Menu


Úvod

 
 
 
 
 

Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání. 

 

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

23. září: sv. otce Pia z Pietrelciny

            
* * *
 

o o o

Texty k  výročí Lutherovy reformace

 


 
 
 
 Synovské napomenutí papeži z důvodu šíření herezí
 
Papeži Františkovi byl zaslán 11. srpna dopis o rozsahu 25 stran podepsaný 40 katolickými kněžími i teology laiky.Vzhledem k tomu, že papež František dosud na dopis neodpověděl, byl dnes 24. září na svátek Panny Marie de Mercede zveřejněn a otevřen pro další podpisy.

 
 22. září odešla na věčnost další velká postava současné církve: Mons. Brunero Gherardini.
 
 

Velký kancléř nového institutu arcibiskup Vincenzo Paglia vysvětluje důvody radikální přestavby

Další spěšný krok k destrukci církve

Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny.

 
 
Jasná slova biskupa Schneidera
 
 
Významní referenti shodně vidí, poznávají a popisují otevřeně, jaká je pravda, jaké jsou problémy a jaké léky jsou k dispozici (jen pokud jde o koncil, hovoří se ve „stravitelných“ termínech).
 
 
Zemský soud nedal kancléři zapravdu a dospěl k závažným zjištěním v jeho neprospěch.
 
 
Belgický řád milosrdných bratří odmítl ultimatum Vatikánu.
 

Ctitelé staré latinské mše přicházejí ve výročí Summorum Pontificum každý rok do Říma na pouť, která probíhá uprostřed lhostejnosti vůči této záležitost, ne-li přímo otevřeného odporu, nikoho menšího než papeže Františka


Žaloba obviňuje kardinála Kesela a frankofonní biskupy, kteří se kolektivně distancovali od profesora Stéphana Merciera, kterého propustila katolická univerzita v Lovani, protože definoval potrat jako vraždu


 
 
Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.
 

V uplynulých dnech představil kardinál Müller v Mannheimu svou knihu Il Papa. Missione e mandato. Poukázal při té příležitosti na skutečnost, že v současné době ve Vatikánu důležitější než Kongregace pro nauku víry je Státní sekretariát

Plody islámské ďábelské zloby a nenávisti

ISIS stupňuje den ze dne svou nenávistnou propagandu a šíří poselství, jimiž se obrací na miliony muslimů, kteří se nacházejí v Dar al–Ḥarb neboli v teritoriu války, aby zabíjeli nevěřící všemi prostředky.
 

 

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Vedle dvoutisíciletého Svatého stolce apoštola Petra existuje totiž dnes také jiný „Svatý stolec“, který chce onomu prastarému stolci v Římě diktovat nový směr. Jedná se o OSN, která stupňuje svůj důraz, své ambice, svou řeč a moc jako agent globální gnóze.

 
Právě tehdy, kdy se zdálo, že svět má již jen krok k tomu, aby se stal křesťanským, propukla bezprecedentní krize víry .Koncilní církev zradila své poslání a vyvolala sama v sobě úpadek na všech úrovních.

Další sloup církve odchází na věčnost

10 dní před 82. narozeninami zemřel  v sobotu kardinál Velasio De Paolis, hlavní odpůrce kardinála Kaspera. Byl to vynikající církevní právník, papežský delegát pro kongregaci Legionáři Kristovi.

Kardinál Caffarra - světlo v církvi

Velké množství katolíků vzhlíželo v posledních letech ke kardinálu Caffarrovi jako k jednomu z mála světel v přítomných temnotách.  Antonio Socci k úmrtí kardinála Caffarry.


 
 

 

 

Ze známé čtveřici autorů dubií byl kardinál Caffarra hnací silou. Na jaře napsal papeži dopis, ve kterém žádal o audienci pro sebe a pro své tři druhy. Jako v celém případě i tentokrát zůstal Bergoglio svou odpověď dlužen.


