáhat: Pannu Marii uistavičné pomoci. Přídavné jméno věčný mluví za všechno.

Uprostřed  letního plánování zastihla Santa Martu zpráva, že věřící ve Spolkové republice Německo v roce 2021 "opustili" katolickou církev v novém rekordním počtu. Podle statistik, které včera zveřejnila Německá biskupská konference, opustilo církev téměř 360 000 katolíků.

Vlažná reakce Vatikánu na událost století v USA

Poté, co Papežská akademie pro život reagovala na rozhodnutí stoletíNejvyššího soudu USA překvapivě málo emotivně, Andrea Tornielli, šéfredaktor všech vatikánských médií, zveřejnil úvodník. Lze předpokládat, že tato redakce byla předem dohodnuta se společností Santa Marta. Důležitější však je, že František při modlitbě Anděl Páně se vůbec nezmínil o tomto senzačním rozhodnutí ve prospěch práva na život.

Po masakru desítek křesťanů v kostele svatého Xaveria v Owo promlouvá katolický biskup z Onda. Vzepřít se nigerijskému a mezinárodnímu mocenskému aparátu ideologií, které ho osvobozují, vyžaduje velkou odvahu. Biskup Arogundade riskuje ostrakizaci a možná i svůj život....

Saint-Germain-en-Laye: druhé výročí nedělních mší před tvrdošíjně uzavřeným kostelem

Rozhovor s věřícím ze Saint-Germain-en-Laye (obec Île-de-France), který svědčí o neúnavném odporu stovek věřících, kteří se dva letroky účastní tradiční mše svaté slavené venku před kostelem, který je pro ně uzavřen (z vůle biskupa a faráře). Pod sluncem a pod dešti, v úmorném vedru a mrazu. Jeden z četných příkladů věrnosti mši všech časů. 

Prohlášení C. M. Viganò k rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických

Nejvyšší soud Spojených států amerických 24. června zrušil rozhodnutí ve věci Roe v. Wade z roku 1973, zacelil ústavní vulnus [ránu] a zároveň po téměř padesáti letech obnovil suverenitu jednotlivých států. Rozhodnutí Nejvyššího soudu nerozhodlo o "právu na potrat" - jak tvrdí mainstreamový narativ -, ale spíše zrušilo jeho "povinnou legalizaci ve všech státech" a vrátilo pravomoc rozhodovat o "hluboké morální otázce potratů" "lidu a jeho voleným zástupcům",

Biskup John Esseff, z diecéze Scranton v Pensylvánii, jeden z nejstarších exorcistů v zemi ve věku 92 let a bývalý duchovní vůdce svaté Terezy z Kalkaty, zasvětil své kněžství Nejsvětějšímu Srdci. V rozhovoru vysvětlil, že jeho oddanost Nejsvětějšímu Srdci začala během návštěvy Říma v roce 1959, krátce po ceremonii intronizace na jeho faře.

Nevýrazná reakce Vatikánu na rozhodnutí Nejvyššího soudu v US

Na včerejší stoleté rozhodnutí Nejvyššího soudu USA proti potratům a ve prospěch práva na život nenarozených dětí reagovala Papežská akademie pro život ve Vatikánu - opatrně - pozitivně.

Potraty a  zbraně

Dvě osobní vítězství Trumpa. Hysterické reakce pokrokářů. Nezrušila "právo" na potrat. Záležitost se vrátila do rukou států a demokratického souhlasu.

Existují důvody k naději. Lži jsou zjevné

Mons Viganò: Jsem rád, že mohu poslat tento pozdrav účastníkům druhého ročníku Filosofického festivalu věnovaného drahé památce monsignora Antonia Liviho. Vaše přítomnost v tento den ukazuje, že přání formulovaná v červenci loňského roku se začínají naplňovat díky angažovanosti a spolupráci mnoha ochotných lidí. Všem jim, stejně jako organizátorům festivalu, posílám povzbuzení a ujištění o svých modlitbách.


David Fiorillo je výjimečné dítě, které obětovalo svůj život, aby lidem přineslo Boží poselství. Několik měsíců před odchodem do nebe Davide prozradil své nepředstavitelné tajemství: "Andělíčci jsou stále se mnou." Vyprávěl nám o andělech, Marii a Ježíšově srdci. Ukázal světu, jak svatost znamená plně přijmout Milosrdenství Boha, který chce spasit všechny lidi.

