Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 +            OSMNÁCTÁ NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM 

K měsíci říjnu

2. října: Sv. andělů strážných

 
 
 
 

 
 
* * *
 

Byli jsme před Bergogliem, budeme i po něm!

Ježíš a Maria odcházejí ze scény

Na jejich místo nastupuje socha nahé těhotné indiánky, uctívaná jako Naše Paní Amazonská v paraliturgii a reji domorodců. A to všechno před svatostánkem, kde je Sanctissimum.

Kardinál Hummes, hlava „církve s amazonskou tváří“

Kardinál Hummes sehrává na synodě podobnou roli jako Walter Kasper na synodě o rodině. Oba se těší plné důvěře papeže a účastnili se 25. června přípravy ultraprogresivní strategie pro další měsíce. Jejich vliv na destrukci církve je třeba náležitě dokumetovat pro paměť budoucnosti.

Don Luigi Villa píše kardinálům

Vatikán - místo, kde Satan již dávno trvale přebývá

Za hradbami Vatikánu není Satan hostem, ale pánem

Nastupují pohanské hrůzy

Domnívali jsme se, že jsme na dně pohanských hrůz ve vatikánských zahradách. Ale jak vidíte na snímku, animistická bohyně »Pacha mama« byla v slavnostním původu vnesena přímo do chrámu Sv. Petra... Není to zpustošení na místě Božím?

Fiat lux bergogliana

Pro připomínku: Předzvěst budoucích hrůz

Děsivá pozůstalost amerického lékaře

V objektu    dr. Ulricha Klopfera, který zemřel 3. září, byly nalezeny ostatky 2 246 děťátek. Zpráva o nálezu byla zveřejněna 13. září kanceláří šerifa v Contea di Will.

Kde je Satan jako doma

Veřejná pohanská ceremonie ve vatikásnkých zahradách

K otázkám, které si kladl kardinál Urosa

Diagnóza Instrumentum Laboris od venezuelského kardinála Urosy výstižně postihuje zbloudilé stránky tohoto dokumentu. Problém však není v dokumentu, problém je v jeho duchovním otci

 Málo dobra z velkého povyku

Od neděle 29. září, svátku sv. Michaela archanděla, hostí Náměstí sv. Petra v Římě u Berniniho kolonády nový monument. Nepředstavuje Ukřižovaného ani Pannu Marii nebo sv. Michaela, ale »Nevědomé anděly«. Monument realizoval kanadský sochař Timothy Schmalz na zadání podsekretáře dikasteria pro utečence a migranty, novopečeného kardinála Michaela Czerneho

Malé ohlédnutí za světicí Z Lisieux

Ač je to k nevíře, Terezička a Bergoglio řeší každý po svém v podstatě tentýž problém: relizaci misijního poslání podle evangelia Ježíše Krista. 

Amazonská synoda: čtyři teze hluboce protikatolické

Exkluzivním dokument, který Coetus internationalis Patrum předkládá papeži a synodním otcům,    má podporu četných kněží a biskupů, které vážně znepokuje směr, jakým se má synoda o Amazonii ubírat.

Kardinál Jorge Urosa Savino: Problém je v Instrumentum laboris

Je to velká utopistická emfáze o povaze domorodých obyvatel, ale zcela zde schází skutečná evangelizace. Jakoby Krista už nebylo vůbec zapotřebí a postačí utopie o přirozené harmonii.

Poznámka: Problém je v Instrumentum jenom zapsán. Ale jinak je zosobněn v   Bergoliovi

Videozáznam z včerejší akce "Acies ordinata"

Tichá modlitba "acies ordinata"

V Římě se v předvečer svátku sv. Michaela archanděla shromáždilo více než 150 věřících laiků z celého světa sdružených ve společenství Acies ordinata ( seřazený šik) před Andělským hradem  v tiché modlitbě.

George Weigel: "Nesmysly nad Tiberou"

Wojtylův životopisec George Weigel připomíná rozořčen konstatuje, že Institut Jana Pavla II.upadl do rukou sebranky Vandalů, kteří přivodili nové »sacco di Roma«.


Mysterium iniquitatis neboli Tajemství nepravosti.

K hlubšímu pochopení stupňujícího se napětí a chaosu a skutečných kořenů současného dění je užitečné vrátit se k textu, který na podkladě materiálu papeže Lva XIII. přednesl prof. Roberto de Mattei 9. května 2019 na Life Forum v Římě

Účastníci církevní synody o Amazonii z necírkevní i anticírkevní sféry

Příznaky nastupující změny paradigmatu církve

Projevují se jako samozřemosti věci dříve nemyslitelné

Burke: »Náš úkol je hlásat Krista a bránit víru«

»Pán nám řekl, abychom šli do celého světa a křtili všechny národy. To je naprosto jasné, to je náš úkol.« »Jestliže nemluvíme o Kristu, proč by se lidé měli nás na něho ptát|? « Tak uvádí kardinál Burke téma evangelizace, které bude na programu Dne NBQ 6. října v komunitě Shalom Regina della Pace sull' Oglio.

