Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 
 
 

*  *  *

8. prosince: SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE


Devítidenní příprava na svátek Neposkvrněného Početí

 

* * *

6. prosince: sv. Mikuláše biskupa

7. prosince: sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

Vánoční parabola v čínské omáčce

Měl jsem požádat na čínských úřadech o povolení, abych směl sloužit mši sv. o Vánocích.

Stařenka nás učí, jak je třeba reagovat

Zatímco stát Illinois staví po boku Vánoc sochu ďábla, školy zavádějí cenzuru, která zakazuje fotografii Santa Klause, jak rozjímá nad Ježíškem, jedna 85letá stařenka brání obraz Panny Marie Guadeloupské, umístěný na jejím domku.

Další příspěvek do soutěže tvořivosti.

Jedna malá poznámka v Amoris laetitia nepřestává provokovat k soutěži tvořivosti, jak překonat nepřekonatelné bariéry.

Za rychlý triumf Neposkvrněné

Alarmující zprávy o tvrdém laicismu ve Španělsku, který není ochoten respektovat ani to, co je pro každého křesťana to nejsvětější!

Augiášův chlév v Hondurasu

O milencích, zneužívání a sladkém životě Maradiagovy pravé ruky.

 
Hedviku Carboni můžeme plným právem přiřadit k největším mystičkám pro nesčetné extáze, zjevení Ježíše a Marie, stigmata, korunovaci trním, prorocká zjevení a vidění z onoho světa.
 

Ve vedení církve se šíří jako samozřejmé přesvědčení, že problém církve spočívá v sexuálním „zneužívání“, a nikoliv v homosexualitě. Mnoho našich duchovních jsou však homosexuálové.

Laická spravedlnost v důsledku evidentních nejasností ze strany americké církve převzala iniciativu a ve stejný den diecéze Santa Fè vyhlásila bankrot.

Protestovat se vyplatí

Pro premiéru Verdiho opery Attila si režisér vymyslel, že nechá na scéně rozbít sošku Panny Marie... Scéna však bude změněna v důsledku protestu starosty, katolíka. Protestovat se vyplatí, jestliže protest je ostrý jako meč, který usmrtí Attilu.

Úspěch a nezdar ´68

Na závěr roku 2018 poslední slovo k revoluci ´68, revoluci, u níž po padesáti letech můžeme zvážit úspěch i bankrot.

Sakrální umění »ad absurdum«

Arcibiskup Pario Delpini uvedl do provozu v bazilice v Gallarate nový oltář od Parmiggianiho

Nová oběť víry a čistoty

Několik dní před tím než se slavil den proti násilí na ženách, byla zavražděna Jamie Schmit, protože odmítla požadavek sexuálního agresora. Proč nikdo neztratil ani slovo o této mučednici?

Pastýřský list z konce 19. století

Věda o Eucharistii: Je to živé Srdce, které trpí.

Kardiolog Franco Serafini provedl vědeckou analýzu všech pěti posledních eucharistických zázraků a konfrontoval je na pozadí Kristova umučení. Výsledek je ohromující: »Přesná a podrobná klinická diagnóza, která se shoduje a kryje s tím, co čteme v Evangeliích.

Odhalovat skutečnost homosexuálního kléru je nežádoucí

To, co se stalo v minulých dnech, dává pochopit, že setkání biskupů, které plánuje Vatikán na únor, má vyznít jako odmítnutí existence homosexuálního kléru.

Zamyšlení nad nevyhnutelnou budoucností, která nemusí být nijak vzdálená.

Největší zázrak naší doby

Největším zázrakem naší doby je skutečnost, že katolická víra přežila liturgickou reformu. Nový pohřební obřad nám nabízí zážitek oloupený o symboly, sterilizovaný jako terapie proti křesťanskému smutku, a odmítá se sklonit před velkolepými nadpřirozenými skutečnostmi.

Skandální tvář liturgie v její službě zemřelým

Způsob, jak se moderní obřady zaměřují na to, aby emotivně těšily živé a oslavovaly pozemský život zesnulého, jsou ve skutečnosti dvojím aktem proti lásce, proti lásce k bližnímu a především zbavuje křesťany příležitosti věnovat se s láskou modlitbě za duše svých drahých, příležitosti vykonat velký skutek duchovního milosrdenství, a tak zbavuje duši zemřelého účinnosti a útěchy společné modlitby v jeho prospěch. Poškozuje to mrtvé i živé.
 

Srdíčko maličkého Mirana se zastavilo a lékaři doporučují matce výškrab, ona však odmítá a žádá navození porodu. Navzdory velké bolesti, vzdává úctu Božímu daru a několik fotografií umístí na Facebooku. Děťátko zachraňuje děti před smrtí potratem.

Pastýři, kde jste?

Pastýři církve, vyzývám Vás jménem Ježíše Krista, máte – li ještě jiskřičku víry, myslete na Soud , proberte se ze svého žalostného ochromení; jestli už víru nemáte, opusťte místo, které podvodně okupujete, dříve než Boží hněv na vás dopadne učiní z vás plevy.

Naprogramovaná nesouvislost

Bergoglio s mimořádnou důsledností v nedůslednostech proklamuje nerozlučnost manželství, ale popírá ji činy, když prosazuje osoby, které ji popírají, jako Cupich a Paglia. V Amoris Laetitia mu k tomu poslouží malá poznámka. Programovaná nesouvislost, a výsledkem je zamýšlený zmatek.

O čem jsme psali 13. listopadu 2014

Stačí zabrouzdat do textů uveřejněných před několika roky, a člověk překvapen, jak to, co Bergoglio psal a říkal třeba před čtyřmi roky a čemu jsme nevěnovali příliš pozornost, byly ve skutečnosti přesně promyšlené plány, které krok za krokem směřují k vytyčenému cíli: od základu a nezvratně změnit tvář církve.

Bergoglio mění od základu pojetí církve

Z konference o velkém náporu v duchu neomodernismu

Pokusy o atentát na tradiční liturgii

Na podzimním zasedání italské biskupské konference došlo k otevřenému pokusu zrušit a zcela odstranit tradiční mši, napravit ‚omyl‘ papeže Ratzingera.

Další aktuální články:

Bergogliovy slepé uličky

Skonovat s Bergogliovým mlčením

Mimo všechny pochybnosti

 2.

 3.