Menu


Úvod

 
 
 
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
*  *  *

 
 
*  *  *
 
 

Viganò odpovídá na otevřený dopis kardinála Oulletta, prefekta Kongregace pro biskupy a opakuje žádost o zpytování svědomí na straně církevních špiček. Tento apel na papeže Bergoglia je v podstatě stejného obsahu jako první, jen ještě upřímnější: Nemluví se o demisích jako v prvním listě, ale o obrácení.

 
 
Jednou z nic je zpráva z Maďarska, které se definitivně vypořádalo s výukou „gender“ na všech státních univerzitách.
 
 
Jejich kanonizace vyhlašuje hrdinský stupeň jejich ctností ve vedení církve. 2VK a pokoncilní doba popřely nauku církve ve jménu pastorace a ve jménu pastoralismu odmítli definovat pravdu a odsoudit blud. Jediná pravda, která se dnes slavnostně vyhlašuje, je nehříšnost koncilních papežů, a to jen ta jejich. Záměr větší než kanonizovat lidi se jeví uznat jako neomylná jejich politická a pastorační rozhodnutí.
 
 
Don Divo Barsotti je hluboce pobouřen sekularizací křesťanství, ale nestojí před ní s prázdnýma rukama, reaguje svými kázáními, projevy, články, knihami... Žádný proces sekularizace nebude mít schopnost v sekulárním smyslu vyřešit teologické ctnosti: nemá víru, nemá naději a ze všeho nejméně má lásku, protože sociální asistence nepředstavuje a nenahrazuje nikdy křesťanskou lásku. Ve skutečnosti termín ‚solidarita‘ nahradil i v široké oblasti církve katolické slovo láska.
 
 
Bergogliovská destrukce ženských klášterů se stává skutečností. Po „apoštolské konstituci“ o kontemplativním životě Vultum Dei quaerere přišel další krok v instrukci Cor orans o ženském kontemplativním životě, který představuje aplikaci předcházejícího dokumentu.
 

2VK není začátek zkázy. Zkáza se šíří pokaždé, když na prvním místě v církvi nestojí svatost. A to platí pro všechny časy. Pro dobrou církev nestačí jen dobrá a správná nauka. To nejnutnější je dobrý a svatý život

 
P. Pio je jediný nositel stigmat, tedy posláním spoluvykupitel  po dobu půl století, a je jím jakožto kněz. A to je důvod, proč jeho Mše byly strhující podívaná: on vystupoval na Kalvárii.
 
 
Nauku nelze podle přání ředit
 

Rektor Katolické univerzity v St. Georgen v NSR Ansgar Wucherpfenig TJ nalézá v bibli jen dvojnuznačná místa, která neodsuzují homosexualitu.


Kněží, kteří „tíhnou do středu shromáždění“, aby zvýšili familiaritu, riskují, že se centrum pozornosti zaměří jen na ně, ke škodě ústředního bodu bohoslužby.
 

Prefekt Kongregace pro biskupy by měl k tomu všemu především podat náležité vysvětlení, a nikoliv chrlit hrozby na toho, kdo přistihl vrcholnou hierarchii v nedbalkách.

 
Homosexuální party  se účastnil také sám kardinál Francesco Coccopalmerio, blízký spolupracovník Bergoglia. Překvapila ho přitom vatikánská policie.
 
 
 
 
Úhlavnimi nepřáteli otce Pia byly již před  sto  lety špičky hierarchie, které propadly  ohavné nemravnosti, papeže nevyjímaje.  Současné skandály mají hluboké a  dlouhodobé kořeny
 
Před kontroverzní synodou o mládeži

Dvě minulé synody o rodině představují zcela evidentní trik, jak vytvořit precedent pro otevření průsmyku na legalizaci sodomie a trvalého cizoložství. V tomto případě se zdá, že záměrem je proclít předmanželské styky, antikoncepci atd.

Znetvořený papežský primát

22. září ve společném komuniké Svatého stolce a Čínské lidové republiky bylo oznámeno podepsání „provizorní dohody“ o modalitě jmenování čínských katolických biskupů. Text však nebyl zveřejněn a nikdo nezná jeho obsah.

Theodor McCarrick dožívá v kapucínském klášteře

Umístění v klášteře bylo nezbytné poté, co František vyslovil McCarrickovi zákaz vykonávat jakékoliv veřejné úkony svého úřadu a odsoudil ho k domácímu vězení.

