Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově příchozí

 

 
0 0 0
 
 
 

Drazí přátelé, mnoho věcí se událo v neděli 12. ledna, když papež Benedikt XVI. a kardinál Sarah oznámili vydání nové knihy. Je jasné, že jsme vstoupili do nové fáze krize, která zjevně zaplavila papežství v roce 2013. Snažím se stále představit fakta takovým způsobem, aby si všichni mohli udělat vlastní závěr. Nuže, zde jsou fakta posledních 35 dnů.

 
Ulehčení z toho, že papež František v QA nesáhl na kněžský celibát, je v katolické církvi zřejmé. Některé kruhy zůstávají nicméně zdrženlivé a kladou otázku, jak dlouho to bude trvat, než dojde k novému útoku na celibát. To je pochopitelné. Jakkoliv oprávněné je uspokojení ze zadržené revoluce, celková analýza QA je nicméně nezbytná.
 

Doufejme, že papež František si uvědomí nezbytnost zachovat autentickou kontinuitu církve, věrnost její prastaré moudrosti – a nikoliv freneticky usilovat o změnu ve jménu změny. Tato naděje je plně v souladu se synovskou úctou věřících, jakou jsou povinni Svatému otci.

Papež František - vrtošivý pastýř 1

J. Mahoney zhodnotil 6. února 2020 v National Review Magazine velmi střízlivě a jasně evidentní problémy současného pontifikátu. Tento nekompromisní portrét  přichází ve chvíli, kdy Bergogliova mašinerie překvapivě zadrhla  a kdy je opravdu nezbytné srovnat si rozvážně a bez emocí, s kým máme tu čest.

První dojmy z Querida Amazonia 12.2. 2020

Zdá se, že zafungoval oheň na zneškodnění zásahu Sarah /Benedikt. A Bergoglio? Pokračuje ve své praxi říct i neříct a otevírá nové spirály pro zmatek a především pro rozvrat pomocí praxe, zahalené ve výrazech zamlžených a pochybných, ale dobře známých ze samotného záměru.

Náhlý STOP pro „viri probati“; selhání synody o Amazonii; otevřený rozpor s Německo-amazonskými biskupy. Těmito třemi body je možno uzavřít dynamiku, s jakou se rozjela posynodní exhortace papeže Františka Querida Amazonia (Milovaná Amazonie) prezentovaná 12. února 202

Nekompetence, lajdáctví, pohrdání věřícími katolíky, arogance, ideologie chameleonství. Vatikán shromažďuje tyto charakteristiky, které jsou typické pro církev „na odchodu“. Ale zatímco v jiných případech se vyskytují po jedné nebo dvou, u Marcela Sanchceze Soronda kumulují všechny. Dotyčný prelát figuruje jako kancléř Papežské akademie pro vědu a Akademie pro sociální vědy, a to již od roku 1998.

"Lev z Münstreru" ke svým dnešním nástupcům

Dobrý Bůh mi dal postavení, které mě zavazovalo nazývat černým to, co bylo černé, a bílým to, co bylo bílé, tak jak se to říká při biskupském svěcení.

Rozhodný hlas arcibiskupa Aguera

Viri probati a jáhenky? „Synoda byla zarážející, je to plod progresismu v církvi“. „Řím musí zasáhnout dříve, než bude pozdě a skandální návrhy budou prosazovány“. Zneužívání u kléru? „V diecézích jsou faktická a autentická lobby kněží gayů. Pachamama? „Papež jako Lev Veliký by nikdy nedovolil takovou zcestnost“.

Papež Pius XII. o kněžství a apoštolátu

Promluva Jeho Svatosti Pia XII. k římským farářům a postním kazatelům ve středu 6. února 1940

Jedna z   proměn Západu v zemi kdysi katolické

Znehybněli jsme úžasem nad církví, která se otevřela středo-levicovým vládám a přestala mluvit o soudu, hříchu a peklu. Uvěřili jsme, že skončil komunismus ve své podstatné formě jako bezbožný a zvráceně démonický  a přežil jen v Číně

Kartuzáni na útěku

V jediném německém kartuzíánském klášteře v Marinau am Bad žilo 10 kartuziánů.¨Do kláštera náhle nastoupil vizitátor.