 
6. září 2017 zemřel v Boloni emeritní boloňský arcibiskup Carlo kardinál Caffarra ve věku 79 let. Odešel tak na věčnost již druhý ze čtveřice kardinálů autorů tv. „dubia“.
(odkazy)
 
 
Migrace -Obraz realistický a pramálo povzbuzující. A co je ještě více znepokojující, politicky korektní činitelé ho ignorují, minimalizují nebo falzifikují paradoxně proti veškeré logice; spravedlnost je benevolentní vůči vrahům a nemilosrdná vůči obětem.
 

Farář Joseph Illo byl jmenován do této farnosti ve čtvrti Stella Maris před třemi roky. Nenavázal na dosud panující progresismus, ale zvolil zcela jinou cestu. Upřel svoji pozornost na tradiční aspekty. Každým rokem mu přibylo více než deset procent návštěvníků bohoslužeb.

Rozálie Celaková - posel Ježíšova Srdce

Se stoletým předstihem Ježíš proti Bergogliovi: Nečisté hříchy nejvíce zraňují Ježíše a hubí lidstvo.
 

V roce 1938 napsala služebnice Boží Rozálie Celaková naléhavou výzvu lékařům, ve které varuje před hříchy nečistoty

Záchrana nebo záhuba

Ve svých sděleních své služebnici Rozálii Celakové Pán Ježíš opakovaně zdůrazňoval, že hříchy, které mu působí nejvíce utrpení a které současně nejvíce ničí člověka, mezilidské vztahy a vedou do věčné záhuby, jsou hříchy nečistoty, vraždy (potraty) a nenávist.


 

Mají nyní v plánu bořit i zde významné katolické chrámy. První evropský chrám, který má být postižen, je chrám Sagrada Familia.

Bergogliova škodná opět nastupuje, tentokrát proti Heroldům

Podle důvěrných interních pramenů z Kongregace pro řeholníky, kterou vede brazilský kardinál João Braz de Aviz a španělský františkán José Rodriguez Carballo, vznikla zvláštní skupina zaměřená proti Heroldům. Tvoří ji jeden biskup, jedna řeholnice a jeden církevní právník.
 

Bergoglio vnucuje Evropě morální řád naprosté a bezpodmínečné otevřenosti hranic a národnosti komukoliv, kdo chce přijít a usadit se zde.

Havárie v jednom z nejstarších chrámů na Matlě

Opět dvě stručné zprávy
 

Dvě stručná sdělení z hlavního města křesťanství
 
 
Jedna z nejkrásnějších  děkovných modliteb po mši svaté.
 


 

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«?

Úspěšný projektant "magické jednoty"

Biskup Marcelo Sanches Sorondo, současný kancléř Papežských akademií a politické rámě papeže Františka, pochází z vrstev argentinské politické smetánky. Jeho dědeček byl ministrem vnitra a jeho otec Marcel Sanches Sorondo starší, známý politický publicista a pravicový nacionalista, patřil k vedoucím osobnostem politického puče 1955.

Rušení kostelů a postupující islamizace ve Francii

Ve výročí vraždy P. Jacquese Hamela, kterému islámské komando 26. července 2016 podřezalo hrdlo, byl jeho kostel sv. Martina v Sablé-sur-Sarthe zrušen a začala jeho demolice. 
 

Svědectví o Lutherově smrti

Svědectví osobního sluhy Martina Luthera, které publikoval 1606 v ad Aversa historik Henricus Sedulius.

Když byl v říjnu 1962 zahájen 2VK, očekávali katolíci celého světa oznámení třetího tajemství a zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Komunistické strany mívaly své „orgánové intelektuály“. Papež František je má také. Jmenují se Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa a Viktor Manuel Fernández.Lutherovo stanovisko k postiženým dětem

»Jsem pevně přesvědčen, že postižená novorozeňata jsou ďáblem podstrčené kusy masa bez duše, které je třeba utopit«.