Bergogliovo měsíční mlčení tváří v tvář pravdě

C. M. Viganò podruhé: Ani papež ani žádný z kardinálů v Římě nepopřeli skutečnosti, které jsem prokázal ve svém svědectví. Rčení, „Kdo mlčí, souhlasí“, se jistě vztahuje na tento případ, protože i kdyby chtěli popírat mé svědectví, nemohli pro to předložit žádné důkazy. Jak je možné nedojít k závěru, že důvod, proč je nemohou předložit,  je ten, že dobře vědí, že doklady by jen potvrdily moje svědectví?

Bergoglio sabotuje velmi žádoucí tribunál

Benjamin Leven: Podle vatikánských pramenů má Viganò ve své zprávě zcela pravdu, ale věci jsou ve skutečnosti daleko horší. Je mnoho osob, kterým se velmi nelíbí současné poměry, a pokud se některá z nich odváží promluvit, nezůstane ve Vatikánu kámen na kameni.

Otec Pio proti bergoglianismu

Pravda se lidem nesděluje tak, že ji přizpůsobíme aby je lákala. Klerikální progresismsus se domnívá, že probudí pozornost tím, když chytrácky přizpůsobí nauku a morálku světu. Tak jen sůl ztrácí svou slanost a nehodí se k ničemu, než aby byla pošlapána.

Jak se stát velikánem bez přispění médií

Autentická svatost zůstává nesmazatelně  aktuální navzdory proměnám času

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Zdá se, že katolická církev sedí v této chvíli na časované bombě a jejím vrcholku   sám papež František.

Sylabus Pia IX. a dogma o Neposkvrněném Početí

Moderní kultura je postavena na ideologii pokroku a zbožštění člověka,  proto nestrpí žádný kritický hlas a připravuje pro vás jakobínské gilotiny, koncentrační tábory nebo gulagy, anebo, v klidnější době, hluboké pohrdání ve jménu politické korektnosti.

Salesiáni nebo sodomiáni?

Skandál v oratoři Dona Bosca

V kause McCarrick musí skládat účty i Vatikán

Je nutné předložit transparentní obraz případu McCarrick, a jelikož je do něho těžce zapleten také Státní sekretariát, bylo by nezbytné ustavit nezávislou komisi z laiků, kněží a biskupů, která by dala přiměřené odpovědi na otázky, které kladou věřící.

Der Spiegel: Neúprosná kritika na adresu Bergoglia

Spiegel přistoupil k Bergogliovi s neobyčejnou kritičností, ať už se to týká výkonu jeho arcibiskupského úřadu nebo rozporuplných postojů v jeho vedoucím postavení, např. o podávání přijímání protestantům nebo párům v neplatném manželství, a připomíná slova, připisovaná Bergogliovi, jimiž sám vyslovil „obavy, aby nevstoupil do dějin jako někdo, kdo rozpoltil církev“.

Medjugorje a rodina
 
V dnešní strašné krizi rodiny není nic naléhavějšího, než se vrátit ke kořenům, k Božímu projektu a modelu podle Rodiny Boží. Tak hovoří polský arcibiskup Henryk Hoser, který byl jmenován papežem permanentním apoštolským vizitátorem farnosti Medjugorje.
 
 
Nová Bergogliova konstituce „Episcopalis Communio“ jak se zdá, ratifikuje těžké synonymum ke sutečnému   významu synody. Totiž že existují synody, které vyrábějí pravdu, a nikoliv naopak. Ale problémem dnešní církve je právě episkopát, který ztratil smysl pro to, co znamená být nástupcem apoštolů.
 
 
 Zapomeň na na chvíli na rohy a síru. To je satanismus starého ražení,  Skutečnost je dnes zcela jiná. Před tváří světa, který se mění, mění se také pravidla klamu. Tím se vyznačuje současná perioda, která radikálně mění slovník, hovořící o satanismu
 
 
Svatý Benedikt uprchl z Říma, protože viděl, že jeho přátelé se utápějí v nemravnosti, a byl natolik realistický, že začal mít strach o svou duši. Proto utekl do jeskyně v Subiaku, kde tři roky žil v modlitbě, postu a četbě Písma, dokud ho Bůh nepovolal, aby zbudoval nový svět.
 

Odvážné odhalení vnitrocírkevních skandálů, se kterým vystoupil arcibiskup Carlo Maria Viganò, se setkalo se souhlasem velkého množství věřících, ale současně vyvolalo nevoli těch, kteří jsou přesvědčeni, že celá záležitost se měla přikrýt mlčením, protože to představitele církve diskredituje.