V roli pokusného morčete 

Příběh Keiry, dívky, která se rozhodla spolu s dalšími obětmi podat žalobu na kliniku Tavistock v Londýně, známé svými procesy blokování puberty nezletilých s vyhlídkou na chirurgickou změnu pohlaví.

Bergoglio pošlapává církevní kněžský celibát

Zpráva, kterou anticipujeme, visela ve vzduchu, ale potvrzují ji rezervovanou cestou někteří biskupové, kteří obdrželi část (nikoliv celou) apoštolské exhortace papeže Františka o synodě k Amazonii.

Jak je tomu vlastně s celibátem

Mezi mnoha prameny které dokazují existenci povolání ke zdrženlivosti kněží, vyniká svou kvalitou práce kardinála Sticklera (1910-2007) [1], vydaná asi před třiceti lety, která dokázala: není pravda, že kněžský celibát a s tím související zdrženlivost je pozdní praxe prvotní církve, a není pravda, že církev souhlasila s pokračováním manželství kněží.

Don Bosco, apoštol tisku

Z jeho brožurky pro rodiče

Islámské enklávy ohrožují Francii

Celé městské čtvrti jsou rukojmím islamistů. Potvrzuje to dokument, který pro prefekty vydal francouzský ministr vnitra Aristofane Castaner. Podle údajů DGSI (Generální ředitelství vnitřní bezpečnosti) je 150 zón v područí islámu.

Panna Maria, o které hovoří kněz Tognetti

»Maria říká, abychom se modlili růženec? Maria žádá zasvěcení Ruska? Maria říká, že můžeme přispět ke spáse světa, když budeme přinášet oběti a konat pokání? Abychom řádně světili neděli? Proč tedy neposlechneme a neuvěříme, že právě toto je cesta vytyčená pro církev v tomto čase?
+1

František ekonomický, nebo pravý a svatý?

Papež Bergoglio přijal jméno František, aby převrátil církev podle zfalšovaného obrazu sv. Františka nehistorického, protikatolického, a degradoval k účelům sociálním, politickým a ekonomickým

Co v našich médíích těžko najdete

Prezident Trump, první americký prezident na pochodu za život

Antikrist podle Reinharda Raffalta

V roce 2017 nakladatelství XV.it publikovalo v řadě Antaios zajímavé úvahy o Antikristu. Jednalo se o knihu Der Antichrist Reiharda Raffalta (1923-1973), muzikologa, německého spisovatele, velkého apologety katolické tradice a kritika 2VK a pokoncilního kursu v církvi.

Evropa: 2019 dosáhly agrese proti křesťanům historického maxima

Institut Gatestone registroval tisíce článků, policejních zpráv a parlamentních stížností, informací veřejných médií a speciálních blogů ve Velké Británii, Francii, Německu, Irsku, Itálii a Španělsku.

Manifestace proti německé "synodě"

V Německu se uskutečnila první veřejná manifestace proti německé biskupské konferenci, která se konala formou Acies ordinata 18. ledna na Oldeonplatz v Mnichově. Mezi kněžími, kteří doprovázeli manifestaci, byl také Mons. Carlo Maria Viganò, který přibyl do Mnichova inkognito, aby svou účastí podpořil manifestanty.

Oženit kněze znamená konec víry

Rozhodný protest holandského biskupa. Pravým tématem je nedostatek víry, který se nevyřeší přijetím ženatých kněží.
 