Událost, ke které došlo v roce 1944 v americkém státě Mississippi, velmi jasně ukazuje mateřské prostřednictví milostí skrze Pannu Marii. P. Robert O’Leary SVD (1911–1984), misionář verbista ve státě Mississippi, byl osobním účastníkem těchto událostí a vydal o nich vlastní svědectví. 

Sanchez Sorondo: »Lidstvo prožívá magický okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN«.

 .

Obžalovací spis současného pontifikátu

1. března 2017 vyšel na LiveSiteNews Obžalovacví spis čtyřletého Bergogliova pontifikátu

Ostrov světla a pravdy

Odejdi, satane!

Ale jako ve většině západních zemí se rodina v Irsku stala komplexnější, jiná, než tomu bylo doposud. Znovuoddaní, rozvody, společenství stejného pohlaví - to vše je součástí nového pojetí rodiny v Irsku. Je mnoho změn, pro které v tomto kontextu musí církev projevit milosrdenství. Musí být ochotná potkávat rodiny tam, kde dnes jsou. Takto mluví hlavní redaktor Katechismu katolické církve, kardinál Schönborn.

Příklad katolické věrnosti. Kněžna Pallavicini

Uplynulo 40 let od historické události, konference, která se konala 6. června 1977 s mons. Marcelem Lefebvrem v paláci Pallavicini na téma: Církev po koncilu.

»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem.

Neuvěřitelná liturgická inovace

Quo vadis, Bergoglio?

Deset let od Summorum Pontificum

Anti-církev potřebuje přiměřené anti-tovaryšstvo

Pater James Martin patří k nejznámějším jezuitům v USA. Pokládá se stavitele mostů mezi katolickou církví a LGBT- komunitou. Nemá zájem prezentovat homosexuálům biblickou nauku o homosexualitě, nýbrž naopak přivést katolickou církev k uznání a přijetí homosexuality.


Bergoglio nehodlá vstoupit do dějin   jako přechodný papež

  "Satan bude vládnout falešné církvi."  Bude, nebo  už vládne?

Za nedlouhou dobu, kdy skočil v koši druhý kardinálský dopis papeži Františkovi, došlo k ještě většímu prohloubení vnitrocírkevního zmatku. Biskupové a biskupské konference se vyslovují protikladně k základním otázkám víry a morálky a svědčí tak o vnitřním rozkolu. Papeže Františka je možno zcela oprávněně obvinit, že neplní primární funkci svého úřadu.

Výroba světového náboženství na běžícím pásu

Šokující video s Bergogliem mezi dalšími náboženskými pohlaváry

Nacházíme se v úplné krizi víry

Mons. Nicola Bux upozorňuje papeže, že každý jednotlivý křesťan může od něho požadovat jasno ve víře. Heretická tvrzení nemůže pronášet, a to ani soukromě. Jinak je jeho řeč rovněž heretická.

Modlitba Pia XII. k Ochránkyni Říma

 Apel na srdce Církve

Jasná Paní přicházející z nebe dává jako odpověď člověku naší doby Pravdu věčného evangelia, kterou potvrdily nadpřirozené události a historická fakta. Fatima nám říká, že dějiny náležejí Bohu a jen v jeho světle můžeme číst události, jak hrozby, tak zaslíbení: to vše závisí na nás, zda dáme prostor evangeliu a Božímu slovu, které se k nám snížilo v čase a v dějinách. (S.M.Lanzetta FI)


Viktor Orbán odmítá Eurabii

Anticírkev a její antipastýř

Anticírkev je »anti« se vším všudy, svého suverénního antipastýře nevyjímaje. Skutečnost, že Bergoglio si je obdivuhodně jist svou věcí, znamená, že se plně spoléhá na svou delegující instanci a zcela nadpřirozenou delegaci pravé církve vůbec nebere v úvahu; počíná si tedy prakticky jako člověk bez víry.

<p style="text-align