Nezapomínáme na varování nebes?

Tváří v tvář součané nebezpečné situaci a při otupělém veřejném mínění si nelze nevzpomenout na poselství, které Panna Maria v Civitavecchii svěřila rodině Gregoriových v roce 1995. V rozhovoru Riccarda Caniata, který je obsažen v knize "Civitavecchia, 25 let s Marií", kterou napsal otec Flavio Ubodi (Ares 2020)

Případ dokumentu francouzské církve zaslaného synodě s "liberálními" požadavky, které biskupové nesdílejí, je znamením rezignace týchž biskupů, jejichž role je rovněž znehodnocena autoritářstvím tohoto pontifikátu. Ale právě ve jménu koncilu by měli biskupové znovu zvednout hlavu.

Roe verzus Vade zrušeno

Nejvyšší soud USA svým historickým rozhodnutím zrušil rozhodnutí Roe vs. Wade z roku 1973, které legalizovalo potraty. Rozhodnutí ponechává státům možnost zakázat přerušení těhotenství. "Ústava nepřiznává právo na potrat," uvádí se v rozhodnutí, v němž se opakuje, že "pravomoc regulovat potraty se vrací do rukou lidu a jeho volených zástupců". Soudní dvůr rozhodl šesti hlasy proti třem.

 

Je velmi těžké nebýt opět zmaten zprávou, že se Vatikán rozhodl mezi své nově vydané mince zařadit i jednu, na níž je vyobrazen očkovaný mladík."Nepřestanou, dokud do Říma nenasadí lesbu jako papežku"

Známý španělský kněz Santiago Martín, zakladatel františkánského řádu bratří Marie, se ve svém týdenním projevu na Magnificat.tv vyjádřil k nedávným snahám progresivních církevních kruhů o přijetí ženatých kněží a žen ke svátosti svěcení. Požadavky vedou církev cestou "bez budoucnosti",

Kardinál Marx: Budou se dít důležité věci

Kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mnichova a Freisingu, v obsáhlém rozhovoru pro italský deník La Stampa propagoval revoluční program, jehož je mluvčím v Německé biskupské konferenci: uznání homosexuality, zrušení kněžského celibátu, "nejvyšší cíkevní úřady pro ženy" - a postoj patriarchy Cyrila "je nepřijatelný".

Rafinovaný zásadní zvrat církevní nauky

Jedná se "pouze" o zprávu společnosti Yahoo News. Ale to je něco: "V den svých 83. narozenin zahájil papež František druhý obrat v katolické nauce".

Bergoglio potřebuje novou intgerpretaci Humanae vitae

P. Gilfredo Marengo, přednášející na Papežském institutu Jana Pavla II., bude koordinovat komisi, kterou papež František jmenoval, aby "reinterpretovala" encykliku Pavla VI. Humanae vitae u příležitosti 50. výročí jejího vydání.

Žehnání homopáru a lži kardinála Zuppiho

"Zapírat všechno, vždycky zapírat, a hlavně zapírat důkazy": klasické heslo zrádných manželů se nyní stalo také vodítkem boloňské arcidiecéze a jejího tituláře, kardinála Mattea Zuppiho. Komuniké, které se snaží objasnit, co se stalo 11. června v Budriu, když byl během mše "požehnán" homosexuální pár, jak dokumentuje Nuova Bussola Quotidiana, je ve skutečnosti koncentrátem lží, které mají popřít důkazy a odvrátit tak pozornost od postoje, který kardinál zaujímá ke svazkům osob stejného pohlaví

Větrná energie a elektromobily

Léto začalo brzy. A přišly také obvyklé výpadky proudu. Ale pokud se síť nedokáže vyrovnat s nárůstem používání klimatizací, jak budeme moci v příštím desetiletí cestovat elektromobilem? O tom hovoříme s profesorem Gianlucou Alimontim, profesorem energetiky na Milánské univerzitě.

Nastal čas pro pravou katolickou školu

Tento manifest zveřejňujeme po stejnojmenné konferenci, kterou naše observatoř uspořádala minulou sobotu 4. června v Lonigu (Vicenza) za široké účasti. Ti, kteří si stejně jako my myslí, že nastal čas pro skutečnou a svobodnou katolickou školu a že se musíme vymanit ze svěrací kazajky současného státně-církevního systému, se mohou k Manifestu připojit jednoduše tím, že napíší e-mail na adresu info.ossvanthuan@gmail.com.