Co si o jednotě myslí sám Pán.  Z pokladů sdělených blahoslavené Mexičance Conchitě Armidě

Hlásat Krista, dědictví františkánských prvomučedníků

Letos uplynulo 800 let od zrození pro nebe 5 františkánských mučedníků, zabitých 16. ledna 1220 v Maroku, kam je poslal sv. František z Assisi. Jejich svědectví stejně jako setkání sv. Františka se sultánem tvoří dnes často opomíjený základ: nezbytnost hlásat Krista všem národům, včetně muslimů.

Poučné nahlédnutí do vatikánského zákulisí

Gänswein filtroval všechny informace, které dostával Benedikt XVI. od počátku jeho pontifikátu. Osoboval si právo rozhodovat o tom, co je vhodné, aby mu bylo doručeno, a co ne.

Další setkání spřízněných duší

Bergogliovo nejnovější  upřímné vyznání Scalfarimu: Církev je nucena stát se modernější: musíme táhnout s chudými a slabými, nikoliv s bohatými a silnými. Planeta je ohrožena, klima musí být naší první starostí. Pohání mě jediné přání, aby naše církev přežila, tím, že se přizpůsobíme modernímu duchu civilní společnosti.

Pan Gänswein umí zapřít nos mezi očima

Jeden z dopisů mezi koautory knihy Z hloubi našeho srdce

Kardinál Hummes moblizuje biskupy

Tímto způsobem se mají sjednotit k prezentaci Exhortace a učinit ji přístupnou pro věřící, jinověrce a pro všechny lidi dobré vůle, pro média, akademický svět a ostatní, kteří zaujímají postavení autority a vlivu.

Ratzinger a Sarah jednoznačně za celibát

Tajemství ďábelské lsti,  jak naočkovat  církvi  aktuální smrtelný nádor

Enrico Maria Radaelli: Pokusím se vyložit něco, co se jeví jako jediná pravá hermeneutika k výkladu 2VK, jak zachránit církev ze zkázy, jakou představuje její současný učitelský úřad. Jde o naoko nevinnou přesmyčku v tajemství božské Trojice: plodem je triumfální nástup falešné lásky, která se   neřídí pravdou.

Na obranu Ježíše Krista a katolické pravdy

Po webech krouží kázání biskupa Mons. Giampaolo Crepaldiho o svátku Zjevení Páně, které tvrdě napadá „liberální intelektuály“

Jaké dogma, taková církev. Žádné dogma, žádná církev

Dějiny světa jsou teocentrické, lépe řečeno kristocentrické, a vůbec ne antropocentrické. Modernista chce něco zcela opačného, pro něho prvním aktérem nad národy a dějinami je duch světa. Bůh Trojice je nula.

Zapírané Třetí fatimské tajemství se naplňuje

»Viděla jsem cizí církev, která bude zřízena proti všem pravidlům – jako nová pravověrná církev Říma. Církev je ve velkém nebezpečí. Nauka je protestantská, schizmatická a všude se šíří. Dovedně jsou ohrožovány samotné její základy. Viděla jsem mnoho pastýřů, kteří si dovolovali přijímat ideje, které jsou pro církev velmi nebezpečné.

Nejčetnější příčina smrti v roce 2019

V uplynulém roce připravily záměrné potraty v celosvětovém měřítku o život 42,4 miliony osob (z celkového počtu 58,6 milionů úmrtí), tedy mnohem víc než AIDS, rakovina a války.

Osamělý obránce pronásledovaných křesťanů

Je jím Viktor Orbán, maďarský ministerský předseda,  na kterého mediální mainstream vytrvale útočí. Žádná jiná evropská vláda neinvestovala tolik prostředků, času a diplomacie tomuto argumentu jako maďarská.

Tajemství židů a pohanů v církvi

Někteří katolíci se absurdně domnívají, že vztah mezi křesťanstvím a židovstvím se poprvé v dějinách řešil deklarací Nostra aetate (1965) zveřejněnou na závěr 2VK. To je zcela nelogické, jak teologicky, tak historicky.