 

Přede dveřmi je Amazonský synod, na kterém se se bude hledat způsob, jak zavést ženatý klérus. Jeho proroci začali svá hlásání. Příkladem je do Giovanni Nicolini, který přednáší o nezbytnosti zrušit celibát. Má zalíbení v dialogu, ale jeho řečnění je málo dialogické a příliš poručnické.

Matka Veronika píše kněžím

Nejsme posláni, abychom hlásali sebe a své osobní názory, ale Kristovo tajemství, v Něm je míra pravého humanismu. Nejsme pověřeni, abychom říkali mnoho slov, ale abychom se stali nositeli jen jednoho „Slova“, které je Slovem Boha, které se vtělilo pro naši spásu. ( Z dopisu Matky Veroniky kněžím)

Nástup do školy Antikrista

Nepřekvapuje, že papež jako Jorge Mario Bergoglio, který je členem Tovaryšstva Ježíšova – po staletí velkého vychovatele vedoucích tříd, má na srdci školení a formaci nových generací. Ale zarážející je, že projekt vykazuje naprostou absenci jakékoliv křesťanské výchovné specifikace.

 
 
Převládající tvář Amazonie je v mnoha aspektech skutečná kultura smrti. Stačí vzít v úvahu, že „vražda dítěte a sebevražda jsou součástí tradiční kultury v mnoha oblastech Amazonie a jsou magickou vizí mnohého krutého chování“.
 

Reinhard Marx, předseda německé biskupské konference, jeden ze „silných mužů“ tohoto pontifikátu, setká v Římě s kardinálem Marc Ouelletem, prefektem Kongregace pro biskupy. Bude to pokus zastavit to, co se nyní označuje jako „německý případ“.


V čem se  Solovjovův výklad jeví zvláště originální a překvapující a aktuální a zasluhuje naši prohloubenou úvahu – jsou vlastnosti Antikrista, kterého kvalifikuje jako pacifistu, ekologistu a ekumenistu.

 
Křížové tažení modlitby a postu proti bludům a rozkolu

Kardinál Raymond Burke a biskup Atanasius Schneider vyhlašují Křížové ražení modliteb a postu, aby nadcházející synod biskupů oblasti Amazonie nepřijal bludy a hereze, které předkládá Instrumentum Laboris pro tuto akci

 
V současné době jsme svědky poslední scény „sebezničení“ sociální moci papežství díky papeži Františku I.. Ale to je plán masonerie: „papež podle našich přání, který i když není zapsán v sektě, má jejího ducha a provádí revoluci.
 

Emmanuel Macron - protikřesťanský humanista

»Hle, proč hluboce věřím, proč náš projekt musíme chápat vědomě jako projekt evropské civilizace. Projekt evropské civilizace nemůže uskutečňovat maďarská katolická církev ani ruská pravoslavná církev... Je to duch Renezance, duch Osvícenství. Je to duch nejhlubšího francouzského humanismu, který jsme pokaždé vtělovali, vynalézali a který musíme znovu nalézt i dnes.«

Opozice dvou německých prelátů proti Marxově „synodní cestě“

Kardinál Rainer Maria Woelki, arcibiskup kolínský, popisuje v rozhovoru pro místní list Kirchenzeitung Kölndojmy ze své poslední cesty do USA a z dialogu s tamními katolíky. Arcibiskup se vyjádřil, že se cítí touto cestou povzbuzen. Mnoho osob mu předneslo své obavy z dalšího vývoje v Německu.

Neomodernismus rozděluje církev do dvou náboženství

Církevní kruhy, které   kritizují přípravný dokument synody (mnozí tiše a málokdo otevřeně),  opomíjejí označit papeže Františka za hlavního odpovědného, jak po stránce naukové, tak politické a mediální.
 
Antikrist podle Solovjova

Meditace dona Biffiho pro Benedikta XVI.
Transhumanismus: k novým »digitálním diktaturám«

Mimo pozornost veřejného mínění dělá trashumanismus ve svých projektech gigantické pokroky.V Kalifornii publikovali v těchto dnech studii, v níž referují o úspěších dosažených na poli propojení mozek – počítač: aktivita neuronů se přenáší do zařízení pomocí specifických spojek dekodifikovaná na algoritmy v omezeném výběru otázek a odpovědí.

Chystá se synod amazonský nebo masonský?

Nedávno vyšla najevo role skupiny koncilních otců pod titulem „Chudá církev“ která podepsala tajný dokument „Pakt z katakomb“, který dosáhl svého planetárního uskutečnění s nástupem Jorge Bergoglia na papežský stolec.

 
 
Na vrcholu církve propukla revoluce, která potřebuje zkonsolidovat svou moc, a proto označuje každého, kdo má nějaké námitky, za „nepřítele papeže“. Případ Papežského institutu Jana Pavla II. je typickým příkladem, a to nikoliv ojedinělým.
 