O krajkách v liturgii

Promluva, kterou papež František nedávno pronesl k sicilskému kléru, má velký ohlas. Řeč, v níž stigmatizoval určitou vázanost na formu při slavení eucharistie. Papež výslovně hovořil o "babiččině krajce".

Jezuitská škola ztrácí označení za katolickou

Po diskusích, které trvaly měsíce, bez úspěchu, aby se vyřešil problém vystavování těchto hanebných symbolů mimo školu, evidentně v rozporu s katolickým učením, biskup Robert J. McManus z diecéze Worcester vydal oficiální dekret o charakteru školy ve Worcesteru.

 
Petr Julián Eymard, zakladatel Kongregace Nejsvětější svátosti: Tváří v tvář neduhům Evropy a ztrátě víry mezi samotnými katolíky ukázal velký francouzský světec na jediný lék: "Eucharistie, láska k eucharistickému Ježíši".

Květiny k svrchované Boží oslavě

Květiny a Bůh: je to vztah, který při četbě Starého zákona vynikne v celé své síle krásy: "Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemožným stromům, které byly příjemné na pohled a dobré k jídlu" (Genesis 2,9-10). A starobylá tradice takzvané "Slavnosti květin Božího Těla" nemůže tyto akcenty nepřipomínat:.

František je stále více nerzvózní

Možná si papež František dostatečně neuvědomuje, jak to s katolickou liturgií vypadá... anebo možná ano, a tak je i nadále znepokojen, přestože neustále soptí svými dokumenty, činy a projevy. Nový obřad, ekumenický obřad, který vstoupil v platnost v roce 1969 a během let zdegeneroval

Prezident Putin na mezinárodním ekonomickém fóru

V rámci Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra vystoupil na plenárním zasedání ruský prezident Vladimir Putin. Kommersant shromáždil hlavní teze.

Vandalsví potratářů v USA

Válka odpůrců potratů proti církvím a pro-life centrům pokračuje po celých Spojených státech.Kromě případu soudce Kavanaugha jsou ohroženi také soudci Alito a Barrett a jejich rodiny. Biskupové vyzývají k ochraně ohrožených osob. Ale demokraté v čele s Bidenem a Harrisovou a liberální média násilí nadále podporují.

Církev postihlo Tsunami LGBT

To, co nyní zasáhlo církev, je skutečné Lgbt tsunami. Před několika dny jsme napsali, že "neuplyne týden a někdy ani den, aby se v církvi neobjevila nějaká homosexuální iniciativa": byli jsme příliš optimističtí, ve skutečnosti se v posledních dnech množí akce na podporu LGBT.

Synoda o synodalitě - syntéza shromáždění konaného v Madridu

Diecézní fáze synodální synody ve Španělsku skončila 11. června 2022 závěrečným synodálním shromážděním Španělské biskupské konference, které se konalo v Madridu, a oficiálním uzavřením synodální fáze ve Španělsku. Tohoto posledního shromáždění se zúčastnilo několik laických synodních členů.

Psychopatie a blížící se konec

V posledních týdnech se vytrvale hovoří o bezprostřední blízkosti konkláve. Existují dva důvody: papež František by mohl odstoupit z úřadu, jinak by jeho přirozený konec byl mnohem blíže, než je Vatikán ochoten připustit. Nevíme. Dialog, který Bergoglio vedl téměř před měsícem s řediteli evropských kulturních časopisů jezuitů a který publikoval.

Během Františkova pontifikátu byl systematicky zneviditelňován Zelený čtvrtek a postupně bylo utlumováno i Boží Tělo. Tento trend bude pokračovat i v roce 2022.

Bergogliovy fantazie

V rozhovoru s deseti šéfredaktory evropských jezuitských časopisů, jehož úryvky dnes zveřejnil italský deník La Stampa, se papež František vyjádřil nejen k válce na Ukrajině, NATO a třetí světové válce, ale také k otázkám uvnitř církve. Kritizoval přitom "obnovující" síly, protože plody II. vatikánského koncilu lze spatřit pouze v "novém pohledu" na věc.


Zákon podle Františka

Zatímco o reformě římské kurie už není nic nového (související dokument, apoštolská konstituce Praedicate Evangelium, už zmizel z radaru), pozoruhodné je množení zákonů vydávaných přímým rozhodnutím papeže, formou motu proprio, bez účasti kurie. Rozšíření, které je v rozporu s Františkovými neustálými řečmi o synodalitě.

