Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 

+++++++++++++++++++++V MĚSÍCI NEBESKÉ KRÁLOVNY

vstup

 
 
 
 
 
 
 
Zdrcující aktuálnost textu starého více než 100 let, kdy Pius X. nařídil francouzskému episkopátu, aby se nechal okrást o všechnoa, ale v absolutní chudobě setrval u pastoračního mandátu: zachovat a předávat víru.
 
 
Učitel církve  a Atanáš  Západu nám vysvětluje, co nám Bůh připravil a k čemu jsme povoláni.
 

Byl právě fatimský den 13. května, kdy byla v Burkina Faso rozbita socha Panny Marie nesená v průvodu věřících, kteří pak byli zavražděni a tentýž den se v Turíně v mariánské svatyni La Consolata   konala přednáška Proč muslimové uctívají Marii jako Ježíšovu matku.

 
Roberto de Mattei na Rome Life Forum 2019

Nacistický důstojník zachránil poklad kláštera Montecassino

V roce 1944 spojenecké letectvo bombardovalo opatství Montecassino, ale málokdo ví, že předtím už většinu drahocenných rukopisů, dokumentů, relikvií a obrazů odvezli nacisté do bezpečí.

Eucharistický zázrak maličké blahoslavené

Tak toužila po svátostném Ježíši, že sestoupil z ráje, aby ho přijala. V nastalé extázi se Imelda navždy spojila se svým Snoubencem.

Je to pozoruhodné a zarážející, že  v současném období panující záplavy nejtěžších hříchů se vůbec nemluví o tom nejpodstatnějším a nejzávažnějším: o hanebných urážkách nejsvětějšího a nejdobrotivějšího Boha, a o jejich nepředstavitelných důsledcích. Je to znamení hlubokého obecného zatmění víry a ztráty úcty a lásky k Bohu v církvi na všech jejích stupních.Byly položeny již před pěti roky.  Ale kde jsou příslušné odpovědi?
 

Bergoglio nemá ani v nejmenším ochotu ustoupit od své heretické záliby a chvály »mnohosti náboženství« Je to  sama podstata Bergogliova světového názoru a smýšlení. Je to faktická ideologie svobodných zednářů, kterou Bergoglio  cílevědomě přijal a sdílí. A  episkopát k tomu mlčí.

 Nebeský Otec nejvyšším způsobem vyzverdl a vyznamenal vzenšenost mateřství, když pro svého Syna připravil  právě tuto cestu skrze nejčistší Pannu a Matku 
 
 
V obšírném rozhovoru Dianou Montagna zdůvodňuje prof. Claudio Pierantoni   své rozhodnutí podepsat Otevřený dopis biskupům, který připisuje papeži Františkovi obvinění z hereze.

V jakobínské Francii a v SSSR se kostely bouraly, dnes jsou stále více vyprazdňovány od víry, od liturgie, chvály, od kléru i věřících, a podstupují mnohoznačné transformace: jsou prodávány, pronajímány, kolonizovány, ochuzovány a profanovány....

Potřebujme jen multikulturní, interkulturní a ekologistické

Takové je síto síto pro generální představené ženských řeholních řádů.

Antropologický zvrat 2VK  a jeho důsledky v liturgii 
 
 Dokumentem tohoto zvratu je konstituce Gaudium et spes, ve kterém dochází ve falešném  optimismu k  smírnému objetí církve s moderním světem.
 
 

Je neschopný pomáhat věřícím v boji proti Zlému
 

Luigi Orione dramaticky předpověděl 25. června 1913: U modernismu a polomodernismu to nekončí, dříve nebo později se přejde k protestantismu a ke schizmatu uvnitř církve, které bude tím nejstrašnějším, jaké svět ještě neviděl.

 
 
Uzdravení na přímluvu ctihodné Concepción Cabrera de Armida 
ve prospěch Jorgeho Guillerma Treviña Gutiérreze, 
které se událo ve městě Monterrey N. L., Mexiko, ve čtvrtek 22. května 2008.
 

V bazilice Naší Paní Guadaloupské v Mexiko City byla prohlášena za blahoslavenou ctihodná služebnice Boží Concepcion Cabrera de Armida zvaná Conchita. Je to první mexická žena laička pozvednutá k úctě oltáře.