A propòs »migranti«

Už několik let vyzývají afričtí biskupové mladé lidi, aby neopouštěli svou zemi kvůli vidině zázraku, ale aby se s trpělivostí a odhodláním zapojili do rozvoje ve své zemi. Černý kontinent ztrácí celou jednu generaci, tu, na které závisí jeho současnost a budoucnost.

Instrumentum laboris k pan-amazonské synodě je heretické a vyzývá k apostazi

Jednoznačná odsouzení přípravného materiálu pro říjnovou synodu, která publikovali kardinál Gerhard Müller a kardinál Walter Brandmüller, se v katolické veřejnosti setkává zatím s hrobovým mlčením. Jak dlouho ještě? Zdrcjící skutečnost přibližuje José Antonio Ureta.

Významný prelát, který mluví i nemluví

Kardinál Sarah, který mnohokrát promluvil silným hlasem, i on mluví i nemluví. I on by mohl být zařazen mezi ty, kteří tvoří hráz proti novému bergogliánskému kursu. Říká o sobě:»Jsem klidný, protože jsem velmi věrný papeži. Nikdo nemůže citovat slovo nebo větu, kterou se obracím proti papeži«.

Kardinál okouzlený objevem nového zjevení

Z lekcí amazonských Indiánů by měly vycházet podněty pro hlubokou reformu církve. Musíme rozhodně zahájit reformu církve. Buď teď, nebo nikdy!

odenní život nejen národů, ale i rodin a jednotlivců. Dovedně si podmanili i církev

Křesťanofobie: rudý poplach, který dělá EU a OSN?

Situace je skutečně tragická a to už delší dobu, nemluvě o neslýchaném mlčení Západu: 80% útoků a projevů diskriminace z náboženských důvodů mají za svou oběť právě křesťany, v některých oblastech má vyhlazování křesťanů charakter genocidy: Irák, Nigérie, Indonésie, Čína, Srí Lanka, Pákistán a Sýrie jsou jen některé příklady. Ale ve výčtu neschází ani Evropa.

Modlitba za změnu papeže

Žádat od Boha, aby ukončil tento pontifikát a dal církvi nového papeže, není projevem nerozumnosti, pýchy ani lehkomyslnosti. Kdo je pozorný čtenář, ví, že se jedná o obětování modliteb a pokání »na úmysly Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mezi které jistě patří reforma a očištění církve.

Schneider versus Kräutler

To, co podporuje biskup Kräutler a mnoho jeho druhů jako cestu kléru, jsou spíše karikatury kněží, kteří mají svůj vzor v humanitárních pracovnících OSN. To však není misie Ježíše Krista, vtěleného Boha,¨který obětoval svůj život na kříži, aby vykoupil lidstvo

List amerického katolíka apoštolu LGBT Jamesi Martinovi

Milý otče Martine, hle, proč je nutno označit partnertví se stejným pohlavím jako „skrz naskrz nezřízené".

Co říci o velké čistotě duše, s jakou se svatí chystali přijmout Chléb andělů? Víme, že měli v tom smyslu citlivost opravdu andělskou. Přestože si byli vědomi vlastní ubohosti, snažili se předstoupit před Ježíše jako „čistí a neposkvrnění“ (Ef 1,4) a opakovali s celníkem: „Bože, smiluj se nade mnou hříšným“ (Lk 18,9) a přistupovali s velkou naléhavostí k lázni svaté zpovědi.


Kardinál Müller, někdejší perfekt Kongregace pro nauku víry, odmítá bez pardonu Instrumentum laboris pro amazonskou synodu: »Rodí se nová ideologická vize, která nemá nic společného s katolicismem«.

.Na co ještě čekáme?

 Po amazonském zemětřesení se ocitneme v neznámé džungli, která je nám zcela cizí.
 
 
»Moje moc je modlitba, mým vládcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na hrbolaté cestě je nebeská Matka Maria!« Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou hovořil s duší   pokorného kněze jménem Dolindo Ruotolo
 
Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Jedno z kázání ctih. Fultona Sheena

Opět Bergogliův komisař v akci

Papež František nasadil dalšího komisaře, aby rozprášil kněžské bratrstvo tradičního ritu. Důvod pro tento zásah nebyl nikde uveden. Kněžské bratrstvo Rodina Kristova je první italské bratrstvo pod patronátem Ecclesia Dei.

           

Po přečtení chvalozpěvu na amazonský Eden nechápeme, proč by jeho obyvatelé potřebovali křesťanskou víru. Naopak, vynořuje se zde skutečnost, že církev by se měla nechat obrátit od těchto domorodců

 

Pokud jde o tvář církve, měla by představovat tvář Ježíše Krista tak, jak je zjevena v evangeliích. V tomto smyslu tvrdím, že neexistuje žádná církev „s amazonskou tváří“. A není vůbec myslitelné, aby určitá oblast světa určovala tvář univerzální církve.

 </sp