Menu


Úvod

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Autor tohoto webu PhDr. Lubomír Štula zdraví čtenáře z nemocničního lůžka.
Modlí se za nás a rovněž prosí o modlitbu.
Po dobu své hospitalizace doporučuje k četbě následující text o Piu X.


P. Robert Maeder: Buď – anebo! (o sv. Piu X.) 

 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému
                           
* * *
 

o o o


22. srpna: Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

* * * 

Paradoxně se za dva tisíce let vyskytlo mnoho upovídaných teologů, mnoho hlučných papežů a mnoho domýšlivých a o sobě přesvědčených nástupců apoštolů. Ale církev je neotřesitelně založena na Petrovi, Skále, a na hoře Golgota.

Robert kardinál Sarah, „Síla ticha. Proti dikatuře hluku“ 40

Pestrý jídelníček k uctění Lutherovy reformace

Bergogliova suverénní luteranizace demaskuje současnou církev a odhaluje naprostou slepotu jedněch a hanebnou zbabělost druhých.
 
 

Podle záznamů tajného archivu jeho komisař Pierre Paul Philippe OP se souhlasem kardinála Alfreda Ottavianiho předal obálku s třetí částí fatimského tajemství 17. srpna 1959 papeži Janu XXIII.

 
Byla nejslavnější a víře věrná představená kláštera klarisek v Norimberku a jedna z nejvýznamnějších ženských postav z doby reformace.
                                                                
Modlitba papeže Klementa XI.
 
Jedna z nejkrásnějších  děkovných modliteb po mši svaté.
 

Mimořádně prorocké kázání, které pronesl kardinál Robert Sarah v Saint Laurent sur Sèvres ve Vendée, oblasti, kde při povstání proti revolučnímu násilí bylo vyvražděno na 200 000 lidí. Povstání tehdy likvidovaly francouzské „pekelné kolony“. 
 
 
Mladý františkán a umělec, nedostižný vzor  samotným nebem potvrzené "aktivní účasti" na mši svaté.

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«?

Za 31 let mého kněžství mi mnohokrát položili tuto otázku, a dívali se na mě buďto škaredě (biskupové a spolubratři), nebo zvídavě, či kroutili hlavou jako ti z areopagu (pokud jde o latinskou mši, poslechneme si tě jindy) a někdy také se zbožnými pocity.

Řeholní řád nabízí eutanazii

Belgická větev řádu Broeders van Liefde (Bratři lásky) začala 27 dubna 2017 nabízet v hospicích a nemocnicích duševně nemocným pacientům eutanazii.

 
Úspěšný projektant "magické jednoty"

Biskup Marcelo Sanches Sorondo, současný kancléř Papežských akademií a politické rámě papeže Františka, pochází z vrstev argentinské politické smetánky. Jeho dědeček byl ministrem vnitra a jeho otec Marcel Sanches Sorondo starší, známý politický publicista a pravicový nacionalista, patřil k vedoucím osobnostem politického puče 1955.

Rušení kostelů a postupující islamizace ve Francii

Ve výročí vraždy P. Jacquese Hamela, kterému islámské komando 26. července 2016 podřezalo hrdlo, byl jeho kostel sv. Martina v Sablé-sur-Sarthe zrušen a začala jeho demolice. 
 
 
Podle soudního rozhodnutí byl Charliemu zastaven přívod kyslíku 27. července.
 
 

Profesor Hikoka Vanamuri přežil Hirošimu 6. srpna 1945. Své svědectví podal při své pouti do Fatimy

 
Navýsost aktuální homilie Mons. Lefebvra z 29.  8.1976 v Lille
 

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužby a svátostnou kázeň, byl poctěn cenou papeže Zosima I. Tato cena je udělována od roku 2013.

František změnil názor na Medjugorje?

Při nedělním festivalu mládeže v Medjugorje řekl papežův delegát kardinál Ernest Simoni, že František změnil svůj názor na Medjugorje. Podle Vecernij List prý není pochybností, že papež má pro Medjugorje „optimistické poselství“. Vystoupení kardinála prý signalizuje, že stojíme jen malý krok před konečným rozhodnutím o postavení Medjugorje.


 

José Galat je významnou osobností nejen v Kolumbii, ale v celém španělsky hovořícím světě. Galat je však mužem, který má rád jasnou řeč. Rozpory v pontifikátu papeže Františka nemůže přejít mlčením.

Svědectví o Lutherově smrti

Svědectví osobního sluhy Martina Luthera, které publikoval 1606 v ad Aversa historik Henricus Sedulius.

 Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Maria složila slib čistoty, a tím zdánlivě znemožnila, aby její krása přešla na další pokolení. A přesto se dnes cítí z Boží moci jako Matka nesčetných pokolení, aniž by přestala být pannou.
 

Čistky v argentinském episkopátu budí pozornost.


Když byl v říjnu 1962 zahájen 2VK, očekávali katolíci celého světa oznámení třetího tajemství a zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Komunistické strany mívaly své „orgánové intelektuály“. Papež František je má také. Jmenují se Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa a Viktor Manuel Fernández.


 
Prohlubují  se oprávněné obavy, že papež František se chystá sáhnout na  motu proprio Benedikta XV. Summorum pontificum, a tradiční liturgii, kterou nenávidí,   zatlačit zcela do kouta.  Je  navíc zděšen  skutečností, že právě mladí katolíci, kteří berou svou víru vážně, tíhnou k tradičnímu ritu.
 

Aby se přizpůsobila světu, honí se anglikánská církev jen za tím, co je „korektní“, a dostala se tak do situace, kdy jí hrozí, že se stane obětí vlastního teologického liberalismu.

Lutherovo stanovisko k postiženým dětem

»Jsem pevně přesvědčen, že postižená novorozeňata jsou ďáblem podstrčené kusy masa bez duše, které je třeba utopit«.

 
L´Osservatore Romano si stěžuje na klérus, který není na úrovni doby, a tak zdržuje postup Fratiškovy obrody
 

Není to ojedinělý příběh, ale jedna z epizod, která se řadí k mnoha dalším. Odhaluje spíše znepokojující aspekt osobnosti našeho papeže, který má v mnoha případech velmi daleko k srdečnosti, s jakou ho představují média

Tak jako se Abrahám na hoře Mória svou vírou stal otcem všech národů, tak se Maria díky své víře stala Matkou Církve.

Událost, ke které došlo v roce 1944 v americkém státě Mississippi, velmi jasně ukazuje mateřské prostřednictví milostí skrze Pannu Marii. P. Robert O’Leary SVD (1911–1984), misionář verbista ve státě Mississippi, byl osobním účastníkem těchto událostí a vydal o nich vlastní svědectví. 

Sanchez Sorondo: »Lidstvo prožívá magický okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN«.

 

Je to další skandální výrok liberálního papeže poté, co řekl pro La Repubblica, že Spojené státy by měla řídit světová vláda, a to co nejdříve, pro jejich vlastní dobro.

Nebudeš se ničemu takovému klanět! (Ex 20,4)

Generál jezuitů na kolenou před sochou Buddhy

Šestinásobná novéna k Panně Marii Fatimské

Biskup Thomas J. Olmsted z Phoenixu v Arizoně (USA),   vyzval věřící své diecéze k přípravě na zasvěcení diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v novéně trvající 54 dní.

Obžalovací spis současného pontifikátu

1. března 2017 vyšel na LiveSiteNews Obžalovacví spis čtyřletého Bergogliova pontifikátu

Ostrov světla a pravdy

Arcibiskup arcidiecéze Portland v USA Mons. Alexander King Sample uveřejnil jednoznačné směrnice pro svou arcidiecézi, které odstraňují škodlivé zmatky z Amoris laetitia. Cizoložníci a praktikující homosexuálové musí dodržovat ustanovení morální nauky a svátostného řádu.

Anselm Grün - dokonale bergoglizovaný

„Když pořádám v domě pro hosty v našem klášteře v Münsterschwarzachu kurzy, vždy výslovně všechny zvu, aby přišli k přijímání, protože někteří evangeličtí křesťané se zdráhají. Ale když je pozvu, rádi přijdou".

Odejdi, satane!

Ale jako ve většině západních zemí se rodina v Irsku stala komplexnější, jiná, než tomu bylo doposud. Znovuoddaní, rozvody, společenství stejného pohlaví - to vše je součástí nového pojetí rodiny v Irsku. Je mnoho změn, pro které v tomto kontextu musí církev projevit milosrdenství. Musí být ochotná potkávat rodiny tam, kde dnes jsou. Takto mluví hlavní redaktor Katechismu katolické církve, kardinál Schönborn.


Příklad katolické věrnosti. Kněžna Pallavicini

Uplynulo 40 let od historické události, konference, která se konala 6. června 1977 s mons. Marcelem Lefebvrem v paláci Pallavicini na téma: Církev po koncilu.

»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem.

Neuvěřitelná liturgická inovace

25. června uděloval biskup Fonlupt skandálním způsobem kněžské svěcení v své katedrále. Biskup měl při tom na čele „třetí oko“ a obohatil obřad magickými indickými rituály.