 

Mnozí z vás vyjádřili své starosti o církev na Srí Lance a připojili své modlitby po útocích o Velikonoční neděli. Chtěl bych vám poděkovat a informovat vás tímto článkem o situaci

Významní církevní  i laičtí odborníci obviňují papeže z hereze

Obšírný dokument ze stránek Chiesa e post concilio


Zprávy o démonické historii Theodore McCarricka jsou pohřbeny ve vatikánských archivech. A dokud tyto otázky nebudou zodpovězeny, skandál sexuálního násilí v Církvi nadále potrvá.

 
 
Počet pronásledovaných křesťanů na celém světě je asi 300 milionů. Každý sedmý křesťan žije v zemi, kde panuje pronásledování křesťanů.

Barbarské masové útoky islámských teroristů a sebevrahů na katolíky - účastníky svátečních bohoslužeb otřásly celým světem, jen ne současnými bergogliovskými intereligionisty.

Kardinál Eugenio Pacelli v Notre Dame 13. 7. 1937
 
Kolik těch, kteří jako apoštolové v Getsemanech ve stejném okamžiku, kdy zatýkali jejich Mistra,   jsou ospalí ve své slepé nevědomosti, v přesvědčení, že hrozba, která dopadla na svět, se jich netýká, že za ni nemají žádnou odpovědnost.
 
 
Bavorský prelát nám toho ještě mnoho dluží. Na vytváření podmínek  pokoncilní katastrofální demoralizace se svým koncilním působením význmamně podílel.
 
 
Koncil plně v režii masonerie. Ovocem je dnešní rozvrácená církev
 

Kajetána Tolomeo byla nucena strávit 61 let svého života na lůžku, ale nalezla tolik síly a radosti, že spojovala toto své utrpení s utrpením ukřižovaného Ježíše a obětovala sama sebe za spásu duší.

Svatý týden 2019: chrám hoří!

Proč požár katedrály Notre Dame vyvolal velké pozdvižení na celém světě? Protože Notre Dame mimo svou vnitřní hodnotu je také symbolem. Všichni psali: symbol křesťanství, symbol svědomí Západu, symbol kolektivního kulturního dědictví, symbol evropské identity, symbol národních dějin Francie


Aldo Maria Valli s Roberto de Matei o pošlapávání nauky cíkve, pokrytectví a lži a plánech na zničení nejvýznamější církevních struktur.

 

 
Mladá žena vypověděla válku Bohu a propadla se až do předsíně pekla. Ze Satanovy kněžky se stala milovanou učednicí Kristovy lásky.


Požáry v chámech, poškozené kříže, vpády feministek a satanské symboly. Po četných profanacích v únoru také v měsíci březni pokračovaly případy svatokrádeží v nejméně v patnácti případech.

Všechny intriky a kuriozity spojené s volbou Bergoglia byly publikovány v knize, kterou vydal vatikanista O´Conell. Všechno to, co kniha obsahuje, mělo zůstat skryto v absolutním tajemství. Popisuje to v Catholic Culture novinář Phil Lawrer.

Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

Označovat římsko-arabský dokument za projev hereze je zcela nedostačující, neboť v tomto případě se jedná o jednoznačnou apostazi. Jediná Bergogliova věta nenechává v dvoutisíciletém náboženství kámen na kameni.

Matka Cànopi -  obdivuhodně "plodná ¨ jako svobodný vězeň Boží
 
Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života.
 

 
 
Jeho sesazení není pro mě aktuální pro tento konkrétní historický okamžik, ale všechno se může změnit ze dne na den.
 
 
Bergogliovy hereze jsou jako rekordní vysoce výkonní červotoči a lýkožrouti

Tento papež se nám nelíbí

 Téměř neuvěřitelné. Tento text četl svět ji půl roku po Bergogliově nástupu
 
Žaloba jednoho kněze, který se nehodlá vzdát...

Je neuvěřitelné, aby tváří v tvář viditelnému úpadku, který se stále víc šíří, nenašel nikdo konečně odvahu poukázat na zdroj zkázy a prolomit tabu

Bergogliovo zavádění heretického paradigamtu se neděje jen slovy, ale celým jeho jednáním, všemi gesty včetně jeho zapřisáhlého mlčení, při kterém se opírá o své domněle nedotknutelné suverénní postavení všemohoucího diktátora. Je to ve skutečnosti ten nejpodlejší způsob plánovitého a systematického podvádění a svádění pastýřů i ovcí na scestí, přesně podle záměru a taktiky Otce lži.