Korunovace Karla Velikého - Vánoce křesťanství

O vánoční slavnosti roku 800 došlo ke korunovaci Karla Velikého, a tím ke zrození Svaté Římské Říše, jejímž posláním bylo přinést evangelium do barbarských končin severu a vytvořit tak jednotu pod vedením římského papeže.

Svatý Bonaventura o Marii  

Mezi autory, kteří se věnovali otázce spolupráce Panny Marie na vykoupení, vyniká zvláště sv. Bonaventura, nejen jako doctor seraficus, ale protože byl schopen poskytnout elegantní řešení této otázky. Je znám nejen svým christocentrismem, ale také jako mariolog. Jméno Maria se v jeho spisech objevuje asi na 3000   místech                           

O  čem svatí nemají žádné pochybnosti

Titul Maria jako Spoluvykupitelka je naukou, která má své kořeny v Písmu svatém (Geneze a Apokalypsa) a nachází teologické prohloubení již u raných církevních Otců jako sv. Justin a sv. Irenej, kteří mluví o »nové Evě« a zvláštní spolupracovnici Ježíše Krista, nového Adama, na díle vykoupení.

Maria Spoluvykupitelka opěvovaná  v prastarém hymnu

Výzva k uznání tohoto titulu zaznívá ze třetí sloky mariánského hymnu O gloriosa Domina, který se zpívá o mariánských svátcích v ranních chválách. Autorství je připisováno sv. Veneciánovi Fortunato (530-607)

Bergogliova nová církev

Teprve ve světle poslední etapy zvané amazonská vycházejí najevo v celé své nahotě všechny dílčí postupné kroky, které od okamžiku Bergogliova podvodného nástupu na papežský stolec představují jednoznačný záměr: zcela pošlapat legitimní Kristovu církev se vší její naukou, strukturou a svátostným řádem a nahradit novou pseudocírkví, která stojí plně ve službách světa a satana.

Závážná obvinění papeže Františka

Tragická parabola tohoto pontifikátu pokračuje sérií rozhodujících zvratů. Není dne, kdy by se něco nepřihodilo: z nejvyššího trůnu papež pokračuje v bourání Petrova Stolce a používá nejvyšší autoritu nikoliv k tomu, aby vyznával, nýbrž aby popíral; nikoliv aby utvrzoval, ale aby vedl na scestí; nikoliv aby sjednocoval, nýbrž rozděloval; nikoliv budoval, ale bořil

Teologogický míšenec papeže Františka

Teologie papeže Františka je „míšenec“, protože směšuje pravdu s bludy, vytváří zmatený amalgám, ve kterém nic není jasného, vymezeného a rozlišeného. Všechno se vyhýbá jakékoliv definici a zdá se, že protiřečení jsou duší jeho smýšlení a jeho mluvy

 

Bergoglio opět rouhavě o Matce Boží

V rámci mše svaté v den památky Panny Marie Guadeloupské Bergoglio opět hanobil Matku Boží; učinil z ní pouhou jednu z učedníků, která nemá žádný podíl na vykoupení lidstva.

Finanční skandály kompromitují Bergogliovu proklamovanou dobročinnost

Schizmatická německá synoda na plné obrátky

Německá biskupská komise pro manželství a rodinu stanovila, že homosexualita je normální sexuální predispozice pro legalizaci antikoncepce. Nastupující rakouský biskup se ihned zařadil k odpůrcům celibátu.

Nový prefekt Tagle. Konec misijní církve?

P. Weinandy: »Nakonec bude mít církev papeže, který je hlavou katolické církve, a současně faktického vůdce církve schizmatické. Jelikož je hlavou pro obě, zůstává vnějším reprezentantem v jedné církvi, i když je skutečností, že jsou dvě«.

Vychází tiskem jedno ze sedmi významných schémat, která schválil  1962 pro koncilní jednání papež Jan XXIII., ale která se kvůli podvodu nedostaly na pořad.

Co se děje v revoluční Latinské Americe?