Konkrétní příklad rozkolu

K čemu povzbudil americký biskup amerického biskupa

Quo vadis, Bergoglio?

Není nutné být jasnovidci nebo proroky, abychom konstatovali, že církev se ocitá v hluboké krizi, která nemá precedent, kterou zahájil 2. vatikánský koncil a  která ve Františkovi našla šoféra, který se rozhodl bez milosti šlápnout na plyn tohoto revolučního stroje

Deset let od Summorum Pontificum

Papež Benedikt vícekrát opakoval, že papežové nejsou pány liturgie, ale mají jí sloužit. Svatý stolec se dlouho choval, jakoby mohl tradiční ritus zakázat a následovat tak názor většiny biskupů světa.


Anti-církev potřebuje přiměřené anti-tovaryšstvo

Pater James Martin patří k nejznámějším jezuitům v USA. Pokládá se stavitele mostů mezi katolickou církví a LGBT- komunitou. Nemá zájem prezentovat homosexuálům biblickou nauku o homosexualitě, nýbrž naopak přivést katolickou církev k uznání a přijetí homosexuality.


Bergoglio nehodlá vstoupit do dějin   jako přechodný papež

Propuštění kardinála Müllera představuje nejhlubší zásah Bergoglia do římské kurie. Jestliže prvním mužem římské kurie je státní sekretář, pak prefekt Kongregace pro nauku víry je jeho nejdůležitějším spolupracovníkem

 "Satan bude vládnout falešné církvi."  Bude, nebo  už vládne?

Za nedlouhou dobu, kdy skočil v koši druhý kardinálský dopis papeži Františkovi, došlo k ještě většímu prohloubení vnitrocírkevního zmatku. Biskupové a biskupské konference se vyslovují protikladně k základním otázkám víry a morálky a svědčí tak o vnitřním rozkolu. Papeže Františka je možno zcela oprávněně obvinit, že neplní primární funkci svého úřadu.

.

Vatikánská policie ukončila homo-orgie ve Vatikánu – alkohol, drogy, luxus

Vatikánská policie   provedla razii a v jednom paláci a učinila přítrž homo-orgiím s velkým množstvím alkoholu a drog. Kolik osob se orgií účastnilo, nebylo oznáme


Dvakrát z USA

»Církev má nejen autoritu, ale také vážnou povinnost trvat na zachovávání autentické nauky o manželství a zachovávat a prosazovat posvátnou hodnotu manželského svazku«,

Výroba světového náboženství na běžícím pásu

Šokující video s Bergogliem mezi dalšími náboženskými pohlaváry

Nacházíme se v úplné krizi víry

Mons. Nicola Bux upozorňuje papeže, že každý jednotlivý křesťan může od něho požadovat jasno ve víře. Heretická tvrzení nemůže pronášet, a to ani soukromě. Jinak je jeho řeč rovněž heretická.

Modlitba Pia XII. k Ochránkyni Říma

Připomeňme si modlitbu k Panně Marii Pomocnici, kterou napsal Pius XII. k Mariánskému roku 1954, kdy slavnostně korunoval v bazilice Sv. Petra prastarou ikonu Salus populi romani, uctívanou v bazilice Santa Maria Maggiore.

Apel na srdce Církve

Jasná Paní přicházející z nebe dává jako odpověď člověku naší doby Pravdu věčného evangelia, kterou potvrdily nadpřirozené události a historická fakta. Fatima nám říká, že dějiny náležejí Bohu a jen v jeho světle můžeme číst události, jak hrozby, tak zaslíbení: to vše závisí na nás, zda dáme prostor evangeliu a Božímu slovu, které se k nám snížilo v čase a v dějinách. (S.M.Lanzetta FI)

Je to div, že tento papež neodpovídá?

Bohužel ne! Tato odpověď se nám jeví jako samozřejmá: protože tento papež odpovědět nemůže.

Viktor Orbán odmítá Eurabii

S růžencem proti Boko Haram

Růženec se osvědčuje také proti hrozbě islámského terorismu, aby se zastavila metla islámské invaze kamuflované humanitární nouzí a podporovaná ustrašenými vládami neschopnými jediného odvážného činu, ale jen nejhoršího ideologismu.

Epidemie se šíří bez zábran

Dva nejnovější případy Bergogliovy interpretace Amoris Laetitia

Anticírkev a její antipastýř

Anticírkev je »anti« se vším všudy, svého suverénního antipastýře nevyjímaje. Skutečnost, že Bergoglio si je obdivuhodně jist svou věcí, znamená, že se plně spoléhá na svou delegující instanci a zcela nadpřirozenou delegaci pravé církve vůbec nebere v úvahu; počíná si tedy prakticky jako člověk bez víry.