Podstata a plody Bergogliovy zvrácené morálky

Na 30 000 amerických katolíků požadovalo papežovo stanovisko k pohlavnímu zneužívá ze strany jeho nejbližšího poradce. Odmítnutí odpovědi je samo o sobě arogantní projev klerikalismu.

Vrátím se ke katolické církvi, až se církev vrátí k víře

Výkřik, s jakým se na Bergolgia obrací jeden homosexuál. Přečtěte si a uvidíte, jak zhoubná je dvojakost a zmatek, které zdomácněly v katolické církvi v době, když moc a diecéze se svěřují do rukou těch, jejichž svědomí je obráceno naruby.


Carlo Maria Viganò, který vynesl na světlo existenci skandální sítě ve Vatikánu a jmenoval odpovědné činitele, počínaje nejvyššími místy, má být stíhán za to, že vyslovil pravdu?

Jezuitské tažení za LGBT ve Westminsteru

Kromě kontroverzního  Jamese Martina, který vystupoval na Světovém setkání rodin v Dublinu, byla zde prezentována další forma jezuitské „pastorace LGBT", která si vytkla za cíl smířit katolicismus a aktivní homosexualitu.

 
Zemětřesení, jaké vyvolal případ McCarrick, rozhlášený odhaleními bývalého nuncia Viganò, zraňuje především americkou církev. Lifesitenewspřináší prohlášení arcibiskupa Chaputa z Filadelfie, který žádá papeže, aby anuloval příští synodu o mládeži.
 

Dovoluji si tím tvrdit, že vystoupení Jamese Martina v Dublinu nemá nic společného se sv. Ignácem z Loyoly, ba že je to něco přímo objektivně ďábelského.

Jakou váhu má lobby gay ve Vatikánu?

Demonstruje to malá epizoda z návratu papeže Bergoglia z Dublinu. Při odpovědi na dotaz jednoho novináře, co by řekl rodině, která zjistí, že má homosexuální dítě, papež odpověděl, že to mezi jiným záleží na věku, »kdy se projevuje toto znepokojení«. Pokud se jedná o dítě, jsou zde různé věci, které je možno udělat s pomocí psychiatra. Jiná věc je, když se to projeví po dvacátém roce věku. Ale v oficiálním komuniké, které dokumentuje text z tiskové konference, je zmínka o psychiatrovi smazána.

Revolucionář kardinál Maradiaga
 

Mons. Jean François Lantheaume, někdejší první poradce na nunciatuře ve Washington DC, písemně potvrdil, že výpovědi o tom, že František zrušil trest uložený McCarrickovi Benediktem XVI. a povýšil ho na svého důvěrného poradce, odpovídají pravdě.

Svědectví Carla Maria Viganò, bývalého   nuncia ve Washington DC

Žádám všechny, a zvláště biskupy, aby prolomili mlčení a odhalili tuto kulturu bahna, tak zmatenou, a sdělili médiím a všem civilním autoritám případy zneužívání, o kterých mají informace.

Homosexuál a zrádce "blahoslavený" Montini, velký exportér homosexu do USA


 
Jasná slova amerického biskupa

Robert Morlino, biskup v Medisonu, promluvil jasně. V pastýřském listě v diecézních novinách nazývá věci pravým jménem. »Je na čase uznat, že vznikla homosexuální subkultura, která pustoší vinici Páně.«

Ve viděních Kateřiny Emmerichové se nacházejí také apokalyptické předpovědi, které se týkají naší současnosti. Kateřina mluví o mši, která byla krátká a na závěr se nečetl úvod evangelia sv. Jana.

Černá díra v těle církve
 
Právě na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla zveřejněna zpráva o 900 stranách, kterou vydal Nejvyšší soud v Pensylvánii; vystavuje na pranýř, nevím pokolikáté, drama sexuálního zneužívání v řadách katolického kléru, plevel, který vytváří v církvi černou díru..
 
 
 
Podívat se pravdě do očí je tím těžší, čím více se tato pravda týká také mne.
 
 Ohlédnutí za chudáčkem z Arsu
Bergoglio rouhavě uráží Nejsvětější Trojici
 
 
Publikujeme článek, který musel být v květnu odstraněn ze stránek STILUM CURIAE
 
Prorocké vidění sv. Pia z Pietrelciny před více než 100 lety

V současné epoše zmatků, mystifikace, podvodů a bludů víry je velmi zajímavé věnovat pozornost tomu, co napsal P. Pio z Pietrelciny svému zpovědníkovi otci Agostinovi 7. dubna 1913.