Kdo pozorně sleduje latinskoamerický prostor, musí konstatovat, že se zde uplatňuje gigantický plán pečlivě připravený a financovaný extrémní levicí,


Kdo byl dosud tím nejhorším papežem v dějinách církve?

Kdo se domnívá, že Duch Svatý volí a neomylně vede každého papeže, je usvědčen z omylu a riskuje, že poskytuje církvi tu nejhorší službu.

Církev v těžké krizi

Duch našich otců křičí z jejich hrobů, zatímco Řím pozvedá bílý prapor kapitulace a rezignace na katolickou víru. Toto věčné město, pokřtěné krví prvních mučedníků, tvých předchůdců, pod tvojí kontrolou se vrací ke svým pohanským kořenům.

Žába na prameni

Největší a nejhanebnější zločin proti církvi a lidstvu, kterého se dopustili   papežové XX. století včetně svatořečených.


Synodní podvod v celé nahotě

Synodní proces“ byl vymyšlenjakožto  nástroj, jak prosadit závažné změny v sebepojetí a katolické praxi, pro které neexistuje žádná garance  nauková, teologická ani pastorační.

Záměrné mlčení o masakrech na křesťany

Křesťanští mučedníci nemohou být připomínáni, aby nezastínili „perzekvované“ Židy, feministky, LGBT a komunisty, kteří mají svého eminentního zastánce i v papeži Bergogliovi.

Ateisté zahanbují věřící

Brzy budeme mít po boku ty nejostřejší nepřátele křesťanství, kteří budou s námi hájit potřebu nové evangelizace Západu počínaje manželstvím.

Věří Bergoglio v božství Ježíše Krista?

Bergogliův totem

Kdo je to Scalfari?

Ptal jsem se, jak mohl papež zvolit zahájení svého pontifikátu a jeho zdůraznění tím, že vzdal tak velkou poctu jednomu z nejzarytějších nepřátel církve.

Velechrám sv. Petra vyžaduje očištění exorcismem

.

Nová postava v čele biskupů USA

Nejde o změnu kurzu, ale pouze o změnu jména

Boj o americkou pevnost

Biskupové USA jsou dnes v církvi velmi významným faktorem, protože zde existují dobře organizovaná společenství, která nehodlají kapitulovat před duchem času. Nebojí se panujícího kulturního boje, kterého se Bergoglio tak rád straní.Hlavní papežova zbraň jsou jmenování na vedoucí místa v církvi, na biskupské stolce a do kardinálského sboru

Individualismus a rozvody jsou pramenem smrti

Tři aktuální postřehy

Události, které stojí za povšimnutí

Existuje reálné řešení současné kritické situace?

Paolo Pasqualucci reaguje na rozhovor, který vedl s kardinálem Burkem Ross Douthat. Kardinál Burke v něm prohlásil, že podle jeho názoru neexistuje žádný nástroj univerzální církve, který by mohl čelit současné kritické situaci.

Protest sdružení katolíků  z okruhu kléru a vědy proti rouhání papeže Františka

Méně dobrotivá tvář idealizované bohyně

Inkové představují někdejší nejvyspělejší domorodou kulturu v Jižní Americe. Právě na ni narazili Španělé při objevování nového kontinentu. Inkové uctívali Pachamamu jako „dračí bohyni", které byly přenášeny zvířecí a v důležitých případech také lidské oběti. Těmi podle dosavadních nálezů byly výlučně děti.

Mons. Athanasius Schneider: Amazonské ceremonie jsou rouhání a mají kořen v druhém vatikánském koncilu

Hnutí modernismu proniklo do církve. Dosáhlo zde svého vrcholu ve 2. vatikánském koncilu a využilo tohoto shromáždění jako nástroje k největšímu rozšíření teorie relativismu, antropocentrismu a naturalistické teologie v liturgickém životě a pastoraci v církvi.