Bergogliův atak na nepohodlný dokument

Mons. Gilfredo Marengo, docent Papežského institutu Jana Pavla II. bude koordinovat komisi, která je pověřena vypracovat novou interpretaci encykliky Humanae vitae. Komisi jmenoval papež František u příležitosti 50. výročí zveřejnění encykliky.

Nástup anticírkve - Závěr

Amoris laetitia je katalyzátor, který vytvořil rozdělení nejen mezi biskupy a různými biskupskými konferencemi, ale rozdělil také kněze od jejich biskupů, jedny od druhých a mezi laiky zasel strach a zmatek. Jako trojský kůň vnáší Amoris Laetitia duchovní zkázu do celé církve, ale je výzvou k odvaze a překonání strachu.

Nástup anticírkve 2

Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo má moc uvrhnout duši i tělo do pekla.  Hrozby našemu tělu mohou vyvolat velký strach, ale tento strach může být přemožen posvátným strachem úcty. Bázeň Boží vede k poslušnosti tj. k zachovávání jeho přikázání a k lásce k životu v pokání.

Nadešel  nástup anticírkve

Když se 16. října 1978 objevil v lodžii chrámu Sv. Petra Jan Pavel II., pronesl slova: „Neboje se!“ Dnes s odstupem 39 let ve světle událostí, které postihly současný katolicismus, jeví se tato slova nejen jako prorocká, ale také jako výzva připravit se k boji.  

Kdo vraždí, věří v určitou přesnou doktrínu

Musel přijít muslim, aby nám řekl o islámu slova, která papež a biskupové nemají odvahu vyslovit, nebo je vyslovit nechtějí.

Polští biskupové jednoznačně: na nauce o manželství se nic nemění

 

Jak pohřbít Benedikta

Ačkoli Benedikt ještě žije, František hledá způsob, jak ho pohřbít. František od počátku svého působení praktikuje agendu, proti jaké se Josef Ratzinger stavěl po celý svůj život.


Po odpadu k marxismu nastoupila kapitulace před islámem

Nový předseda italské biskupské konference kard. Gualttiero Bassetti reagoval na vraždu 35 egyptských křesťanů slovy: »To, co provokuje násilí a terorismus, nejsou náboženství«.

Svatý Mikuláš v Moskvě

Rusko se obrátí

To je nápis, který se nachází na hrobě Řehoře Augustina Marie Šuvalova na hřbitově Montparnase v Paříži. Tento ruský barnabita se obětoval jako oběť za obrácení Ruska

 Pravda si pomáhá na světlo

Opětovné setkání se sympatickou americkou konvertitkou

Plánovitá destrukce s překážkami

Z italských biskupských jmenování je možno vyčíst Begogliovu taktiku: čím významnější stolec, tím progresivnější biskup.Biskupská jmenování jsou klíčovým prvkem Bergogliovy strategie

Kardinál Arinze: Berte vážně fatimské poselství o pekle

Lidé, kteří pokládají peklo za vynález církve, aby zastrašila lidi, měli by se vážně zamyslet nad poselstvím, které nám zjevila sv. Panna ve Fatimě před sto lety.

Belgický episkopát vzorem smutné jednoty

Satanova poslední a rozhodující výzva

Satan vystoupil s poslední a strašnou výzvou, aby dokázal, že je schopen zkonstruovat „proti-stvoření,“ a lidstvo bude jeho podvodem tak uchváceno, že uvěří více jemu než Bohu, který je stvořil.  (Kardinál Caffara 19. května v hotelu Columbus v Římě)

 

Přišel do Fatimy přesně proto, aby pronesl slova, která jsou v protikladu ke všemu, co bylo dosud v této svatyni proneseno jinými papeži, kteří sem přišli jako poutníci.

Bergogliovská reinterpretace fatimského poselství

»Beze mne nezmůžete nic«

Lidé dnes chápou své zabezpečení jako samozřejmost a ani je nenapadne, jak je právě tento současný systém zásobování zranitelný. Scénáře blížící se pohromy mluví o tom, že velká kalamita začne právě v této oblasti.

A Ježíš? Nikde ani zmínka

Právě jsem shlédl vaše měsíční video pro světovou síť modlitby. Bylo věnována mladým. Nikde ani jedna zmínka jména Ježíš. Nikdy, ani omylem, ani jako příklad velkého člověka.

<