Dva skuteční mučedníci:

       Patronka Evropy a pravého ekumenismu

       sv. Maximilián Kolbe

Kardinál Guglielmo Massai

Světec, jehož proces postupuje hlemýždím tempem, protože je bergogliovsky nekorektní.

Oprávněná stížnost našeho Pána

»Jsem svým kněžím na obtíž. Kněží svatokrádežníci by chtěli, aby svatostánky na zemi ani neexistovaly, rozmrzele utíkají od jediné věci, která by je mohl zachránit: od Mojí společnosti.«

 
 
Pro člověka je nemožné pochopit, kde všude se odrážejí hříchy pohoršení, které působí moji kněží.

»Mafie v barvě lila je často u moci v diecézích, klášterech a seminářích«

Pater Dariusz Oko z Univerzity Jana Pavla II. již před několika lety upozorňoval na šířící se homosexuální síť mezi církevní hierarchií. Případ kardinála McCarricka se všemi jeho přílohami a případ pomocného biskupa v Hondurasu jsou toho dokladem.

 
Neobvyklá reakce prezidenta při setkání s katolickým knězem.
 

»Neexistuje nic, čemu by se moudrý člověk měl více vyhýbat, než žít podle soudu druhých a přizpůsobovat se proudům veřejného mínění, místo aby se dal vést správným úsudkem. To znamená, i kdyby se měl vzepřít všem lidem, být předmětem pohrdání a vystavovat v nebezpečí svou čest, moudrý člověk nikdy nebude chtít vzdát se těchto správných zásad.« ( sv. Bazil Veliký)

 

Funkce nejvyššího pastýře se  sekularizovala v tom smyslu, že její nositel se stal světský leadership (dříve manažer), který v masách znovu zavádí kult osobnosti připomínající komunistické režimy, který nemá pranic společného s autentickou katolickou tradicí.

 

Synoda byla svolána, aby dala odpověď na otázku, zda církev plní své poslání v Amazonii. (...Konkrétně řečeno: Jak je třeba evangelizaci aktualizovat?)

Záludnost zjevení
 
V době krize víry a autority, ve které žijeme, mnohé duše hledají na poli mystiky to, čeho se jim nedostává od hierarchie: nauky o objektivní pravdě a bezpečné cestě ke spáse. Ale řešení krize nespočívá v zázračnosti a mimořádnosti, ale v bohumilém životě, založeném na tradičních svátostech, katechismu a praktikování ctností.
 
Ruský zakázaný film o Sodomě stojí za zhlédnutí, dokud je dostupný
Soud nad tímto světem

Kdo přijímá Kristovo slovo, stává se synem světla, ale kdo je odmítá, zůstává synem temnot. A tak i když Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, jeho příchod provokuje tento soud, neboť přináší uskutečnění velkého Božího plánu, který měl připraven od jeho stvoření: dát tvoru možnost, aby svobodně rozhodl, zda si chce zvolit Boží synovství spojené s nezrušitelným poutem lásky.

Bůh si volá za své svědky mladé

Matouš  od malička toužil přinášet každému lásku, kterou cítil ve svém srdci, příbuzným, kamarádům, přátelům: doufám, že se mi podaří zachovat si radost, kterou mám, abych ji daroval všem těm, kteří ji potřebují - píše ve svém deníku.

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Bergogliův imigracionismus

Je to hereze, která pochází od kardinála Martiniho

Vyhlášení duchovní mobilizace

Padesát let spouště v katolické církvi a pět let její pozitivní spolupráce s revolučními agenturami nabídly biřicům Zlého nevídanou aroganci, která nezná mezí a ničeho se neštítí. Mezi umělci, vědci, herci, zpěváky, novináři, vůdci, politiky, aktivisty, kněžími, protestantskými pastory existuje úplná soutěž v nestoudnosti, rouhání a znesvěcování.

Zázraky křesťanských světců

Převzato z časopisu ENIGMA

Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.

Don Elia k sodomskému hříchu
 
Schvalovat nečistý hřích proti přirozenosti nebo ho jen tolerovat s omluvou, že jde o přijetí osob, nejen demoluje základy víry a katolické morálky, ale zcela staví na hlavu racionalitu, etiku, antropologii, psychologii i medicínu.
 

Z odpovědí mons. Athanasia Schneidera na otázky Maike Hickson v OnePetrFive

Protestantské rouhání na veřejné scéně

„Platím i se svou paní daň katolické církvi. Za to chci také oplatek, když jdu se svou ženou na mši.

<br style="color: #