 Dva papežové před soudem dějin

Tyto dva papeže spojil vládní akt, který je oslavil a zapsal do paměti celého křesťanství. Jedná se o promulgaci nového misálu, kterou provedli oba z pověření ekumenického koncilu: v prvním případě tridentského, v druhém 2. vatikánského.

 
 Dovolte mi, abych odpověděl svému přítelu a přispěl k plodné debatě.

Bergoglio dále podporuje M. C. Carrica
 
Předsedou nové komise pro investice František jmenoval amerického kardinála Kevina Farrella, chráněnce bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka, který byl v roce 2018 degradován.
 

Vatikánské úřady odmítly komentovat Římem vyhlášený zákaz svěcení kněží a jáhnů na konci června pro biskupa z Fréjus-Toulonu. Obvyklá strategie ticha hluboce zakořeněná ve zvycích kurie.

Chiara Corbella Petrillo

Dnes uplynulo deset let od smrti této Boží služebníce. Dívka své doby, živá, intuitivní, empatická,  s mnoha zájmy, od cestování po hudbu. "Svatá ze sousedství", která statečně čelila nemoci a byla hrdinnou matkou svých tří dětí, až  sama položila život.

 Výzva k biskupům

Skupina věřících, především rodičů, kteří se starají o zdraví a vzdělání svých dětí, rozhodla vytvořit síť zdola, které svěřila úkol kontaktovat biskupy italské církve a setkat se s nimi a požádat je, aby obnovili svůj úkol garantů celého stáda, podporovali respektování všech postojů a bojovali proti novým proudům rozdělení, které ďábelsky ohrožují Boží lid.

25% nárůst srdečních onemocnění boří vacinolatrii

Izraelská studie nelže: v období od ledna do května 2021 došlo k nárůstu počt.u případů, kdy museli mladí lidé a dospělí ve věku 16 až 39 let navštívit pohotovost kvůli kardiovaskulárním problémům, a to až o 25 % ve srovnání s odpovídajícím obdobím před pandemií a před očkováním

 
Jde o přepis již dříve zveřejněného  videa
 

 
Ve Vatikánu probíhá proces s kardinálem Angelem Becciu obviněným ze zpronevěry a zneužití úřadu za to, že se spolu s dalšími devíti aktéry podílel na mnohamilionovém nákupu luxusních nemovitostí v Londýně.

Františkova přepodivná směsice

Papež František se včera v Santa Maria Maggiore modlil růženec za mír. Od této katolické zbožné formy přešel přímo k setkání světových náboženských vůdců v Nur-Sultanu.

Odstranění svatostánků a desakralizovaná mše

Proč byl svatostánek v posledních padesáti letech odstraňován z hlavního oltáře nebo držen stranou od středu v tolika chámech?


 
Dnešní kněží svatyně, v docela jiných rušných věcech, si na tomto místě ani nepamatují slib Římanů Madonně del Divino Amore v roce 1944, tím méně osobnost tehdejšího papeže Pia XII.

Rozvratné chování nejbohatší církve

Tvrdá linie, která se zdá být na hony vzdálená heslům, jež charakterizovala orientaci synodální cesty, během níž se několikrát objevily výzvy k revizi disciplíny celibátu, k otevření antikoncepce, k zavedení ženského kněžství a ke změně katechismu o homosexualitě.

S narůstající naléhavostí vyvstává otázka tváří v tvář tomu, co bylo zpočátku prezentováno jako zmatek, poté potvrzeno a co se po nahromaděných prvcích jeví jako víceméně deklarovaný cíl: integrace změny církevního učení o homosexualitě, samozřejmě bez újmy na jiných cílech.


Konference pořádaná J.E. Mons. Crepaldi dne 19. května 2022 na mezinárodním online kurzu GLOBALISMUS, SOBERANÍA AND IDENTIDAD NACIONAL. UNA REFLEXIÓN DESDE EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO, podporovaném Právnickou fakultou Papežské univerzity v Argentině za režie Prof. Daniel Passanitiho. Při současném mlčení biskupů dvojnásob zajímavé.