Nová zpráva z Akity

Podle zprávy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, která v roce 1973 přijala při třech různých příležitostech poselství od Panny Marie, přijala v posledních týdnech nové poselství prostřednictvím anděla.

Dvě osudová odmítnutí a jejich hrozivé důsledky

Nejdříve Francie a nyní katolická církev a s ní celý svět doplácí na svou sebejistotu.

Aktivní účast Jana Pavla II. na šamanské bohoslužbě

Koordinační centrum likvidace katolické církve

Proč musely Pachamamy skončit v Tibeře

Odsvěcení vatikánského pahorku

V pohanském obřadu, který se konal 4. října ve vatikánských zahradách, byl ritus sexuální magie se skrytým okultním obsahem. Proč se měla právě zde konat ceremonie, která přísluší ke kultu plodnosti?

Pachamama kontra Morenita: je to Maria, která přivádí k pravému Bohu

Přítomnost sošek nahých gravidních žen uctívaných Indiány, přenášených v procesí a představujících ústřední objekt, kterému se všichni klanějí, figuríny, které jsou vystavovány v katolickém chrámě a konají se zde před nimi modlitby, nemohou být zdůvodňovány motivy inkulturace.

Co se stalo na synodě? Kam nás to zavede?

Němečtí biskupové budou fungovat jako průkopníci vytvoření nové církve s amazonskou tváří, která nebude nic jiného než církev Pachamamy, lépe řečeno náboženství idololatrie Pachamamy, zavedené v jediné Kristově církvi. Všechno je nyní odhaleno. V duchu Pachamamy jsme dospěli k okamžiku, kdy se církev postaví proti svatému prorokovi Eliášovi.

 

Autentičtí křesťané

Muž znalý historie nám nabízí dva příklady k zamyšlení

Hořký humor

A je to!

Co si počít?

Není jiného východiska než návrat k autentickým zdrojům milosti

Kudy z falešné církve?

Izaiášova výtka

Na okraj dne

Žaluji

Precizní diagnóza Maurice Avrila

Dokonalá shoda

Nenaplnilo se Velmistrovo očekávání do slova a do písmene?

Úspěch karbonářské instrukce

Nový »Pakt z katakomb«: dovršení II. Vatikána?

Tajná závěť 2. vatikánského koncilu byla zveřejněna a stala se oficiální. 20. října 2019 v katakombách sv. Domicily byl totiž slavnostně obnoven Pakt pro církev služebnou a chudou, podepsaný na témž místě 42 koncilními otci roce 1965 několik týdnů před jeho uzavřením.

Nejedná se o Amazonii, v sázce je všechno!

Je to rafinovaná zástěra k vyhlášení programu, který je zaměřen na celou církve a jehož kořeny sahají až k počátkům dvacátého století.

Staré poselství nového světce

Třicet, čtyřicet, padesát let jsem se snažil ze svých nejlepších sil klást odpor duchu liberalismu v náboženství. (sv. John Henry Newman)

Věří papež František v Ježíše Krista Bohočlověka?

Papež František měl údajně říct Eugenio Scalfarimu, že nevěří v božství Ježíše Krista. Je to fakt neuvěřitelné závažnosti, který nebyl Svatým stolcem náležitě dementován. Analýza a komentář Roberto de Mattei

Kardinál Hummes, hlava „církve s amazonskou tváří“

Don Luigi Villa píše kardinálům

Vatikán - místo, kde Satan již dávno trvale přebývá

Za hradbami Vatikánu není Satan hostem, ale pánem


George Weigel: "Nesmysly nad Tiberou"

Wojtylův životopisec George Weigel připomíná rozořčen konstatuje, že Institut Jana Pavla II.upadl do rukou sebranky Vandalů, kteří přivodili nové »sacco di Roma«.


 
V současné době jsme svědky poslední scény „sebezničení“ sociální moci papežství díky papeži Františku I.. Ale to je plán masonerie: „papež podle našich přání, který i když není zapsán v sektě, má jejího ducha a provádí revoluci.