Italský episkopát ve službách ústředního zednářského projektu Římského klubu

Pozorovatelé s údivem zaznamenávají sbližování církve s globalistickou agendou. V posledních letech se nám zjevuje státní církev 21. století. Vysocí církevní představitelé stále častěji mluví o politice a dělají ze sebe mluvčí vlády. Ti, kdo si myslí, že jde o nešťastné náhody, se mýlí. Za papeže Františka je to spíše systém. Poslední příklad: Avvenire, deník italských biskupů, oslavuje Římský klub a jeho zprávu "Meze růstu", která byla zveřejněna před 50 lety.¨

Liturgická revoluce, která vedla k vyhlášení nové mše Pavla VI. (3. dubna 1969), byla předem připravená a přesně naplánovaná, stejně jako všechny politické, filozofické, ekonomické, sociální a válečné revoluce.

Autentický  a nekompromisní komentář biskupa Lengy


Tuto prosbu s názvem Akt lásky k Panně Marii složil v roce 1883 blahoslavený Bartolo Longo, který vyzýval věřící, aby na konci modliteb, které složil, recitovali Zdrávas Maria a přidali modlitbu za jeho blahoslavenou duši .

Po ovoci jejich poznáte je

Již více než 50 let mají architekti, podporovatelé a vykonavatelé liturgické reformy všechny příležitosti, zdroje a výhody k propagaci slávy svých nových obřadů. Měli za sebou nejmocnější sílu na světě (papežství) a všechny biskupské konference světa; všechny univerzitní katedry, ústavy, semináře a kanceláře; veškerá práva na propagandu a publikaci; a téměř neomezené financování.

Nová ctihodná Sandra Sabattini

 Vyznačuje se tolika ctnostmi, dnes zapomínanými a vysmívanými, že 6. března 2018 podepsal papež dekret, který ji prohlašuje za ctihodnou, a tím pro ni nastupuje období předcházející beatifikaci, ke které může dojít, jakmile se dostaví požadovaný zázrak
 

V osobě svatého Stanislava se spojují dvě hluboké lásky: k Bohu a jeho zákonu a k Polsku, které se teprve formuje. Zemřel, protože se svou starostlivostí a důrazným napomenutím snažil pohnout zatvrzelým a ztraceným srdcem polského vládce. Po staletí byl považován za symbol odporu proti tyranii. Jako autorita je příkladem milosrdenství, skromnosti, pracovitosti a píle.

Zapeklitá situace
 
Současně s bergogliovským nenávistným úsilím o likvidaci autentického obřadu mše svaté, rozpoutala se v dněperské oblasti reálná hrozba třetí světové války. Zoufalí ukrajinští biskupové se rozpomenuli na dávný varovný hlas Matky Boží z portugalské Fatimy a požádali Vatikán o pomoc: požádali, aby byl provedeno zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské
 

74 biskupů z celého světa, z toho 48 jen ze Spojených států, píše německým biskupům, aby zpochybnili "ideologický a politický" obrat synody: "Dokumenty nejsou inspirovány Písmem a Tradicí, ale genderem a ideologií. Jdete slepou uličkou.".

Reagujte a postavte se diktatuře, než budete zbaveni dalších základních práv"

Katolíci jako občané mají právo a povinnost ovlivňovat společnost občanskou a politickou angažovaností. Bylo by nezodpovědné dovolit jiným, aby se podíleli na politickém životě národa, zvláště v době, kdy jsou zásady přirozeného práva a morálky ignorovány nebo se jim otevřeně odporuje. Rozhovor s C. M. Viganò."Nastal čas odsoudit zkorumpované a zrádce, vyhnat ty, kteří neslouží lidu, ale hlubokému státu a Novému světovému řádu."

Kardinál Marx proti Katechismu

Koordinovaný útok na změnu katechismu o homosexualitě a divadlo, které bylo vybráno pro tuto bitvu, je synoda o synodalitě. Kardinál Marx v obsáhlém rozhovoru otevřeně argumentuje potřebou revize doktríny, která by legitimizovala homosexuální akty, zatímco zítra, 3. dubna, sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka synody, přímo osloví americkou skupinu LGBTQ, aby ji legitimizovala.

Schwab a jeho perspektivy 

Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab na Světovém vládním summitu prohlásil: "Dějiny se skutečně nacházejí ve zlomovém bodě." Na cestě je hospodářská nestabilita, konflikty mezi světovými velmocemi a čtvrtá průmyslová revoluce.